Pozvánka na seminář 27.11.2017 Problematika průmyslově právní ochrany v oblastech marketingu a marketingových komunikací

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Problematika průmyslově právní ochrany v oblastech marketingu          

a marketingových komunikací

Obsah:                       

Ochranné známky a průmyslové vzory užité v marketingu

a v marketingových komunikacích

Spory z duševního vlastnictví se zvláštním zaměřením na oblast průmyslových vzorů

Dotazy                     

Přednášející:             

Ing. Přemysl Strážnický, specialista TT a licencí

Ing. Jan Görig, patentový zástupce                          

Místo konání:            Fakulta multimediálních komunikací, U44/217                                            

Datum konání:          27. 11. 2017

Doba trvání:              od 9:00

Komentáře nejsou povoleny.