O projektu

Centrum transferu technologií Univerzitního institutu UTB ve Zlíně zahájilo dne 1.července 2012 realizaci projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“. Níže základní informace o projektu. Projekt skončil k 30.6.2014.
 
IDENTIFIKAČÍ ÚDAJE PROJEKTU:
Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0205
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název prioritní osy: Komercializace a popularizace VaV
Číslo prioritní osy: 5.3
Název oblasti podpory: Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Číslo oblasti podpory: 5.3.1
Číslo výzvy: 10
Název výzvy: Výzva č. 3.3 pro oblast podpory 3.1_Komercializace výsledků výzkumných
organizací a ochrana jejich duševního vlastnictvíDatum zahájení projektu: 01/09/2010
Datum zahájení realizace projektu: 1/7/2012
Datum ukončení realizace projektu: 30/06/2014Celkové výdaje projektu: 18 079 217,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje: 16 186 009,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 893 208,00
Dotace projektu:
Strukturální fond: 13 758 107,65
Státní rozpočet: 2 427 901,35Odkaz na internetové stránky OP VaVpI: http://www.opvavpi.cz/
 
CÍLE, VÝSLEDKY:Globálním cílem projektu byl rozvoj činnosti Centra transferu technologií od podpory efektivního výzkumu a vývoje přes zabezpečování ochrany výsledků duševního vlastnictví až k funkčnímu transferu technologií – výstupů VaV vznikajících na UTB ve Zlíně – směrem k aplikační sféře.
Tento cíl byl realizován skrze specifické cíle projektu – budování týmu CTT realizujícího na půdě UTB strategii komercializace včetně správy duševního vlastnictví na bázi odpovídajícího informačního systému, rozšiřování sítě průmyslových partnerů pro realizaci transferu technologií – s následujícími výsledky:
Vybudovaný kvalitní tým CTT se zkušenostmi s přípravou výsledků VaV ke komercializaci.
Implementovaná, optimalizovaná a na souboru reálných výsledků VaV na UTB ve Zlíně zkušebně ověřená strategie komercializace.
Optimalizovaný a pilotně ověřený informační systém pro správu duševního vlastnictví a transfer technologií (IP management).
Vybudovaná síť partnerů z aplikační sféry spolupracujících s UTB ve Zlíně v portfoliu výsledků VaV.
 
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY:Zástupci výzkumných týmů
Na UTB působí v současnosti téměř 450 výzkumných pracovníků. CTT má již nyní navázány aktivní vazby na zástupce výzkumných týmů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. V průběhu let 2008-2019 bylo jménem UTB ve Zlíně podáno více než 400 přihlášek průmyslových práv.
 
https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/rozvoj-ctt-na-utb-ve-zline.html