Směrnice a rozhodnutí rektora k duševnímu vlastnictví

Úřední deska

Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 9/2024 – nahrazuje Směrnici rektora č. 34/2019 a Směrnici rektora č. 2/2024
Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

  • Příloha č. 1 – Prohlášení o ochraně informací (vzor)
  • Příloha č. 2 – Podklady k posouzení předmětu průmyslového vlastnictví (vzor)
  • Příloha č. 3 – Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví (vzor)
  • Příloha č. 4 – Evidenční formulář výsledku výzkumu a vývoje (vzor)
  • Příloha č. 5 – Poučení odcházejícího zaměstnance (vzor)

Interní fond na podporu inovačních činností

Směrnice rektora č. 39/2023 – nahrazuje Směrnici rektora č. 19/2015 a Směrnici rektora č. 27/2019 

Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

Směrnice rektora č. 1/2024 – nahrazuje Směrnici rektora č. 26/2019

Složení poradních sborů UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 27/2023 – nahrazuje Směrnicí rektora č. 4/2023

Příprava dokumentace pro zakládání spinoff firem na UTB nebo získání účasti v jiné právnické osobě za účelem komercializace duševního vlastnictví UTB

Směrnice rektora 24/2022 – ke stažení zde

Předkládání a správa projektů

Směrnice rektora č. 23/2020 nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2012 a 10/2016

Zřízení Rady pro komercializaci

Směrnice rektora 15/2017 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2015

Organizace projektů GAMA

Pokyn kvestora č. 12/2020 – nahrazuje Pokyn kvestora č. 10/2017