-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde

Ochranné známky UTB najdete zde

Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Směs pro těsnění hermetických systémů
  UVZ, 002/24
 2. Ekologicky šetrný zvlákňovací polymerní roztok a nanovláknita netkaná textilie na jeho bázi
  UVZ, 001/24
 3. Tvarovaná mechanická těsnění
  PVZ, 013/23
 4. Dveřní zarážky
  PVZ, 012/23
 5. Modulární platforma pro zobrazování rozšířené reality
  PVZ, 011/23
  Současné produkty využívající rozšířenou realitu jsou často jednoúčelové a nabízejí tak poměrně nízkou variabilitu uživatelského zážitku. Až na pár výjimek je také třeba zmínit fakt, že rozšířená realita u nich často plní pouze funkci lákadla bez hlubších možností interaktivity nebo filozofického odůvodnění použití rozšířené reality. Rozšířená a virtuální realita jsou stále technologie stojící na svém začátku, ale demokratizací celého odvětví a čím dál více výrobci, kteří vyrábějí patřičné headsety lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude zaznamenávat čím dál větší rozmach. Právě nedostatečná saturace trhu byla hlavní motivací k tomu vyvinout nové, více interaktivní a více univerzální řešení.
 6. Sportovní trenažér
  PVZ, 009/23
 7. Pomocný materiál na bázi Ca, S a N pro hnojení půdy v kultuře obilnin a jiných rostlin (Auxiliary material based on Ca, S and N for soil fertilization in the culture of cereals and other plants)
  PAT,
  Způsob výroby pomocného materiálu na bázi Ca, S a N pro hnojení půdy, zejména pro biostimulaci růstu obilovin, spočívá v tom, že tento pomocný materiál vzniká jako vedlejší produkt procesu přípravy hnojiv na bázi kolagenu hydrolýzou hydroxidem vápenatým, kdy se v závěrečné fázi přípravy hydroxid vápenatý použitý jako hydrolytické činidlo neutralizuje kyselinou sírovou za získání pasty s obsahem sušiny 50 až 70 % hmotn., která obsahuje 22 až 28 % hmotn. vápníku, 17 až 23 % hmotn. síry a 6 až 10 % hmotn. bílkovin. Získaná pasta se dále následně suší a zpracovává se do podoby granulí s obsahem sušiny 85 až 95 % hmotn.
 8. Podešev s tlumící 3D heterogenní zonální strukturou
  UVZ, 001/23
  Technické řešení se týká podešve s tlumící 3D heterogenní zonální strukturou, vyrobitelné z tavitelných filamentů, 3D tiskem, určené zejména pro flexibilní sportovní i diabetickou vycházkovou obuv.
 9. Kontaktní flexibilní teplotní senzor
  UVZ, 006/22
  Technické řešení se týká kontaktního flexibilního senzoru pro měření teploty na vnějších či vnitřních plochách těles, při nichž se poloha či geometrie analyzovaného objektu mění v čase z důvodu působící vnější síly.
 10. Deskové hry
  PVZ, 012/22
  Edukační balíček her „Nezapomeň na nohy“ se věnuje problematice nohou, popisuje jejich funkci, jak o ně pečovat, jak se obouvat a tematicky navazuje na ilustrovanou knihu „Nezapomeň na nohy“. Motivací pro vývoj a komercializaci výstupů – balíčku her s touto tématikou byl fakt, že se jedná o současný populační problém české společnosti. V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a představují 18 % všech případů pracovní neschopnosti s průměrnou délkou nemoci 2 měsíce. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, přitom průměrný věk je cca 50 let. (Zdroj dat ÚZIS). Příčiny tohoto stavu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k poruše držení těla“.
 11. Biopolymerní hydrogel na bázi kyselé syrovátky pro agrotechnické aplikace
  UVZ, 015/22
  Technické řešení se týká biopolymerního absorpčního materiálu ve formě hydrogelu, nebo xerogelu na bázi kyselé syrovátky pro agrotechnické aplikace za účelem zvýšení retence vody v půdě.
