Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví Tisk

1 Kategorie duševního vlastnictví a práva k nim zde

2 Základní pojmy a otázky průmyslově právní ochrany  zde

3 Ochrana technických řešení patentem a užitným vzorem zde

4 Ochrana designu a označení zde

5 Cesta k získání průmyslově právní ochrany v ČR zde

6 Cesty k získání průmyslově právní ochrany v zahraničí zde

7 Náklady průmyslově právní ochrany zde

8 Literatura zde