Směrnice a rozhodnutí rektora k duševnímu vlastnictví

Úřední deska

Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 34/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 1/2013 a Směrnici rektora č. 9/2016

 • Příloha č. 1 – Prohlášení o ochraně informací (vzor)
 • Příloha č. 2 – Podklady k posouzení předmětu průmyslového vlastnictví (vzor)
 • Příloha č. 3 – Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví (vzor)
 • Příloha č. 4 – Evidenční formulář výsledku výzkumu a vývoje (vzor)
 • Příloha č. 5 – Poučení odcházejícího zaměstnance (vzor)

Směrnice rektora č. 27/2019
Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 19/2015 – Interní fond na podporu inovačních činností

 • Příloha č. 1 – Úplné znění Směrnice rektora č. 19/2015 ve znění dodatku č. 1

Směrnice rektora č. 26/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2017
Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

Příprava dokumentace pro zakládání spinoff firem na UTB nebo získání účasti v jiné právnické osobě za účelem komercializace duševního vlastnictví UTB

Směrnice rektora 24/2022 – ke stažení zde

Interní fond na podporu inovačních činností

Směrnice rektora 19/2015 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2011

Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

Směrnice rektora 23/2019 – ke stažení zde

 • příloha č.1 zde
 • příloha č2  zde
 • příloha č.3 zde
 • příloha č.4 zde
 • příloha č.5 zde

Zřízení Rady pro komercializaci

Směrnice rektora 15/2017 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2015

Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

Směrnice rektora 8/2017 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2015