Pozvánka na seminář 24.3.2015 Právní postavení akademického senátu veřejné vysoké školy pro Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: školení a řešení konkrétních problémů

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Právní postavení akademického senátu veřejné vysoké školy pro Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: školení a řešení konkrétních problémů

Datum a místo konání:

úterý 24. 3. 2015, 13 – 16 hodin,

U 13, místnost č. 514

Přednášející:                          JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.,

Odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, lektorka Akademického centra studentských aktivit, spolupracovnice Akreditační komise.

Školení je určeno členům Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zaměřuje se na právní postavení a činnost akademického senátu veřejné vysoké školy a jeho souvislosti. Předmětem výkladu tak bude zejména pojednání o orgánech vysoké školy a vztazích mezi nimi, o postavení a složení akademického senátu, o jeho ustavování a jednání, o vztahu s rektorem a též s akademickými senáty fakult, a o vnitřních předpisech. Předcházet mu bude úvod do práva a do postavení veřejné vysoké školy.

Pozvánka: zde

Více informací na www.isctt.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.