 12. Kapalné listové hnojivo s biostimulačním účinkem na bázi nízkomolárního bílkovinného hydrolyzátu směsných kolagenních odpadů
  UVZ, 014/22
  Technické řešení se týká kapalného listového hnojiva s biostimulačním účinkem na bázi nízkomolárního enzymového hydrolyzátu z odpadních kolagenních produktů.
 13. Kapalné listové hnojivo s biostimulačním účinkem na bázi bílkovinného hydrolyzátu směsných kolagenních odpadů
  UVZ, 013/22
  Technické řešení se týká kapalného listového hnojiva s biostimulačním účinkem na bázi enzymového hydrolyzátu z odpadních kolagenních produktů.
 14. Filtrační systém pro úpravu pitné vody se zvýšenou schopností odstraňovat stopové kontaminanty
  UVZ, 011/22
  Technické řešení se týká filtračního systému na úpravu pitné vody se zvýšenou schopností odstraňovat stopové kontaminanty, především u konečného spotřebitele. Filtrační systém je využitelný zejména v domácnostech a menších provozech.
 15. Preparát pro zlepšení zádrže vody v půdě s využitím permeátu jako odpadní látky z ultrafiltrace syrovátky nebo mléka
  UVZ, 009/22
  Technické řešení se týká složení preparátu ve formě hydrogelu nebo xerogelu na bázi karboxymetylcelulózy, s využitím odpadní látky permeátu z ultrafiltrace syrovátky, včetně kyselé, nebo mléka, za použití síťovadel, případně plnidla ve formě drcené slámy, rašeliny, nebo jiného 10 organického vláknitého materiálu, případně minerálního doplňku, jako hnojiva a případně konzervačního činidla. Preparát se vyznačuje vysokou schopností vázat a uvolňovat vodu, a tím zlepšuje vlastnosti půdy pro pěstování rostlin.
 16. Biologicky rozložitelná polymerní kompozice kompozitního charakteru
  UVZ, 010/22
  Technické řešení se týká biologicky rozložitelné polymerní kompozice kompozitního charakteru obsahující rostlinné odpadní suroviny zemědělské produkce (jako plevy, tráva, oplodí…) a biodegradabilní polymer a kraftový papír v podobě nezpracovaných druhotných produktů z výroby obalových materiálů. Konečné využití biologicky rozložitelné polymerní kompozice je 10 cíleno na pěstitelské aplikace, především v podobě květináčů nebo sadbovačů vhodných pro předpěstování rostlin ze semene, dopěstování sazenic a následnou přímou výsadbu do půdy s rostlinou nebo likvidace v průmyslové kompostárně.
 17. Obrázkové knihy
  PVZ, 004/22
  Motivací pro vývoj a komercializaci výstupů s touto tématikou byl fakt, že se jedná o současný populační problém české společnosti. V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a představují 18 % všech případů pracovní neschopnosti s průměrnou délkou nemoci 2 měsíce. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, přitom průměrný věk je cca 50 let. (Zdroj dat ÚZIS). Příčiny tohoto stavu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k poruše držení těla“ (http://www.szu.cz/tema/prevence/pohybovy-aparat). Druhým motivačním prvkem byla jedinečnost zpracování jak po obsahové stránce (v této podobě téma ještě nebylo zpracováno), tak i z pohledu interaktivity, tzn. řešení přináší inovativnost ve formě zpracování interaktivní edukační knížky s využitím animací, videocviků a manuálu které jsou přístupné s využitím QR kódu.
 18. Mobilní multifunkční zařízení s ochrannými prvky
  UVZ, 003/22
  Technické řešení se týká mobilního multifunkčního zařízení s ochrannými prvky ke kompletní údržbě a regeneraci kapacity olověných akumulátorů. Toto zařízení je sekundárně využitelné jako nouzové osvětlení a dále také k testování elektrických obvodů a k napájení spotřebičů regulovatelným záložním zdrojem napětí.
