Počet přihlášek průmyslového vlastnictví UTB ve Zlíně v 1. polovině roku 2016

V první polovině roku 2016 bylo podáno 7 přihlášek vynálezu ČR, 1 přihláška Evropského patentu, 1 mezinárodní patentová přihláška PCT, dále byly podány 4 přihlášky užitného vzoru ČR, 1 přihláška ochranné známky ČR a 1 přihláška průmyslového vzoru Společenství. Celkem bylo v 1. polovině roku 2016 podáno 15 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.