-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Adaptér zkušebního cyklovacího stroje
  UVZ, 014/21
  FT
 2. Adaptér ramena robota k uchycení laserového odražeče nebo děliče
  UVZ, 012/21
  FT
 3. Termoplast s disipativními či antistatickými vlastnostmi modifikovaný vodivými polymery
  UVZ, 010/21
  CPS
 4. Designový návrh volejbalového míče
  PVZ, 024/20
  UNI
 5. Zarízení pro aditivní 3D tisk s konstrukcním rešením eliminace studených spoju
  UVZ, 008/20
  FT
 6. Zarízení pro aditivní 3D tisk s konstrukcním rešením eliminace studených spoju
  PAT, 008/20
  FT
  Zařízení obsahuje pevný rám, na němž je uložena tisková podložka s možností pohybu v ose Y a tisková sestava obsahující tiskovou hlavu s možností pohybů v ose X a Z. Tisková hlava je v tiskové sestavě doplněna alespoň jedním energetickým zdrojem k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy v místě styku s proudem taveniny z tiskové hlavy s tím, že oblast ovlivněná energetickým zdrojem, je ve vzdálenosti od osy tiskové hlavy, přičemž tato vzdálenost je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti.
 7. Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou
  UVZ,
  FLKŘ
 8. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou
  UVZ, 010/18
  FLKŘ
 9. Zesilovač nízkofrekvenčních signálů
  UVZ, 007/18
  FAI
 10. Vysoce porézní materiál na bázi biorozložitelného polyesteru
  UVZ, 005/18
  CPS
 11. Způsob monitorování procesů uvolňujících plyny, zejména procesu biodegradace
  PAT, 004/18
  FT
 12. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů
  UVZ, 002/18
  CPS
 13. Cyklovací stroj pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů
  UVZ, 014/17
  FT
  Technické řešení se týká cyklovacího stroje pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů, zejména pak únavovou zkoušku opakovaným ohybem.
 14. Biotechnologický způsob výroby potravinářské želatiny z drůbežího jatečného odpadu
  PAT, 013/17
  FT
  Jatečný odpad se v postupných krocích propláchne ve vodě, předmrazí na teplotu -2 až -5 °C v jádře suroviny, dvoufázově rozmělní suroviny na kousky o velikosti do 3 mm, načež následuje intenzifikovaná separace nekolagenních bílkovin a pigmentů z rozmělněné suroviny vymytím roztokem NaOH, separace tuku extrakcí rozpouštědlovou směsí etanol + petroléter a předúprava bílkovinného izolátu proteolytickým enzymem. Po odfiltrování bílkovinného hydrolyzátu a promytí zbobtnalého bílkovinného izolátu vodou pak následuje první fáze extrakce želatin, inaktivace zbytků proteolytického enzymu, separace želatinového roztoku od zbylého nerozloženého podílu bílkovinného izolátu filtrací, druhá fáze extrakce želatin – vícestupňová extrakce želatin ze zbobtnalého bílkovinného izolátu při teplotě zvyšující se v každém stupni a formování želatin z extrahovaných roztoků a biotechnologické zpracování zbylého nerozloženého podílu na kolagenní hydrolyzát.
 15. Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny
  PAT, 011/17
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní hubicí, tvořenou inertní kapilárou s nulovou délkou nebo inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou, zahrnuje těleso a k němu těsně připojenou transformační komoru, kde vnitřní průměr komory je odlišný od vnitřního průměru tělesa vytlačovací hlavy, přičemž transformační komora se nachází v topném pásmu a je v průběhu své délky vybavena měřicím a snímacím systémem, přičemž inertní hubice je umístěna ve výstupní části transformační komory. Měřicí a snímací systém transformační komory s výhodou sestává z tlakových senzorů. Transformační komora může být výhodně vytvořena z transparentního materiálu.
 16. Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné
  UVZ, 012/17
  FT
  Technické řešení se týká přírodního révového nápoje na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné, který představuje formu prevence pro celý profil populace.
 17. Chytrá obuv s komplexní soustavou monitorování dat jejího uživatele
  UVZ, 010/17
  CPS
 18. Univerzální podložka pro stavebnictví
  UVZ, 009/17
  FT
 19. Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem
  PAT, 007/17
  CPS
  Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.
