Pozvánka na workshop Konkurenční výhoda – Mám chráněno! 21.10.2015 na Fakultě multimediálních komunikací

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na workshop na téma

Konkurenční výhoda – mám chráněno!

Obsah:

Představení Centra transferu technologií na UTB ve Zlíně

Autorské právo – copyright, licence, citace, školní dílo, dílo na objednávku

LOGO X DESIGN – možnosti ochrany v ČR a zahranič

Úspěšná loga a designy na UTB ve Zlíně

Dotazy

Přednášející:

Ing. Jarmila Strážnická, patentový zástupce

Ing. Přemysl Strážnický, specialista transferu technologií a licencí

Místo konání:            Fakulta multimediálních komunikací budova U44, učebna 217

Datum konání:          21. 10. 2015

Doba trvání:              od 9:00 do 11:00

Pozvánka

Komentáře nejsou povoleny.