Pozvánka na seminář 14. 11. 2017 „CTT a podpora Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ v rámci Týdne podnikání ČR 2017

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

v rámci Týdne podnikání ČR 2017 Vás srdečně zve na seminář na téma

Obsah:               

Prezentace výsledků VaV UTB ve Zlíně a jejich uplatnění v praxi

Aktivní využití času tělesně postižených
Ing. Radomír Vydra, Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Nápoj z červeného moštu révy vinné se zdravotními aspekty
prof. Ing. Vlastimil Fic, Dr.Sc., Doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.,
Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D.                                                     

Místo konání:    

Univerzitní institut, budova U11, 1. patro – Kreativní centrum UPPER  

Nad Ovčírnou 3685, Zlín

Datum konání:   14. 11. 2017

Doba trvání:       12:00 – 16:00

Vstup na akci je zdarma. Občerstvení zajištěno. Potvrzení účasti a informace prostřednictvím e-mailové adresy:  straznicky@uni.utb.cz

Z důvodu omezené kapacity míst doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve.

Téma: Aktivní využití času tělesně postižených

Abstrakt: Sportovní aktivity měly vždy ve společnosti své nezastupitelné místo. Sport člověka může mnohostranně rozvíjet a obohacovat. V posledních šedesáti letech sport a hlavně sportovní příprava prodělala velké změny. Zpočátku byla sportovní příprava nesystematická, založená na zkušenostech a pozorováních. Mladý sportovec sledoval staršího a napodoboval ho nebo bývalý sportovec předával své zkušenosti svým mladším kolegům. V posledních šedesáti letech s nárůstem společenského a ekonomického významu sportu vznikalo více a více odborných publikací založených na vědeckém základě. V současné době je již sportovní trénink osob bez postižení dobře znám a popsán. Jinak je tomu u sportů pro osoby s TP. Odborná veřejnost o sportovním tréninku osob s postižením říká: „Sportovní trénink zdravotně postižených se během poměrně krátkého vývoje dosud nestačil zformovat v ucelený a propracovaný systém. Důvodů je několik – jednak nevelká tradice, přetrvávající negativní postoje veřejnosti, nedostatek odborných materiálů a zkušeností, absence trenérského vzdělání pro sport zdravotně postižených apod.“ Nicméně podle názoru odborníků tréninkový proces pro sportovce s postižením je založen na stejných principech jako u sportovců bez postižení a je třeba jen zahrnout znalost nutných sportovních modifikací a specifických požadavků způsobených handicapem.

Téma: Přírodní nápoj z červeného moštu révy vinné se zdravotními aspekty

Abstrakt: Veškerá biomasa vinařské produkce se vyznačuje vysokým obsahem biologicky aktivních látek a je zdrojem a doplňkem pro výrobu potravinářskou i nepotravinářskou.  Předmětný  úsek se kterým se UTB ve Zlíně účastní světového vědecko-aplikačního seskupení je první specifický nápoj z červeného moštu modrých hroznů révy vinné. Nápoj je bonifikovaný podílem biologicky aktivních látek révového původu. Tyto jsou chráněným přírodním technologickým postupem v novém prostředí fixovány. Vzniká tím nápoj pro celý profil populace, neboť je řešen i v bez alkoholové formě. Produkt není modelový, má své chráněné individuální technologické postupy a bude ve formě nefermentované i fermentované všem účastníkům semináře řízenou degustací představen.

 

Komentáře nejsou povoleny.