Aktualizované směrnice rektora

Směrnice rektora č. 27/2019 Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 19/2015 – Interní fond na podporu inovačních činností Příloha č. 1 – Úplné znění Směrnice rektora č. 19/2015...