VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VÝZKUMNÉ INSTITUCE A FIRMY – Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2014

 

 

nsr1 nsr2

Vážená paní, vážený pane,

s potěšením Vám oznamujeme, že Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.6.2013 až 30.6.2014. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 22.8.2014.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč. Připraveny jsou taktéž věcné ceny a následná propagace nejlepších projektů.
Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete v příloze a na http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2014

S přátelským pozdravem,
__ __ __ __ __ __ __

Dear Sir/Madam,

we are pleased to inform you that the Association for Foreign Investment, the American Chamber of Commerce in the Czech Republic and Česká inovace, in cooperation with the Technology Agency of the Czech Republic, are getting set to announce the fourth annual Cooperation of the Year awards and the TAČR Prize. The project is being implemented under the auspices of the Deputy Prime Minister for the Science, Research and Innovation, Mr. Pavel Bělobrádek.

Within the competition, awards are presented in the area of cooperation between the research and application spheres leading to innovation as well as successful transfers of technologies and knowledge.

Projects (and parts thereof) and transfers (e.g. sales of licenses) that were implemented or completed in the period from 1 June 2013 to 30 June 2014 can be entered in the competition. Eligible projects must involve research, development and innovation realised through cooperation between a research organisation and a legal entity based in the Czech Republic or the transfer of the results of research and development from the research sphere to the application sphere. The deadline for registering projects and transfers in the competition is 22 August 2014.  

The grand-prize winner will receive a financial award in the amount of CZK 100,000. Material prizes and promotion of the best projects have also been prepared.  
More detailed information about the competition, including the registration form, is available in the attachment and at http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2014

With kind regards,

Martin Michalov | PR & Marketing Manager
Association for Foreign Investment (AFI)
Stepanska 11 | 120 00 Praha 2 | Czech Republic
Phone: (+420) 224 911 750
Mobile: (+420) 725 555 344
E-mail:
martin.michalov@afi.cz
www.afi.cz, www.spolupraceroku.cz

Veronika Szentiványiová | Legal Affairs Manager
American Chamber of Commerce in the Czech Republic
Dusni 10 I 110 00 Prague 1 I Czech Republic
Tel: (+420) 222-329-430
Mobile: (420) 602-790-012
E-mail: veronika@amcham.cz

amcham.cz I czechmarketplace.cz  

Komentáře nejsou povoleny.