 19. Olejivzdorná kaučuková směs se zlepšenou odolností vůči nízkým teplotám
  UVZ, 022/21
  Technické řešení se týká olejivzdorné kaučukové směsi se zlepšenou odolností vůči nízkým teplotám pod -10 °C, která je určena zejména pro podešve pracovní obuvi.
 20. Kontrastní teplotní pozadí pro pozorování objektů a dějů IR kamerou
  UVZ, 021/21
  Kontrastní teplotní pozadí pro pozorování objektů a dějů IR kamerou nachází uplatnění při pozorování objektů a jejich změn s využitím infračerveného záření.
 21. Polymerní směs na výrobu samozhášivé mikro-chráničky svazku optických kabelů
  UVZ, 019/21
  Technické řešení se týká polymerní směsi na výrobu samozhášivé mikrochráničky svazku optických kabelů se sníženým mechanickým třením.
 22. Porézní kompozice na bázi plně biodegradabilního polymeru, zejména pro zemědělské aplikace
  UVZ, 018/21
  Technické řešení se týká porézní kompozice, vytvořené na bázi plně biodegradabilního polymeru, aplikovaného zejména ve formě recyklátu, primární nebo druhotné suroviny. Řešení je určeno především pro aplikace do půdy nebo zahradnického substrátu jako prolehčující materiál se sorpční 10 kapacitou.
 23. Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retenčních schopností půdy a kvality pěstovaných rostlin
  UVZ, 017/21
  Technické řešení se týká hydrogelu z obnovitelných surovin se schopností vázat a uvolňovat vodu za účelem zvýšení retenčních schopností půdy pro agrotechnické aplikace.
 24. Stavební střešní, krytinový a dlažební materiál pro vodorovné, šikmé i svislé konstrukce
  UVZ, 016/21
  Technické řešení se týká stavebního materiálu pro vodorovné pochůzné plochy i šikmé a svislé konstrukce střech, určené pro venkovní prostředí. Konstrukce je tvořena plošnými dílci, jako jsou dlaždice nebo krytinové desky – střešní tašky. Jejich materiálem je ekologicky šetrná kompozitní polymerní směsi na bázi termoplastického recyklátu a odpadního inertního minerálního materiálu.
 25. Polymerní polyamidová předsměs k přípravě vláken či jiných termoplastických polyamidových produktů se samočisticími a antimikrobiálními vlastnostmi
  UVZ, 015/21
  Technické řešení se týká složení polymerní polyamidové předsměsi s homogenně zabudovaným fotoaktivním aditivem, určené pro přípravu vláken nebo jiných termoplastických polyamidových výrobků zejména v červených odstínech, s požadavkem na samočisticí a/nebo antimikrobiální 10 vlastnosti.
 26. Adaptér zkušebního cyklovacího stroje
  UVZ, 014/21
  Technické řešení se týká adaptéru zkušebního cyklovacího stroje k cyklickému mechanickému zatěžování vyměnitelných břitových destiček soustružnických nožů pro simulaci zatěžování analogického řeznému procesu.
 27. Poplachový detektor rozbíjení skla
  UVZ,
  Technické řešení se týká poplachového detektoru rozbíjení skla (Glass Break detektor) instalovaného v budovách, konkrétně ve dveřích, oknech nebo kabinách, přes které lze narušit monitorovaný prostor.
 28. Poplachový detektor rozbíjení skla
  PAT, 013/21
  Vynález se týká poplachového detektoru rozbíjení skla (Glass Break detektor) instalovaného v budovách, konkrétně ve dveřích, oknech nebo kabinách, přes které lze narušit monitorovaný prostor.
 29. Adaptér ramena robota k uchycení laserového odražeče nebo děliče
  UVZ, 012/21
  Technické řešení se týká adaptéru ramena robota k uchycení laserového odražeče nebo děliče, zejména pro měření a následné vyhodnocení přesnosti poloh ramen v lineárním směru pomocí laserového interferometru.