 20. Vrhací židle
  PVZ, 006/17
  FaME
  Vrhací židle pro handicapované sportovce, zejména pro vrh koulí, hod diskem, oštěpem a kladivem, je nastavitelná a ergonomická, uzpůsobena pro více uživatelů s různými somatotypy.
 21. Antibakteriální preparát pro hydrogelové inkorporace
  UVZ, 005/17
  FaME
 22. Zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru
  UVZ, 004/17
  FAI
  Technické řešení se týká zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru.
 23. Ruční poklepový nástroj s výměnným a otočným tlukem
  UVZ, 003/17
  CEBIA
  Technické řešení se týká ručního poklepového nástroje s výměnnou a otočnou funkční částí – tlukem, určeného zejména pro montážní operace. Navržené řešení poklepového nástroje je vhodné jak pro univerzální použití i pro speciální použití, zejména pro jednoúčelové operace.
 24. Ekologické alabastrové sklo
  PAT, 014/16
  FLKŘ,FMK
  Ekologické alabastrové sklo na bázi biogenních komponent, bez obsahu toxických složek, které má technologickou stabilitu pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních.
 25. Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy
  UVZ, 012/16
  UNI
  Technické řešení se týká zařízení pro trojrozměrné skenování prostorových objektů. Zařízení je využitelné především k získávání údajů pro ergonomicky optimální tvarování vnitřního prostoru obuvi.
 26. Polyvinylbutyralový recyklát k přípravě polymerních směsí a polymerní směs jej obsahující
  UVZ, 013/16
  FT
  Technické řešení se týká polyvinylbutyralového recyklátu k přípravě polymerních směsí (polyblendů), zejména pak polymerních směsí s polyvinylchloridem pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Dále se týká polymerní směs tento recyklát obsahující.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1480): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 27. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů.
  UVZ, 010/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi organické biologicky aktivní látky z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 28. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
  UVZ, 009/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi anorganické biologicky aktivní látky a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, polyestery, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 29. Házecí stolice
  PVZ, 003/16
  FaME,FMK
  Využití volnočasových pohybových aktivit pro handicap. Házecí stolice pro handicapované sportovce pro hod kladivem nebo vrh koulí popř. i jiné sporty.
  text
 30. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  CPS
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 31. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 32. Show-off Zeig dich
  OZN,
  FHS
  kombinovaná ochranná známka
  text
 33. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  UVZ,
  FaME
  Technické řešení se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Jde o v prvé řadě o ruční pracoviště montážního, ale i jiného charakteru.
 34. TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN
  OZN,
  REK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1461): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 35. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  PAT, 016/15
  FaME
  Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže je vytvořeno na bázi jedné nebo více měřicích sestav (S), z nichž každá obsahuje 3 až 8 odporových tlakových senzorů (1) (FSR) s citlivostí 0,010 až 10 kp/m2(~ 0,1 až 100 Pa) a nejméně dva senzory (2) polohy, a zařízení dále obsahuje datalogger (D), který je prostřednictvím své řídicí jednotky (3) propojen s oběma měřicími sestavami (S), přičemž řídicí jednotka (3) je v dataloggeru (D) propojena s paměťovým médiem (4), ovládacím panelem (5) a signalizačním zařízením (6), a současně datalogger (D) má řídicí jednotku (3) propojenou s PC jednotkou (7). Toto ergonomické měřicí zařízení má s výhodou řídicí jednotku (3) dataloggeru (D) tvořenou mikrokontrollerem pro řízené snímání dat z měřicí sestavy/sestav (S) a pro předávání přijatých dat paměťovému médiu (4) a vybavenou výstupem na PC jednotku (7).
 36. LABORATVOŘ
  OZN,
  FT
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1457): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 37. Produkční médium na bázi syrovátky
  UVZ, 015/15
  CPS
  Technické řešení se týká produkčního média na bázi syrovátky. Syrovátka jako odpadní produkt při výrobě sýrů a tvarohů je cenným zdrojem celé řady nutrientů, a proto lze tuto surovinu dále využívat k dalším aplikacím. Syrovátková báze suplementovaná o další vybrané nutrienty je vhodné médium pro fermentační technologie zaměřené na zvýšenou produkci antimikrobiálních látek konkrétně nisinu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1455): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 38. BUSFEST
  OZN,
  FMK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1454): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 39. Nutraceutická potravinářská směs
  UVZ, 012/15
  FT
  Nutraceutická potravinářská směs, zejména k řešení problémů spojených s optimální denní výživou člověka a použití v oblasti terapeutické výživy, kdy plní úlohu tzv. funkční potraviny.
