Pozvánka na seminář „Jak citovat ?“ 7.10.2015 na Fakultě humanitních studií

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

JAK CITOVAT ?

Obsah:

Autorské dílo x školní dílo

Citační normy ČSN ISO 690 a 690 – 2

Vnitřní předpisy UTB

Přednášející:

Ing. Přemysl Strážnický, specialista transferu technologií a licencí

Místo konání:            Fakulta humanitních studií, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín

seminární místnost č. 415/U10

Datum konání:          7. 10. 2015

Začátek:                      od 15:00 hodin

Pozvánka zde

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.