 30. Termoplast s disipativními či antistatickými vlastnostmi modifikovaný vodivými polymery
  UVZ, 010/21
  Technické řešení se týká oblasti termoplastů, konkrétně termoplastu s disipativními či antistatickými vlastnostmi modifikovaného vodivými polymery.
 31. Podešev s ventilací, zejména pro flexibilní trendy vycházkovou obuv
  UVZ,
  Technické řešení se týká podešve s ventilací, určené zejména pro flexibilní vycházkovou obuv. Tato podešev je využitelná ve spojení s různými typy svršků v obuvnickém průmyslu.
 32. Pružný svršek holeňové obuvi s obvodovou fixací
  UVZ, 003/21
  Technické řešení se týká pružného svršku holeňové obuvi s obvodovou fixací. Tento pružný svršek je využitelný ve spojení s podešví v obuvnickém průmyslu.
 33. Biodegradabilní sandálová obuv typu žabky
  PAT, 007/21
  Vynález se týká biodegradabilní sandálové obuvi typu obuv typu žabky, tvořené podešví se svrškovými upínacími pásky a s integrovanou stélkou. Všechny uvedené komponenty obuvi jsou vyrobeny z biodegradabilních materiálů.
 34. Biodegradabilní sportovní obuv
  PAT, 006/21
  Vynález se týká biodegradabilní sportovní obuvi typu tenisky, tvořené textilním svrškem s našívací stélkou a ke svršku připojenou podešví s integrovanou stélkou. Všechny uvedené komponenty obuvi jsou vyrobeny z biodegradabilních materiálů.
 35. Biodegradabilní vycházková obuv
  PAT, 005/21
  Vynález se týká biodegradabilní vycházkové obuvi, tvořené svrškem s podšívkou a našívací stélkou a ke svršku připojenou podešví s integrovanou stélkou a termo opatkem, při čemž všechny uvedené komponenty obuvi jsou vyrobeny z biodegradabilních materiálů.
 36. Preparát na bázi karboxymetyl celulozy a koncentrátu z elektrodialýzy syrovátky s organickým plnidlem
  UVZ, 006/21
  Technické řešení se týká složení preparátu ve formě hydrogelu nebo xerogelu na bázi karboxymetylcelulózy, odpadní látky z elektrodialýzy syrovátky koncentrátu solí, síťovadel, plnidla - drcené slámy, rašeliny nebo jiného organického vláknitého materiálu se schopností vázat 10 a uvolňovat vodu pro zlepšování vlastností půdy pro pěstování rostlin.
 37. Nanostrukturovaný filtr pro odstranění arsenu z vod a způsob jeho výroby
  PAT, 022/20
  Vynález se týká nanostrukturovaného filtru pro odstranění arzenu z vod zhotoveného z vícevrstvého sorpčně-filtračního materiálu, který ve své konstrukci obsahuje vrstvu syntetických polymerních nanovláken obsahujících přímo ve své struktuře zabudovaný adsorbent arzenu, kterým je síran železnatý. Nanovlákna jsou uložena na nosné podkladové textilii. Materiál je 10 vhodný pro filtraci pitné, užitkové i odpadní vody. Vynález se dále týká způsobu výroby nanostrukturovaného filtru.
 38. Přípravek pro tvorbu přesné iniciační trhliny v pryžovém zkušebním tělese
  UVZ, 014/20
  Technické řešení se týká přípravku pro tvorbu přesné iniciační trhliny v pryžovém zkušebním tělese. Přípravek je využitelný ve zkušebnictví, a to u stávajících i nově navržených pryžových materiálů.
 39. Ekologická skleněná matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů
  UVZ,
  Technické řešení se týká ekologické skleněné matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů, která je v podobě volných nebo sintrovaných částic situovaných do bloků určena pro náplně kontinuálních systémů k hygienizaci vody.