 40. JUNIOR UNIVERZITA FHS UTB VE ZLÍNĚ
  OZN,
  FHS
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1448): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 41. JUNIOR UNIVERZITA
  OZN,
  FHS
  text
 42. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 43. Vodná disperze nanočástic stříbra
  UVZ, 006/15
  FT
 44. Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
  PAT, 006/15
  FT
  Řešení se týká způsobu přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, kdy se v prvním kroku vodný roztok stříbrné soli smíchá s amoniakem, s výhodou v molárním poměru 1:5, a polysacharidem, ve druhém kroku se k reakční směsi přidá redukční činidlo a ve třetím kroku se vzniklá vodná disperze nanočástic stříbra vysuší a ve čtvrtém kroku následuje přečištění s následným dosušením.
 45. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí - 2 varianty
  PVZ, 005/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj s vyměnitelnými tluky
  texttext
 46. Způsob snímání průběhu deformací při rázových testech a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/15
  CEBIA
  Při způsobu snímání průběhu deformací při rázových testech, kdy rázové kladivo nebo padající tluk dopadá na lícovou plochu zkušebního tělesa, se zkušební těleso osvětlí a deformace, popř. destrukce jeho rubové plochy se v průběhu dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku snímá vysokorychlostním kamerovým systémem. Snímky pořízeného záznamu se následně optimalizují metodami postprocessingu. Zařízení k provádění způsobu (viz obr. 1) obsahuje měřicí hlavu (1) se zkušebním tělesem (2) fixovaným na její horní ploše nad vertikálním centrálním kanálem (1a) hlavy, v prostoru dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku (3). Pod zkušebním tělesem (2) jsou v osvětlovacích kanálcích (5) ve stěně měřicí hlavy (1) směrem do dutiny centrálního kanálu (1a) uloženy vnitřní světelné zdroje (4) nebo vyústěny světlovody vnějších světelných zdrojů. V prostoru pod osvětlovacími kanálky (5) proti ústí bočního pozorovacího kanálu (1b) do centrálního kanálu (1a) šikmo uloženo zrcátko (7), jehož horní odrazivá plocha je orientována kolmo k ose úhlu, který svírá osa bočního pozorovacího kanálu s osou centrálního kanálu (1a). V ose bočního pozorovacího kanálu je pak vně měřicí hlavy (1) na stativu (9) umístěna kamera (8) snímacího vysokorychlostního kamerového systému.
 47. Tepelně upravený sýr s karagenanem
  UVZ, 001/15
  FT
  Tepelně upravený sýr s karagenanemkrájitelné konzistence, při jehož výrobě se nepoužívají tavicí soli fosforečnanového anebo citronanového typu, ale karagenan.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1436): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 48. UTB Hockey Team (kombinovaná)
  OZN,
  FaME
  texttext
 49. UTB Hockey Team (slovní)
  OZN,
  FaME
  Warning: opendir(../utb/pripady/1427): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 50. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  CPS
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 51. Zlín Design Week (kombinovaná)
  OZN,
  text
 52. Zlín Design Week (slovní)
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1422): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 53. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby
  PAT,
  CPS
  Plošný senzor pro detekci plynných látek podle vynálezu, zejména pro detekci HMPA, DMF, DMSO, DMAC, NH3, je tvořen membránou o tloušťce 25 až 40 .mi.m, vytvořenou z polymerních nanovláken tloušťky 50 až 320 nm, která jsou na svém povrchu opatřena senzorickou vrstvou na bázi polyanilinu, přičemž tato senzorická vrstva má tloušťku 80 až 90 nm a obsahuje polyanilin ve formě kulovitých útvarů. Membrána je vyrobena z nanovláken z polyamidu, polyvinylidenfluoridu, polyuretanu a/nebo polyvinylacetátu. Způsob výroby tohoto vysoce citlivého plošného senzoru pro detekci plynných látek spočívá v tom, že na nanovlákennou membránu, připravenou technologií elektrostatického zvlákňování z roztoku některého z výše uvedených polymerů, se po ponoření této membrány do reakčního roztoku in-situ deponuje elektrovodivá senzorická vrstva polyanilinu, která se v tomtéž roztoku na povrchu nanovláken vytvoří oxidační roztokovou polymerací anilin hydrochloridu pomocí peroxodisíranu amonného v hmotnostním poměru uvedených složek 1:1,2 až 1:2,2 za normální teploty po dobu max. 24 h, načež se produkt promyje vodou a vysuší při pokojové teplotě.
