Pozvánka na coffee breaky 29.4.2014

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Výzkum a vývoj ve světle daňové podpory, neprobádané možnosti a budoucnost

– stručné zopakování principů daňové podpory výzkumu a vývoje

– co dělat, když se VaV kombinuje v jedné firmě s podporou inovací či dokonce investičními pobídkami

– jak zvládnout administrativu kolem VaV co nejjednodušeji

– závazné posouzení od FÚ – jak mi to může pomoci

– očekávaný vývoj legislativy od roku 2015

– a jiné praktické tipy pro život výzkumníka z pohledu daní a účetnictví

Uzavírám smlouvu – co je dobré vědět, abych optimalizoval/a daně i nákupem

– lidské vysvětlení pravidel účtování investic do nehmotného majetku, hmotného majetku, tzv. časového rozlišení a co jen a pouze může jít rovnou do nákladů

– na jaká ustanovení ve smlouvě o nákupu technologií, patentů atd. si musím dát pozor, kdy mohu naopak být tvořivý

– když platím do zahraničí, jaké daňové povinnosti mám pak

– barter – i to je dobrý zdroj daní pro stát

– další pasti daňových zákonů v souvislosti s pořízením majetku a jeho vyřazením

Přednášející:              Ing. Lenka Mrázová, LMentio s.r.o.

Místo konání:            Univerzitní institut, Nad Ovčírnou 3685, Zlín                                      seminární místnost 419

Datum konání:          29. 04. 2014

Doba trvání:              10:00 – 13:00 hod a 13:00 – 16:00 hod

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Svou účast potvrďte, prosím, na e-mailovou adresu   ctt@utb.cz

Více informací na www.isctt.utb.cz

Pozvánka cb 29.4.2014 odpoledne
Pozvánka cb 29.4.2014 dopoledne

Komentáře nejsou povoleny.