 40. Ekologická skleněná matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů
  PAT, 023/20
  Vynález se týká ekologické skleněné matrice s obsahem účinných antibakteriálních iontů, která je v podobě volných nebo sintrovaných částic situovaných do bloků určena pro náplně kontinuálních systémů k hygienizaci vody.
 41. Bio-rozložitelná polymerní kompozice, zejména pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 021/20
  Technické řešení se týká bio-rozložitelné polymerní kompozice určené přednostně pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi s obsahem přírodních aditiv, za účelem snížení difuze plynů. Řešení je především směřováno na využití svařitelných tenkých fólií pro 10 obalové aplikace, přednostně v potravinářském průmyslu.
 42. Bio-rozložitelná polymerní kompozi-ce, zejména pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi, a způsob výroby fólií
  PAT, 020/20
  Vynález se týká bio-rozložitelné polymerní kompozice určené přednostně pro výrobu obalových fólií se zvýšenými bariérovými vlastnostmi s obsahem přírodních aditiv, za účelem snížení difúze plynů. Řešení je především směřováno na využití svařitelných tenkých fólií pro obalové aplikace, 10 přednostně v potravinářském průmyslu.
 43. Stabilizovaná prášková kompozice bioaktivní látky Verrusol
  UVZ, 019/20
  Technické řešení se týká stabilizované práškové kompozice bioaktivní látky Verrusol, vyráběné na bázi rostlinných extraktů a používané pro podporu léčby kožních defektů. Prášková kompozice je určena především pro podpůrnou léčbu onemocnění typu verruca a pro další příbuzné aplikace v kosmetice, humánní a veterinární medicíně.
 44. Filtr k separaci arsenu z vody
  UVZ, 016/20
  Technické řešení se týká filtru k separaci arsenu z vody použitelného při čištění odpadních vod, minerálních vod nebo i pitné vody. Využívá kombinace tkanin a/nebo netkaných spun bond (SB) a/nebo melt blown (MB) textilií a elektrospinningem (ES) připravených netkaných textilií (NT) s alespoň částečnou schopností záchytu arsenu. Takové materiály je možno použít pro výrobu filtračních membrán pro mikrofiltraci kapalin, které dokáží účinně zachytit částice anorganických sorbentů. Anorganický adsorpční materiál je kontinuálně nanesen a fixován na povrch mikrofiltrační membrány.
 45. Vápenná nanosuspenze pro stabilizaci, konzervaci a konsolidaci historických prípovrchových souvrství a povrchových úprav.
  UVZ, 016/20
  Technické řešení se týká nanosuspenze na bázi hydroxidu vápenatého umožňující konsolidaci povrchových a přípovrchových vrstev historických omítek a zdiva.
 46. Nanosuspenze pro biocidní ochranu historického zdiva a omítek
  UVZ, 016/20
  Technické řešení se týká nanosuspenze na bázi hydroxidu vápenatého pro biocidní ochranu a konsolidaci degradovaných povrchových souvrství historického zdiva.
 47. Podešev, zejména pro netradiční vycházkovou obuv
  PAT, 013/20
  Vynález se týká podešve, určené zejména pro netradiční vycházkovou obuv. Podešev je využitelná ve spojení s různými typy svršků v obuvnickém průmyslu.
 48. Pružný svršek holeňové obuvi
  PAT, 011/20
  Vynález se týká pružného svršku holeňové obuvi. Tento pružný svršek je využitelný ve spojení s podešví v obuvnickém průmyslu.
 49. Podpůrný modul dispečerského dohlížecího a řídicího systému kombinované výroby elektrické a tepelné energie
  UVZ, 010/20
  Technické řešení se týká podpůrného modulu dispečerského dohlížecího a řídicího systému kombinované výroby elektrické a tepelné energie, který je propojen s energetickým zdrojem kombinované výroby elektrické a tepelné energie.
