Inovace roku 2015

Asociace inovačního podnikání ČR vyhlašuje
pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana
20. ročník soutěže o Cenu
Podmínky soutěže
– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený
na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);
– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
A – Technická úroveň produktu
B – Původnost řešení
C – Postavení na trhu, efektivnost
D – Vliv na životní prostředí

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2015,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 1. – 4. 12. 2015.
Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&tt
vydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.
Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2015“
mohou využít výhod členů

Klubu inovačních firem AIP ČR.
Přihlášky:

K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2015 je možno získat podrobnější
informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 30. října 2015; povinná konzultace
komplexnosti připravené přihlášky – do 16. října 2015)

Informační leták s přihláškou Inovace 2015

na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.