 54. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 55. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 56. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  CPS
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 57. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  UVZ, 010/14
  CPS
  Jedná se o kompozici roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií s využitím v obalovém, papírenském, potravinářském a polygrafickém průmyslu.
 58. Způsob úpravy povrchů dílců z polymerních materiálů před vytvořením lepeného spoje
  PAT, 008/14
  CEBIA
  Podstata způsobu úpravy spočívá v tom, že povrchy dílců jsou vystaveny působení záření na bázi urychlených elektronů nebo gama záření. Celková dávka záření je přitom 1 až 200 kGy. Záření mohou být také vystaveny jen ty části povrchu dílce, na které bude aplikováno adhezivo, zatímco ostatní části dílce mohou být odstíněny krytem.
 59. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  PAT, 010/14
  CPS
  Kompozice pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií, je tvořena 99,60 až 99,95 % hmotn. vodné disperze o obsahu 5 až 7 % hmotn. sušiny polyakrylátu a 0,05 až 0,40 % hmotn. neionogenního gemini surfaktantu na bázi diolu.
 60. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích
  UVZ, 009/14
  CPS
  Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery.
 61. PVC - free podlahovina optimalizované struktury
  PAT, 011/14
  CPS
 62. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 006/14
  CPS
  Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, která zprostředkovává snížení mikrobiálního osídlení ošetřených povrchů za současné tvorby mechanické bariéry tvořené polymerním filmem. Řešení je určeno pro aplikace zejména ve veterinární medicíně, jako je ošetření vemen po dojení.
 63. Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
  UVZ, 048/13
  CPS
  Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
 64. Nosné pojivo PIM technologií se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  UVZ, 041/13
  CPS
  Technické řešení se týká nosné pojivové složky PIM aplikace. Řešení je uplatnitelné při zpracování keramických i kovových prášků technologií PIM.
 65. SALVATOR CENA HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE ČLENŮM IZS
  OZN,
  text
 66. UTB
  OZN,
  text
 67. UTB ve Zlíně
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1357): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 68. Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk
  PAT, 037/13
  CPS
  Anorganický inkoust sestává z nanočástic CuO o koncentraci 3 až 10 % hmotn. ve směsi polymerních dispergátorů v množství 27 až 35 % hmotn. a doplňujícího množství vody do 100 % hmotn. Nanočástice oxidu měďnatého mají s výhodou velikost menší než 50 nm. Výhodou anorganického inkoustu pro materiálový tisk podle vynálezu je kromě samotné depozice CuO především skutečnost, že se u něj dosahuje rapidního zlepšení tryskání kapek z tiskové hlavy a zvýšení samotné adheze na substrát, čímž se pak dosahuje tisku precizních homogenních a kvalitních vrstev při materiálovém tisku.
 69. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli
  PAT,
  CPS
  Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli a se zvýšenou chemickou a oxidační stabilitou obsahuje kulovité modifikované magnetické částice železa o průměru 2 až 5 .mi.m a obsahu F > 98 hmotn. % s tenkou povrchovou vrstvou polysiloxanu o tloušťce 5 až 20 nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 % objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikonovým elastomerem. Elastomerní kompozity najdou uplatnění jako efektivní tlumiče vibrací u ložisek automobilů nebo silent bloků, které oproti systémům používaným v současné době snáze odolají náročným provozním podmínkám a dlouhodobě udrží efektivitu řízení tuhosti v magnetickém poli.