 50. Zařízení pro snímání dat z externích senzorů a jejich odeslání skrz nízkoenergetickou síť
  UVZ, 012/20
  Technické řešení se týká zařízení pro snímání dat z externích senzorů a jejich odeslání skrz nízkoenergetickou síť s možností zákaznické volby radiových modulů a vstupních senzorů a zákaznického přizpůsobení funkce zařízení s využitím uživatelských skriptů.
 51. Zarízení pro aditivní 3D tisk s konstrukcním rešením eliminace studených spoju
  PAT, 008/20
  Zařízení obsahuje pevný rám, na němž je uložena tisková podložka s možností pohybu v ose Y a tisková sestava obsahující tiskovou hlavu s možností pohybů v ose X a Z. Tisková hlava je v tiskové sestavě doplněna alespoň jedním energetickým zdrojem k ohřevu již ochlazeného materiálu předcházející tištěné vrstvy v místě styku s proudem taveniny z tiskové hlavy s tím, že oblast ovlivněná energetickým zdrojem, je ve vzdálenosti od osy tiskové hlavy, přičemž tato vzdálenost je limitována dostatečně vysokým tepelným ovlivněním předcházející tištěné vrstvy k materiálovému spojení bez studených spojů v oblasti.
 52. Způsob třídění krytokořených sazenic lesních dřevin a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/20
  Vynález se týká způsobu třídění krytokořenných sazenic lesních dřevin, založeného na pořízení a zpracování obrazu z kamerového systému.
 53. Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou
  UVZ,
  Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou pozostáva z váh, na ktorých je umiestnený držiak, v ktorom je rozoberateľne prichytená zberná nádoba, ku ktorej je v jej dolnej časti pripojený prívod média s obsahom vlhkosti a/alebo kondenzátu a v hornej časti zbernej nádoby je pripojený odvod média so zníženým obsahom vody. Zberná nádoba je naplnená absorpčným materiálom.
 54. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou
  UVZ, 010/18
 55. Způsob monitorování procesů uvolňujících plyny, zejména procesu biodegradace
  PAT, 004/18
 56. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů
  UVZ, 002/18
 57. Cyklovací stroj pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů
  UVZ, 014/17
  Technické řešení se týká cyklovacího stroje pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů, zejména pak únavovou zkoušku opakovaným ohybem.
 58. Biotechnologický způsob výroby potravinářské želatiny z drůbežího jatečného odpadu
  PAT, 013/17
  Jatečný odpad se v postupných krocích propláchne ve vodě, předmrazí na teplotu -2 až -5 °C v jádře suroviny, dvoufázově rozmělní suroviny na kousky o velikosti do 3 mm, načež následuje intenzifikovaná separace nekolagenních bílkovin a pigmentů z rozmělněné suroviny vymytím roztokem NaOH, separace tuku extrakcí rozpouštědlovou směsí etanol + petroléter a předúprava bílkovinného izolátu proteolytickým enzymem. Po odfiltrování bílkovinného hydrolyzátu a promytí zbobtnalého bílkovinného izolátu vodou pak následuje první fáze extrakce želatin, inaktivace zbytků proteolytického enzymu, separace želatinového roztoku od zbylého nerozloženého podílu bílkovinného izolátu filtrací, druhá fáze extrakce želatin – vícestupňová extrakce želatin ze zbobtnalého bílkovinného izolátu při teplotě zvyšující se v každém stupni a formování želatin z extrahovaných roztoků a biotechnologické zpracování zbylého nerozloženého podílu na kolagenní hydrolyzát.
 59. Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny
  PAT, 011/17
  Vytlačovací hlava s inertní hubicí, tvořenou inertní kapilárou s nulovou délkou nebo inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou, zahrnuje těleso a k němu těsně připojenou transformační komoru, kde vnitřní průměr komory je odlišný od vnitřního průměru tělesa vytlačovací hlavy, přičemž transformační komora se nachází v topném pásmu a je v průběhu své délky vybavena měřicím a snímacím systémem, přičemž inertní hubice je umístěna ve výstupní části transformační komory. Měřicí a snímací systém transformační komory s výhodou sestává z tlakových senzorů. Transformační komora může být výhodně vytvořena z transparentního materiálu.
