Vyhlášení 4.kola interního výběrového řízení pro dílčí projekty na podporu PoC aktivit program GAMA

Vyhlášení 4.kola interního výběrového řízení pro dílčí projekty na podporu PoC aktivit program GAMA.GAMA_4-kolo-vyzvy_prodlouzeni 

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

UTB ve Zlíně získala v rámci programu GAMA podporu na projekt Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Finanční prostředky budou alokovány během let 2017-2019 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže.

Projekty proof of concept (dále jen PoC) jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Výsledky musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořeny budou pouze takové aktivity aplikovaného výzkumu/experimentálního vývoje, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání:

 • prototypu;
 • funkčního vzorku;
 • průmyslového vzoru;
 • užitného vzoru;
 • zkušební série,
 • materiálu s ověřenými vlastnostmi;
 • metodiky s ověřenými vlastnostmi;
 • uzavřené licenční smlouvy;
 • založené start-up společnosti;
 • založené spin-off společnosti;
 • případně dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.

 

Harmonogram 4. výzvy na podávání přihlášek projektů Proof-of-Concept (PoC)

21. 11. 2018 Vyhlášení 4. výzvy na podávání návrhů dílčích projektů PoC
4. 12. 2018 Informační seminář pro zájemce 4. výzvy (14:00, U11, místnost č. 419)
20. 2. 2019 Termín pro odevzdání návrhů dílčích projektů (včetně zadání do GaP)
do 28. 2. 2019 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Centrem transferu technologií
do 8. 3. 2019 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Radou pro komercializaci
do 15. 4. 2019 Zasedání Rady pro komercializaci – doporučení vybraných projektů k realizaci rektorovi UTB
Podepsání dílčích projektů rektorem UTB, informování navrhovatelů
Příprava podkladů přijatých projektů pro schvalovací řízení TAČR
Schvalovací proces TAČR
duben 2019 Přípravy na zahájení dílčích projektů PoC (personálie, SPP prvky, aj.)
1. 5. 2019 Zahájení řešení dílčích projektů PoC (odsouhlasených TAČR)

Přihlášky projektů Proof of concept

Pro přihlášení návrhu dílčího projektu do interní soutěže je nezbytné zaevidovat projekt v modulu Granty a projekty (dále jen GaP) informačního systému OBD. Zde doloží navrhovatelé (a posléze řešitelé) v elektronické formě tyto dokumenty:

Fakulta/součást přebírá v případě schválení dílčího projektu odpovědnost za dosažení výstupů deklarovaných v návrhu dílčího projektu, proto je nezbytné přihlášení návrhu projektu do interní soutěže předjednat (na fakultě/součásti).

Detailní informace o podmínkách řešení dílčích projektů jsou uvedeny v Průvodci: Průvodce pro projekty GAMA

Aktualizovaný Průvodce verze č. 2 (květen 2017)

Dokumentace

Prezentace ze semináře

Prezentace k vyhlášenému 3. kolu GAMY

Prezentaci ze semináře konaného dne 6.6.2017

Kontakt

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D. (projektový koordinátor)

e-mail: uni@utb.cz

tel.: 576 038 000, 603 883 092

kancelář č. 408, Univerzitní institut U11, Vědeckotechnický park UTB

web: www.utb.cz/uni; isctt.utb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.