TA ČR připravila jednotné zásady pro ochranu duševního vlastnictví

Tisková zpráva 18. srpna 2015

Zhruba o dvacet procent z možných výnosů přicházejí každoročně česká výzkumná pracoviště, protože si nedokáží ochránit výsledky své práce. Jsou to miliardy korun, které by jinak mohly sloužit k další podpoře výzkumu a zavádění jejich poznatků do praxe. Vyplývá to z podrobné analýzy, kterou na základě závěrů studie a několika kulatých stolů uskutečněných v loňském roce, zpracovala Technologická agentura České republiky (TA ČR). Ta nyní zavádí do praxe konkrétní kroky, které by měly vést k postupné nápravě.

„Problém vzniká z toho, že výzkumníci v České republice, na rozdíl od zahraničí, často nedokážou posoudit komerční hodnotu své práce,“ upozorňuje Martin Bunček, místopředseda TA ČR. A dokládá to příkladem, kdy výzkumné pracoviště spolupracovalo se státní finanční podporou se soukromou firmou zaměřenou na export do Číny. Příslušného výzkumníka oslovili kolegové z Číny a on se s nimi bezelstně rozdělil o získané poznatky. Firma, s kterou na výzkumu spolupracoval, tím následně přišla o obchodní příležitosti. „Jindy je zase výsledek komerčně využitelného výzkumu přímo publikován v zahraničních časopisech nebo ho čeští výzkumníci z vlastní iniciativy sami prezentují na konferencích. Tím ztrácí šanci na patentovou ochranu,“ vysvětluje Martin Bunček. Začarovaný kruh se uzavírá tím, že výzkumné organizace obvykle nepovažují komercializaci svých výsledků za prioritu a jejich financování z veřejných prostředků je závislé téměř výhradně na počtu a úrovni publikací jejich práce.

Dochází ale i k „drsnějším“ případům, kdy výzkumníci vynášejí výsledky práce do privátních firem, na nichž mají nějaký skrytý podíl. Ty pak státem dotované řešení patentují a mají z něj buď přímo komerční zisk, nebo ho za úplatu předají zahraniční firmě.

K nápravě tohoto nepříznivého stavu je potřeba celá řada opatření v oblasti vzdělávání, nastavení pravidel na ochranu duševního vlastnictví přímo ve výzkumných ústavech, zákonných úprav a změn v systému přidělování státních dotací na podporu zejména aplikovaného výzkumu. „Na základě výsledků provedené analýzy nyní standardně velmi přísně posuzujeme podmínky spolupráce v podpořených projektech a smlouvu o financování podepisujeme teprve poté, co jsou uzavřeny dohody mezi výzkumnou organizací a privátní firmou tak, aby bylo kvalitně ochráněné duševní vlastnictví,“ zdůraznil Martin Bunček. V případě složitých jednání sehrává TA ČR roli mediátora. Agentura zároveň připravila jednotná doporučení pro uzavření vyvážené smlouvy o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje a zásady pro ochranu duševního vlastnictví. S výsledky provedené analýzy a zpracovanými doporučeními pak seznamuje všechny relevantní instituce a organizace, kterých se tato problematika týká.

Problémy ochrany DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v ČR (pdf, 400 kB)

Zdroj: http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/ta_cr_tz.html

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.