Seminář 3. 12. 2015 GRAFICKÝ SYMBOL A MOŽNOSTI JEHO OCHRANY

Dne 3. 12. 2015 proběhl seminář GRAFICKÝ SYMBOL A MOŽNOSTI JEHO OCHRANY,

pro Ateliér Grafického Designu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Děkujeme za velkou účast z řad studentů a akademických pracovníků

IMG_3135 IMG_3136 IMG_3137 IMG_3138

Komentáře nejsou povoleny.