Výše účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2017

Podpora na specifický vysokoškolský výzkum podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, bude v roce 2017 poskytnuta podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací takto:

vav2017
Podporu na specifický vysokoškolský výzkum poskytne ministerstvo na základě písemné žádosti oprávněného uchazeče. V žádosti uchazeč uvede výši podpory (v souladu s částkou ve shora uvedené tabulce) a bankovní spojení, na které mají být finanční prostředky poukázány. Žádost musí obsahovat i další náležitosti stanovené v § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vzor žádosti je k dispozike stažení zde:
Žádost o poskytnutí podpory doručí oprávněný uchazeč odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt) nejpozději 27. ledna 2017.
Vzhledem k nedostatečné právní jistotě způsobilosti kapitálových výdajů na specifický vysokoškolský výzkum poskytne ministerstvo podporu v plné výši v běžných (neinvestičních) prostředcích.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyse-ucelove-podpory-na-specificky-vysokoskolsky-vyzkum-v-r

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.