 70. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů (validovaný EP) METHOD FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM FATS AND OILS
  PAT,
  CEBIA,FAI
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2238224A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20101013&DB=EPODOC&locale=en_EP#
 71. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku
  PAT, 029/13
  CPS
  Zařízení je tvořeno pevným rámem pro instalaci připojením k pásovému dopravníku opatřeného uzemněnou deskou. Na pevném rámu je posuvně uložen pohyblivý rám, k němuž je připojena vodivá deska s hroty, zavěšená ve vnitřním krytu z nevodivého materiál, přičemž závěs vnitřního krytu je vybaven subsystémem synchronizace výšky zavěšení desky s hroty s výškou profilu pod hroty procházejícího ošetřovaného materiálu.
 72. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  PAT, 015/13
  CPS,FAI
  Vynález se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích. Druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem (1) z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva (2) se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. Funkční vrstva (2), konstituovaná na bázi náhodně zapletených nanotrubic, je produktem vakuové filtrace disperze uhlíkových nanotrubic přes filtrační membránu z polymerních nanovláken a to buď jako samonosná funkční vrstva nebo s integrovanou filtrační membránou, která zůstává součástí vzniklé funkční vrstvy.
  text
 73. Hydrogelová kosmetická nebo farmaceutická kompozice s účinnějším působením v ní obsažených biologicky aktivních látek z hlediska antimikrobiálních účinků
  PAT, 013/13
  CPS
  Hydrogelová kompozice obsahuje hydrogelovou matrici, která je tvořena síťovanou polymerní strukturou na bázi vodorozpustných polymerů a v koncentraci 0,001 až 10 % hmotn., vztaženo na hmotnost suché hydrogelové matrice, a biologicky aktivní aditivum tvořené alespoň jednou biologicky aktivní látkou izolovanou z mléka nebo jeho derivátů. Hydrogelovou matricí je s výhodou síťovaná polymerní struktura na bázi alespoň jednoho polymeru ze skupiny zahrnující kopolymery kyseliny akrylové, kopolymery kyseliny methakrylové, deriváty celulózy a vinylové polymery. Biologicky aktivní látkou izolovanou z mléka nebo jeho derivátů je především látka ze skupiny glykoproteinů, imunoglobulinů a/nebo polypeptidů.
 74. Nábytkové sestavy (Dětský stůl)
  PVZ, 031/13
  CPS
  Nábytek je určen dětem předškolního i mladšího školního věku, které již chápou okolní svět ve své vlastní podstatě, ale ještě je neopustil duch svobodné spontánnosti a expresivního vyjadřování. Záměrem bylo vytvořit stůl a židli, skýtající co nejvíce možností pro projevení dětské kreativity. Vybrala jsem si kombinaci snadno recyklovatelných materiálů šetřící naše životní prostředí a to dřevěné překližky, plsti a speciálního nátěru, který je obdobou bílé tabule ve školních prostorách. Speciálním nátěrem je natřen celý povrch nábytku. Na tento speciální povrch lze psát fixem, a poté jej na sucho smazat. Mým cílem je rozvíjet dětskou představivost i talent. Dát dětem nový pohled na řešení samotného nábytku a odbourat starý stereotyp, kdy se dítě může výtvarně projevit pouze na kousku papíru. Hlavními pojmy, na které jsem se soustředila, bylo celkové myšlení dítěte, jeho kreativita a ergonomie. Taktéž jsem se snažila využít nové technologie a klást důraz na ekologii. Rozměr stolu: 600 x 500 x 470 mm
  texttexttext
 75. Dóza na ovoce (Kapitán ovocňák) dva vzory
  PVZ, 030/13
  CPS
  texttexttext
 76. Volnočasové aktivity handicap
  PVZ, 025/13
  FaME
  Pomůcky pro zdravotně postižené pro volnočasové aktivity
  texttexttexttext
 77. Polymerní inkoust pro materiálový tisk
  UVZ, 028/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká složení polymerního inkoustu pro materiálový tisk.
 78. Vodní motor
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o konstrukci vodního motoru k výrobě elektrické energie.
