Seminář „Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu“ 13. a 14. 11. 2017

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2017 měli doktorandi na UTB ve Zlíně možnost vzdělávat se v oblasti psaní a řízení projektů ve vědě a výzkumu. Dvoudenní seminář, pořádaný Job Centrem UTB na půdě Centra transferu technologií UTB, byl vedený zkušenou a energickou lektorkou Ing. Radkou Pittnerovou, vedoucí Liberecké společnosti VÚTS a.s., která působí taktéž jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů.

V průběhu semináře nám byly vysvětleny základní principy plánování a řízení projektů, a konečně jsem si ujasnila, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem. Dozvěděli jsme se jak se dobrat k členění projektu do klíčových aktivit tzv. work packages a jak naplánovat a vizualizovat jejich plnění. Dále jsme si vyzkoušeli jak stanovit pracnost projektu, finanční náročnost a minimální nutné personální zajištění. Na závěr byla řeč o financování vědy a výzkumu z GAČR, TAČR, Horizon 2020 a dalších programů. Přínosem byly praktické vsuvky lektorky o tom, kde hledat informace a na co si dát pozor při psaní a řízení projektů.

Seminář se mi moc líbil a doporučila bych ho všem doktorandům hned v prvním ročníku. Ocenila bych, kdyby semináře na podobná témata byly mezi volitelnými kurzy, které si doktorand může při svém studiu zvolit. Schopnosti z oblasti projektového řízení lze zařadit do tzv. přenositelných dovedností, které se hodí jak na akademické půdě, tak v průmyslu. Z tohoto důvodu si myslím, že by měl být doktorand v těchto dovednostech cíleně a intenzivně trénován od začátku jeho studia.

Autor: Ing. Michaela Zacharová

doktorandka ve 4. ročníku (Ústav technologie potravin, Fakulta technologická)

členka Akademického senátu UTB ve Zlíně zastupující studenty

Ve Zlíně dne 22. 11. 2017

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.