 60. Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné
  UVZ, 012/17
  Technické řešení se týká přírodního révového nápoje na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné, který představuje formu prevence pro celý profil populace.
 61. Univerzální podložka pro stavebnictví
  UVZ, 009/17
  Technické řešení se týká podložky zhotovené z polymerního kompozitu.
 62. Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem
  PAT, 007/17
  Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.
 63. Vrhací židle
  PVZ, 006/17
  Vrhací židle pro handicapované sportovce, zejména pro vrh koulí, hod diskem, oštěpem a kladivem, je nastavitelná a ergonomická, uzpůsobena pro více uživatelů s různými somatotypy.
 64. Ekologické alabastrové sklo
  PAT, 014/16
  Ekologické alabastrové sklo na bázi biogenních komponent, bez obsahu toxických složek, které má technologickou stabilitu pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních.
 65. Házecí stolice
  PVZ, 003/16
  Využití volnočasových pohybových aktivit pro handicap. Házecí stolice pro handicapované sportovce pro hod kladivem nebo vrh koulí popř. i jiné sporty.
  text
 66. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 67. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 68. Show-off Zeig dich
  OZN,
  kombinovaná ochranná známka
  text
 69. TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN
  OZN,
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1461): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 70. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  PAT, 016/15
  Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže je vytvořeno na bázi jedné nebo více měřicích sestav (S), z nichž každá obsahuje 3 až 8 odporových tlakových senzorů (1) (FSR) s citlivostí 0,010 až 10 kp/m2(~ 0,1 až 100 Pa) a nejméně dva senzory (2) polohy, a zařízení dále obsahuje datalogger (D), který je prostřednictvím své řídicí jednotky (3) propojen s oběma měřicími sestavami (S), přičemž řídicí jednotka (3) je v dataloggeru (D) propojena s paměťovým médiem (4), ovládacím panelem (5) a signalizačním zařízením (6), a současně datalogger (D) má řídicí jednotku (3) propojenou s PC jednotkou (7). Toto ergonomické měřicí zařízení má s výhodou řídicí jednotku (3) dataloggeru (D) tvořenou mikrokontrollerem pro řízené snímání dat z měřicí sestavy/sestav (S) a pro předávání přijatých dat paměťovému médiu (4) a vybavenou výstupem na PC jednotku (7).
 71. LABORATVOŘ
  OZN,
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1457): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 72. BUSFEST
  OZN,
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1454): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 73. JUNIOR UNIVERZITA FHS UTB VE ZLÍNĚ
  OZN,
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1448): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 74. JUNIOR UNIVERZITA
  OZN,
  text
 75. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 76. Způsob snímání průběhu deformací při rázových testech a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/15
  Při způsobu snímání průběhu deformací při rázových testech, kdy rázové kladivo nebo padající tluk dopadá na lícovou plochu zkušebního tělesa, se zkušební těleso osvětlí a deformace, popř. destrukce jeho rubové plochy se v průběhu dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku snímá vysokorychlostním kamerovým systémem. Snímky pořízeného záznamu se následně optimalizují metodami postprocessingu. Zařízení k provádění způsobu (viz obr. 1) obsahuje měřicí hlavu (1) se zkušebním tělesem (2) fixovaným na její horní ploše nad vertikálním centrálním kanálem (1a) hlavy, v prostoru dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku (3). Pod zkušebním tělesem (2) jsou v osvětlovacích kanálcích (5) ve stěně měřicí hlavy (1) směrem do dutiny centrálního kanálu (1a) uloženy vnitřní světelné zdroje (4) nebo vyústěny světlovody vnějších světelných zdrojů. V prostoru pod osvětlovacími kanálky (5) proti ústí bočního pozorovacího kanálu (1b) do centrálního kanálu (1a) šikmo uloženo zrcátko (7), jehož horní odrazivá plocha je orientována kolmo k ose úhlu, který svírá osa bočního pozorovacího kanálu s osou centrálního kanálu (1a). V ose bočního pozorovacího kanálu je pak vně měřicí hlavy (1) na stativu (9) umístěna kamera (8) snímacího vysokorychlostního kamerového systému.