 79. Time prediction system for the safe wearing of newly acquired foorwear (patent USA)
  PAT,
  FT
  The device relates to a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear without the risk of damage to their growing feet, which is directly applicable in shoe shops (at their computer cash registers). The essence of the solution for a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear rests in the fact that it contains an input module measuring foot length and input of information about the age of the monitored child to which is linked a model for predicting the growth of the childs foot by applying the laws of growth, possibly also including genetic and local influences, connected to a comparative and inferential module establishing the predicted course of growth in foot length of the monitored child, to which is then linked an output module designating the nearest date for the necessary replacement of shoe size for the monitored child.
 80. Nádoby na potravinářské výrobky
  PVZ, 010/13
  CPS
  text
 81. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  PAT, 012/13
  CPS
  Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahuje vedle základní polymerní složky tvořené polyolefinem přídavek multifunkčního aluminosilikátového aditiva se synergickými účinky taveninu ztužujícího plniva a nukleačního činidla na bázi jílu upraveného vyluhováním v HCl, přičemž toto aditivum je v kompozitní směsi obsaženo v množství 0,5 až 10 % hmotnostních a velikost jeho částic nepřesahuje 50 .mi.m. Je vhodný zejména pro výrobu lehčených polyolefinů se zjemněnou lehčenou strukturou a zlepšenými mechanickými vlastnostmi v energeticky úspornějším režimu.
 82. Obal na pastelky
  PVZ, 006/13
  FMK
  Designový obal na pastelky
  texttext
 83. Skládací stolek
  PVZ, 007/13
  FMK
  Design skládacího stolku pro úsporu místa a hmotnosti.
  text
 84. Obal na kuličky (Hrací koule)
  PVZ, 008/13
  FMK
  texttexttexttext
  texttexttext
 85. Etalon k hodnocení topografie materiálů
  PAT, 005/13
  FT
  Řešení se týká etalonu k hodnocení topografie materiálů, který je určen ke kalibraci přístroje hodnotícího kvalitu makro-disperze plniv. Etalon je zhotoven z dvoufázového kompozitního materiálu na bázi spojité fáze a inertních částic globulárních tvarů o rozměrech od 0,5 do 500 mikrometrů a úzké distribuci velikosti částic s variačním koeficientem do hodnoty 1. Spojitou fázi může tvořit polymerní matrice na bázi elastomeru, zejména pak silikonového kaučuku, polymerní matrice na bázi termoplastu nebo polymerní matrice na bázi reaktoplastu. V jiném provedení etalonu může spojitou fázi tvořit také nízkomolekulární organický materiál jako vosk, parafínový olej nebo lepidlo. Inertními částicemi globulárních tvarů jsou s výhodou skleněné kuličky, mohou jí být ale také částice organického původu, například částice sazí, keramické kuličky nebo i kovové kuličky.
 86. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 004/13
  CPS,FT
  Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů.
 87. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 002/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů.
 88. Způsob výroby vína se zvýšenou přírodní natioxidační kapacitou a sníeným obsahem SO2
  PAT, 001/13
  FT
  Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a s nízkým obsahem SO2 spočívá v tom, že u vstupní suroviny se provede stanovení obsahu biologicky aktivních látek (BAL) a ekvivalentní určení přírodní antioxidační kapacity (PAK), vstupní surovina se podrobí jednotlivým technologickým etapám procesu zpracování, během něhož se ve všech předem stanovených kritických bodech těchto technologických etap provede zjištění změny obsahu BAL-PAK, takto zjištěný pokles obsahu BAL (PAK) se nahradí ekvivalentní dávkou SO2 jako látky se syntetickou antioxidační kapacitou (SAK) v přebytku až do 40 mg/l u bílého vína nebo 30 mg/l u červeného vína (20% z normativu SO2 pro tato vína bez zvýšeného obsahu cukru). Celková antioxidační kapacita na výstupu z technologického procesu výroby vína je tvořena až z 35 % přírodní antioxidační kapacitou a zbytek je tvořen SAK – podílem SO2. Kritické body přitom představuje a) ukončení lisování hroznů za zís kání hroznové šťávy, b) ukončení kvašení moštu před separací kvasnic a bentonitových kalů, c) vyzrávání 3 až 4 týdny po separaci kvasnic a bentonitových kalů, d) ukončení technologického procesu výroby vína před plněním do lahví nebo před zpracováním na další produkty na bázi vína, e) příprava k dodatečné manipulaci, jako je přečerpávání, filtrace, transport.
