Pozvánka na seminář 3. 12. 2015 GRAFICKÝ SYMBOL A MOŽNOSTI JEHO OCHRANY

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

GRAFICKÝ SYMBOL A MOŽNOSTI JEHO OCHRANY

Obsah:

Právní ochrana autorských děl

Grafický symbol jako ochranná známka

Grafický symbol jako průmyslový vzor

Dotazy

Přednášející:

Ing. Jarmila Strážnická, patentový zástupce

Ing. Přemysl Strážnický, specialista TT a licencí

Místo konání:            Fakulta multimediálních komunikací budova U41, učebna 307

Datum konání:          3. 12. 2015

Doba trvání:              od 8:00 do 10:00

Pozvánka

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.