 77. UTB Hockey Team (kombinovaná)
  OZN,
  texttext
 78. UTB Hockey Team
  OZN,
  Slovní ochranná známka
 79. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 80. Zlín Design Week (kombinovaná)
  OZN,
  text
 81. Zlín Design Week (slovní)
  OZN,
 82. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 83. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 84. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 85. Způsob úpravy povrchů dílců z polymerních materiálů před vytvořením lepeného spoje
  PAT, 008/14
  Podstata způsobu úpravy spočívá v tom, že povrchy dílců jsou vystaveny působení záření na bázi urychlených elektronů nebo gama záření. Celková dávka záření je přitom 1 až 200 kGy. Záření mohou být také vystaveny jen ty části povrchu dílce, na které bude aplikováno adhezivo, zatímco ostatní části dílce mohou být odstíněny krytem.
 86. SALVATOR CENA HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE ČLENŮM IZS
  OZN,
  text
 87. UTB
  OZN,
  text
 88. UTB ve Zlíně
  OZN,
 89. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů (validovaný EP) METHOD FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM FATS AND OILS
  PAT,
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2238224A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20101013&DB=EPODOC&locale=en_EP#
 90. Způsob výroby vína se zvýšenou přírodní natioxidační kapacitou a sníeným obsahem SO2
  PAT, 001/13
  Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a s nízkým obsahem SO2 spočívá v tom, že u vstupní suroviny se provede stanovení obsahu biologicky aktivních látek (BAL) a ekvivalentní určení přírodní antioxidační kapacity (PAK), vstupní surovina se podrobí jednotlivým technologickým etapám procesu zpracování, během něhož se ve všech předem stanovených kritických bodech těchto technologických etap provede zjištění změny obsahu BAL-PAK, takto zjištěný pokles obsahu BAL (PAK) se nahradí ekvivalentní dávkou SO2 jako látky se syntetickou antioxidační kapacitou (SAK) v přebytku až do 40 mg/l u bílého vína nebo 30 mg/l u červeného vína (20% z normativu SO2 pro tato vína bez zvýšeného obsahu cukru). Celková antioxidační kapacita na výstupu z technologického procesu výroby vína je tvořena až z 35 % přírodní antioxidační kapacitou a zbytek je tvořen SAK – podílem SO2. Kritické body přitom představuje a) ukončení lisování hroznů za zís kání hroznové šťávy, b) ukončení kvašení moštu před separací kvasnic a bentonitových kalů, c) vyzrávání 3 až 4 týdny po separaci kvasnic a bentonitových kalů, d) ukončení technologického procesu výroby vína před plněním do lahví nebo před zpracováním na další produkty na bázi vína, e) příprava k dodatečné manipulaci, jako je přečerpávání, filtrace, transport.
 91. Sociální pedagogika (Social Education)
  OZN,
  text
 92. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  OZN,
  text
 93. PIMtec
  OZN,
 94. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 95. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 96. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text
 97. Klip držák sklenice a/nebo příborů
  PVZ,
  Praktický držáček sklenice a/nebo příboru o třech variantách pro využití na rautech a společenských akcích. https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0001 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0002 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001714197-0003
  text
 98. BUSFEST
  OZN,
  text
 99. NEON
  OZN,
  text
 100. MISS ACADEMIA (kombinovaná)
  OZN,
  text
 101. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).
 102. MISS ACADEMIA ČR (slovní)
  OZN,