 89. Sociální pedagogika (Social Education)
  OZN,
  text
 90. Sportovní lokomoční pomůcka pro osoby se zdravotním postižením
  PVZ, 053/12
  FaME
  text
 91. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému ostraňování škodlivých organismů z elelktricky nevodivých materiálů, zejména pak dezinsekci a dezinfekci těchto materiálů bez použití chemických prostředků, případně jejich sterilizaci bez použití zatěžujícího kontaktního ohřevu.
 92. Brzdový systém kolečkových bruslí
  UVZ,
  FT
  Jedná se o brzdový systém, zejména in-line kolečkových bruslí.
 93. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  OZN,
  text
 94. Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky, určený k místní léčbě, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní, jak u lidských pacientů, tak i u zvířat.
 95. Univerzální jednočipové řídící zařízení
  PAT,
  FAI
  Obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídicího napětí. Vstup této mikroprocesorové jednotky je spojen prostřednictvím USB portu s alespoň jedním zdrojem řídicího signálu na bázi MIDI zprávy, zatímco na výstup, resp. výstupy mikroprocesorové jednotky je připojeno alespoň jedno zařízení se stavy ovládanými spojitými hodnotami výstupního elektrického napětí v rozsahu 0 až 5,5V v závislosti na logických hodnotách diskrétního vstupního signálu. Univerzální jednočipové řídicí zařízení je určeno k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako jsou mimo jiné osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů.
 96. PIMtec
  OZN,
 97. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  FAI
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 98. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  CPS
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 99. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  PAT,
  CPS
  Vynález se týká polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, určené zejména k přípravě/úpravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou a dále s možností řízeného uvolňování biologicky aktivních látek. Řešení je určeno pro využití v humánní i veterinární medicíně.
 100. Koupelnové držáky
  PVZ,
  FMK
  texttexttexttext
  text
 101. Modifikovaný včelí med
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o modifikovaný včelí med pro použití jako zdroj energie a pro udržení pozornosti, například u řidičů.
 102. Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu spočívá v tom, že při výrobě báze z předpěněných perliček z lehčeného polystyrenu se do formy umístí funkční a/nebo ozdobné prvky, jejichž kontaktní plocha umístěná uvnitř formy se předem opatří nánosem z kapalného prepolymeru na bázi polyester nebo polyetéruretanů, kopolymerů butadienu a styrénu, butadienu a akrylonitrilu, případně z dalších monomerů zakončených NCO skupinou o obsahu 0,7 až 3,0 hmotn. dílů, nejlépe 1,2 až 2,2 hmotn. dílů na 100 hmotn. dílů prepolymeru, na takto připravený polotovar se působí vodou ze syté vodní páry, čímž se z předpěněných perliček vytvoří báze z lehčeného polystyrenu a současně se působením vody na koncové NCO skupiny nánosu kapalného prepolymeru vytvoří na rozhraní báze a funkčního a/nebo ozdobného prvku pevný polymer. Tato technologie umožňuje spojování bloku na bázi lehčeného polystyrénu s dílci v podobě obvodových stěn na bázi deskových materiálů, elektroinstalačních příp. vodoinstalačních trubek, výztužných materiálů v podobě trubek, drátů, síťovin apod., tapet nebo fólií sloužících jako povrchová úprava případných dalších funkčních dílců, které budou důležité pro uplatnitelnost integrálního dílce v praxi.
 103. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  CPS
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text
 104. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken
  PAT, 016/11
  FT
  Připravené prostorové nanostruktury obsahují pravidelné struktury na bázi kapkovitých mikrosfér z polymerů, případně polymerních směsí, zajišťujících vznik prostorových objemných struktur, připravitelných vhodnou kombinací proměnných, při procesu elektrospinningu. Tyto prostorové objemové struktury vykazují ve srovnání s plošnými útvary větší tloušťku a plošnou hmotnost filtračního materiálu, tedy tolik požadované zlepšení mechanických vlastností a manipulovatelnosti s filtračním nanomateriálem. Srovnáváme-li ale plošné a prostorově uspořádané nanostruktury, které mají stejný tlakový odpor, pak materiály s prostorovou morfologií mají větší efektivní povrch vláken a lepší filtrační vlastnosti při eliminaci ultrajemných částic, tedy účinnost filtrace a i faktor kvality.
