Setkání odborníků transferu technologií 6. a 7. 9. 2016

Již po čtvrté se 6. 9. 2016 konala Národní konference transferu technologií, tentokrát v multifunkční aule Gong v Ostravě – Vítkovicích, na téma „Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií“. Pořadatelem konference byla Vysoká škola Baňská – Technická univerzita Ostrava se spolkem „Transfera.cz“. Cílem konference byl přenos zkušeností a poznatků o spolupráci univerzit s aplikační sférou, tedy s firmami a veřejností.

1

Dne 7. 9. 2016 na tuto konferenci navázala konference „Průmysl 4.0 v praxi“, kde se probírali možnosti zlepšení spolupráce a provázání jednotlivých druhů lidské činnosti v nastupující průmyslové revoluci.

IMG_0102

Obou konferencí se zúčastnili i zástupci Centra transferu technologií UTB ve Zlíně.

Komentáře nejsou povoleny.