Pozvánka na seminář „Mobilita v HORIZON 2020 aktuální výzvy a příprava projektů“, 11.5.2017, UNI-U11

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

 Mobilita v HORIZON 2020   

aktuální výzvy a příprava projektů

 

Obsah:               

Financování výzkumu v rámci mezinárodní mobility HORIZON 2020

MSCA Individual Fellowship 

Seznámení s oběma schématy a požadavky na projekty

Praktická příprava projektové žádosti

Objasnění specifik jednotlivých typů projektů, finančních pravidel

Inspirace projekty, které uspěly v minulých výzvách

Dotazy

Přednášející:        

Ing.  Radka Pittnerová, vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s.

Místo konání:       Univerzitní institut, budova U11, místnost 419        

Datum konání:     11. 5. 2017

Doba trvání:          od 14:00 do 17:00

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.