Aktualizované směrnice rektora

Směrnice rektora č. 27/2019 Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 19/2015 – Interní fond na podporu inovačních činností Příloha č. 1 – Úplné znění Směrnice rektora č. 19/2015...

Výsledky oblastního kola FameLab

Oblastní kolo FameLab, které se neslo ve veselém a uvolněném duchu, se konalo 21. března ve Zlíně ve vile T. Bati. A o co v této soutěži jde? Mladí vědci měli opravdu nelehký úkol....