Konference Plastko 2014

Konference Plastko 2014

 

Ve dnech 8. – 9. dubna 2014 se koná v Kongresovém sále odborná konference Plastko 2014. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.
Odborným garantem je prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor UTB ve Zlíně.
Náplň konference:

  • plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,
  • odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,
  • prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách,
  • distribuce informačních a propagačních materiálů.

Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tematických okruzích:

  • příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů,
  • kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů,
  • polymery-zkoušení, modelování a design,
  • biokompozity a biopolymery
  • research and future trends in polymers (Ph.D.students and post-doc speakers).

Účastnické poplatky na konferenci jsou hrazeny z projektu Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně.
Máte-li zájem aktivně vystoupit na konferenci, abyste do výše uvedených tematických bloků zaslali abstrakt přednášeného příspěvku do 20. února 2014 (viz Předběžná přihláška příspěvku).

Na konferenci je možné vystoupit s ústním příspěvkem nebo s příspěvkem ve formě posteru.

Veškeré příspěvky prezentované na konferenci budou vydány jako sborník na CD a v den konání akce předány registrovaným účastníkům.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.
Vstup pro registrované účastníky je zdarma.

Pro přihlášku účastníka nebo přihlášku příspěvku klikněte zde.

Bližší informace o konferenci Plastko 2014 na:
www.plastko.utb.cz

Tento projekt je spolufinancován EU z OP VaVpI
Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně – CZ.1.05/3.1.00/10.0205

Komentáře nejsou povoleny.