Pozvánka 24.11.2014 „Několik rad jak zpracovat diplomovou práci“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

 Několik rad jak zpracovat diplomovou práci

 Obsah:

  • Duševní vlastnictví a jeho rozdělení
  • Autorské právo, školní dílo
  • Co je plagiát, jak správně citovat
  • Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana
  • Technická řešení: Patent / Užitný vzor
  • Rešerše na stav techniky
  • Průmyslový vzor
  • Diskuse

   Pozvánka sem 24.11.2014 FT                           

Přednášející:              Ing. Přemysl Strážnický, specialista transferu technologií a licencí

                          

Místo konání:            Laboratorní centrum Fakulty technologické UTB ve Zlíně

                                      seminární místnost č. 306/U15

Datum konání:          24. 11.2014

Doba trvání:              od 14:00 do 16:00

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Přihlásit se můžete do 21. 11. 2014 na straznicky@uni.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.