Přehled počtů přihlášek UTB za období 2008 – 2014

V průběhu let 2008 až 2014 bylo jménem UTB ve Zlíně podáno 314 přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví. U vybraných předmětů byly návazně zpracovány návrhy licenčních smluv, zahájena jednání a uzavření licenčních smluv Katetr pro asistovanou reprodukci, Tractor design koncept NOVO, Způsob replikace povrchových struktur, Rukojeti nářadí, Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku, Polymerní směs pro nízkoadhézní aplikace a Pomůcky pro zdravotně postižené.

V roce 2014 bylo jménem UTB ve Zlíně podáno 61 z toho 7 Centry kompetence a externími přihlašovateli 19 přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví, z nichž velkým podílem byly zastoupeny přihlášky vynálezů (27), užitných (28) a průmyslových vzorů (18).

Novinkou v uplynulém roce bylo podání přihlášek ochranných známek UTB: UTB Hockey Team a Zlín Design Week, nejvíce přihlášek průmyslových práv pocházelo z Centra polymerních systémů (34), Fakulty multimediálních komunikací (14), Fakulty aplikované informatiky (6), Fakulty technologické (3), Fakulty managementu a ekonomiky (1) a Univerzitního institutu (1).

I v tomto roce byly přihlášeny předměty průmyslového vlastnictví s význačným aplikačním potenciálem: týmy prof. Pavla Škarky † (Snadno do vany Pillow-up, Sprchová hlavice, Houpací nábytek), tým Dr. Rostislava Illíka (Prostorové, pohyblivé skládací modely autorské knihy Artbook Zlín – 11 variant), tým doc. Vladimíra Sedlaříka (Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi), tým doc. Miroslava Maňase (Ruční nástroj), tým ArtD. Martina Surmana (Počítačová klávesnice pro ovládání jednou rukou – 2 varianty pro pravou a levou ruku).

Jednotlivé přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví jsou technická řešení z oblasti zpracování plastů a kompozitů, laboratorních a zkušebních zařízení, dále designů pomůcek pro handicapované, ergonomické rukojeti nářadí a koupelnových doplňků.

Díky zapojení pracovníků CTT do projektu OP VaVpI „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“ byly na jednotlivých fakultách realizovány workshopy a semináře se zaměřením na oblast autorských práv, oblast ochrany technických řešení formou patentů a užitných a průmyslových vzorů, dále také semináře věnující se problematice ochrany obchodního tajemství a know-how nebo semináře se zaměřením na praktické příklady a úskalí při podávání přihlášek průmyslových práv a provádění patentových rešerší a analýz. CTT bude v těchto aktivitách pokračovat i v roce 2015. Více informací na http://isctt.utb.cz/

 V posledním roce se také výrazně zvýšil počet realizovaných výzkumných projektů se zástupci firem. CTT v těchto případech hraje klíčovou roli v oblasti smluvního ošetření vzniklé spolupráce. Jedná se především o zpracování smluv o společném výzkumu, předlicenční a licenční smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí atd. Pozornost je nutno věnovat jasnému vymezení vlastnických vztahů, nakládaní s dosaženými výsledky a stanovení správné výše licenčních poplatků se zohledněním všech nákladů spojených s daným výsledkem.

Úspěšně zaregistrované případy v roce 2014

http://isctt.utb.cz/prumyslove-pravni-ochrana-vysledku-vav-na-utb-ve-zline/nabidky-technologii/

 Graf 1

 Graf 2

Graf 3

Vypracoval: Ing. Přemysl Strážnický, 19.1.2015

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.