Přihlášky průmyslových práv UTB v roce 2015

V roce 2015 bylo podáno celkem 29 přihlášek průmyslových práv zaměstnanci (původci) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jedná se o přihlášky vynálezu ČR (10), Evropského patentu (1), užitných vzorů ČR (8), ochranných známek ČR (7) a průmyslových vzorů Společenství (3).

Spolupřihlašovateli s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně byli opět i společnosti a také další univerzity. Počty přihlášek průmyslových práv jsou srovnatelné s lety 2009 a 2010.

V průběhu let 2008 až 2015 bylo jménem UTB ve Zlíně podáno 344 přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví.

Novinkou v uplynulém roce bylo podání přihlášek ochranných známek UTB: Tomas Bata University in Zlin, Be In Study In Zlin, Zlínská Univerzita, Laboratvoř, Busfest, Junior Univerzita a Junior Univerzita FHS UTB ve Zlíně , nejvíce přihlášek průmyslových práv pocházelo z Fakulty technologické (7), Centra bezpečnostních informačních a pokročilých technologií (6), Centra polymerních systémů (4), dále pak z Fakulty managementu a ekonomiky (3), rektorátu (3), Fakulty aplikované informatiky (2) a Fakulty multimediálních komunikací (1).

I v tomto roce byly přihlášeny předměty průmyslového vlastnictví s význačným aplikačním potenciálem: tým doc. Františka Buňky (Tepelně upravený sýr s karagenanem), tým doc. Miroslava Maňase (Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí), tým doc. Dagmar Měřínské (Vodná disperze nanočástic stříbra), tým doc. Vladimíra Sedlaříka (Produkční médium na bázi syrovátky), tým doc. Petra Slobodiana (Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu), tým Dr. Jiřího Mlčka (Nutraceutická potravinářská směs).

Jednotlivé přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví jsou technická řešení z oblasti zpracování potravin, plastů a kompozitů, laboratorních a zkušebních zařízení.

Na jednotlivých fakultách byly realizovány workshopy a semináře se zaměřením na oblast autorských práv a citací, oblast ochrany technických řešení formou patentů a užitných a průmyslových vzorů, dále také semináře věnující se problematice ochrany obchodního tajemství a know-how nebo semináře se zaměřením na praktické příklady a úskalí při podávání přihlášek průmyslových práv a provádění patentových rešerší a analýz. CTT bude v těchto aktivitách pokračovat i v roce 2016. Více informací na http://isctt.utb.cz/

V posledním roce se také výrazně zvýšil počet realizovaných výzkumných projektů se zástupci firem. CTT v těchto případech hraje klíčovou roli v oblasti smluvního ošetření vzniklé spolupráce. Jedná se především o zpracování smluv o společném výzkumu, předlicenční a licenční smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí atd. Pozornost je nutno věnovat jasnému vymezení vlastnických vztahů, nakládaní s dosaženými výsledky a stanovení správné výše licenčních poplatků se zohledněním všech nákladů spojených s daným výsledkem.

Graf UTB 2015

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.