 105. Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů
  PAT,
  CEBIA
  Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů, zejména pak z odpadu kožedělného, masného a potravinářského průmyslu a především pro výrobu biostimulátorů a biopaliv, spočívá v odstranění bílkovinného tuhého podílu a volných mastných kyselin. Příslušná odpadní surovina se podrobí alkalické hydrolýze působením organické báze nebo směsi organických bází, přičemž jako produkty této alkalické hydrolýzy vzniknou vzájemně oddělené frakce tekutého bílkovinného hydrolyzátu a rafinovaného tuku nebo oleje, který je zbaven jak bílkovinné složky, tak i volných mastných kyselin. Jako organická báze nebo směsi organických bází se použije s výhodou alespoň jeden amin vybraný ze skupiny zahrnující izopropylamin, diizopropylamin, butylamin, cyklohexylamin a tetrametyl-amoniumhydroxid. Alkalická hydrolýza se provede s výhodou v přítomnosti proteolytického enzymu, který proces hydrolýzy urychluje.
 106. Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů
  PAT,
  FAI
  Optimalizovaný způsob spočívá v extrakci mastných kyselin alkoholickými alkalickými roztoky, přičemž jako alkálie se použije alespoň jedna látka ze skupiny zahrnující těkavé organické báze, kvartérní amoniové zásady a bezvodý amoniak. Jako těkavá organická báze může být s výhodou použit alespoň jeden alkylamin s teplotou varu nepřevyšující 200 °C, jako kvartérní amoniová zásada pak alespoň jeden tetraalkylammonium hydroxid, zejména tetramethylammonium hydroxid. Z hlediska průběhu procesu předúpravy je výhodný postup, při němž se po oddestilování přebytečného alkoholu z extraktu amoniová sůl odvodní při teplotě v rozmezí 180 až 220 °C a vzniklý amid se přemění na požadovaný ester mastné kyseliny, nejčastěji methyl-, ethyl- či butylalkoholem v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové nebo fosforečné.
 107. Klip držák sklenice a/nebo příborů
  PVZ,
  Praktický držáček sklenice a/nebo příboru o třech variantách pro využití na rautech a společenských akcích. https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0001 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0002 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0003
  text
 108. Způsob replikace povrchových struktur
  PAT,
  FT
  Povrch příslušného dílce se nejprve pokryje neprůhlednou maskou, která má vytvořen otvor tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka o hranách odpovídajících velikosti replikované části povrchu. Potom následuje optické snímání souřadnic této části povrchu, uložení souřadnic v podobě třídimenzionální matice x, y, z a vytvoření zvětšené repliky povrchu převedením dat třídimenzionální matice na uzavřenou plochu bez mezer s následným vytištěním 3D tiskem a/nebo importem dat do systému CAD s automatickým vygenerováním příslušných nástrojových trajektorií pro vyrobení zvětšeného modelu povrchu technologií CNC obrábění.
 109. BUSFEST
  OZN,
  text
 110. NEON
  OZN,
  text
 111. MISS ACADEMIA (kombinovaná)
  OZN,
  text
 112. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken
  PAT,
  FT
  Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity.
 113. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).
 114. Způsob výroby piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem spočívá v tom, že po vystírce, při rmutování, během chmelovaru nebo po jeho skončení se do mladiny pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, přidá ovocný a/nebo zeleninový koncentrát, přičemž tento koncentrát může být ve formě zahuštěného ovocného a/nebo zeleninového moštu - šťávy, marmelády - džemu, případně i sušené ovocné a/nebo zeleninové složky.
  Warning: opendir(../utb/pripady/831): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 115. Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou spočívá v tom, že mladina pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, se před hlavním kvašením nebo v jeho průběhu nebo po jeho skončení, případně před nebo po dokvašování nebo v jeho průběhu smíchá s čerstvou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem nebo s rozkvašenou či zkvašenou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem.
  Warning: opendir(../utb/pripady/830): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 116. MISS ACADEMIA ČR (slovní)
  OZN,