CTT UTB ve Zlíně

Působení UTB ve Zlíně, CTT v oblastech průmyslově právní ochrany výsledků výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti, komercionalizace výsledků

 Univerzita Tomáše Bati |UTB| ve Zlíně založila v roce 2008 Centrum transferu technologií |CTT| , které poskytuje podporu a provádí činnosti zejména v oblasti uplatnění, ochrany a udržování práv k duševnímu vlastnictví, tj. průmyslově právní ochrany výsledků výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně a jejich komercionalizace, tj. přenosu do praxe.

V rámci uvedené působnosti zajišťuje spolupráci s partnerskými institucemi, správu odborné databáze univerzity, poskytování konzultací a další komunikaci s podnikatelskými subjekty, přípravu konkrétních nabídek pro firmy  atd.

V roce 2012 byl  zahájen projekt pod názvem  Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně, který úzce souvisí a navazuje na činnosti Centra transferu technologií, vytváří podmínky pro rozvoj a zefektivnění jeho aktivit.

CTT se podílí, kromě dalších aktivit, na vytváření podmínek pro úspěšnou komercionalizaci výsledků duševní činnosti, vytváření inovativního prostředí na univerzitě a v jejich rámci umožňuje  aktivní zapojení akademických pracovníků i studentů.

Cílem CTT je také zabezpečení jednotného postupu a garantování odpovídající úrovně ochrany duševního vlastnictví, které na UTB vzniká při činnosti výzkumných týmů i jednotlivců.

Působnost CTT zahrnuje oblast tuzemska i zahraničí.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zabývá nejen základním, ale i aplikovaným výzkumem, s čímž souvisí přímé kontakty s podnikatelskými a dalšími subjekty v rámci celého portfolia odborného zaměření jednotlivých  fakult, CPS, CEBIA Tech a dalších součástí UTB ( plastikářský a gumárenský průmysl, strojírenský průmysl, potravinářský průmysl vč biotechnologií, oblast designu, IT… ).

Úzká  spolupráce probíhá v rámci projektů, formou řešení grantů ( národních i mezinárodních ) nebo na základě smluvní výzkumné činnosti.

Na komercializaci výsledků UTB se pracovníci univerzity podílí také tím, že spolupracují s partnery z průmyslové sféry, a to i po ukončení příslušných projektů, poskytují jim různé odborné konzultace a další podporu, např. při zahajování výroby, prodeje nových produktů

Jako příklady úspěšného působení UTB a CTT v uvedených oblastech lze uvést

–    výsledek VaV ve formě inovativního řešení „ Způsob výroby bionafty z tuků a olejů „

chráněného evropským patentem EP2238224 v několika evropských zemích ( Velká Británie, Německo, Francie, Slovenská republika, Česká republika ) a národním  patentem  CZ303070 a další modifikace řešení chráněná patentem CZ303071 probíhají licenční jednání a navazující VaV spolupráce

Dále byla poskytnuta licence k užitnému vzoru ČR:

– “Katétr pro asistovanou reprodukci“

Dále byly poskytnuty i licence k průmyslovým vzorům Společenství:

– „Multifunkční lokomoční pomůcka“

– „Tractor concept NoVo“

– „Odrážedlo“

–    podání zahraničních přihlášek: evropské patenty, patenty v USA, PCT

Níže počty chráněných výsledků duševní činnosti UTB

různé druhy průmyslově právní ochrany

rok              počet přihlášek za rok

2008           20

2009           20

2010           35

2011           54

2012           67

2013           55          stav k 2.1.2014

UNI | CTT: Ing. D. Kreizlová, Ing. N. Bělejová, Bc. P. Strážnický

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.