Pozvánka na seminář „International experience of spin-offs created by universities“ 16.6.2014

 

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vás srdečně zve na seminář na téma

International experience of spin-offs created by universities
1.    Some research conclusions on university spinoffs
2.    Ecosystem of Massachussetts Institute of Technology
3.    Ecosystem of University of Oxford
4.    Ecosystem of Slovak University of Technology in Bratislava

Přednášející:     Doc. Ing. Marian Zajko, PhD., M.B.A.
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
vedoucí Oddělení ekonomiky a managementu podnikaní
Ústav managementu

Místo konání:     Univerzitní institut, Nad Ovčírnou 3685, Zlín
seminární místnost 419

Datum konání:     16. 06. 2014
Doba trvání:    9:00 – 12:00 hod

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,
kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Svou účast potvrďte, prosím, na e-mailovou adresu   ctt@utb.cz

Více informací na www.isctt.utb.cz

 

Komentáře nejsou povoleny.