Pozvánka na seminář 8.9.2016 na LCFT UTB „Nevšední vynálezy aneb Co vše je možné si nechat patentovat?“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Nevšední vynálezy aneb

Co vše je možné si nechat patentovat?

 

Obsah:

Vynálezecká činnost A. P. Pedricka aneb Jak se stal ze zahradníka kozel

Patenty ve vědě a technice

Originální ochranné známky

Dotazy

Přednášející:

Ing. Jan Görig, patentový zástupce

Ing. Přemysl Strážnický, specialista TT a licencí

Ing. Jarmila Strážnická, patentový zástupce

Místo konání:            Laboratorní centrum Fakulty technologické, U15/002

Datum konání:          8. 9. 2016

Doba trvání:             od 9:00

Pozvánka-sem-8.09.2016 ráno

Pozvánka-sem-8.09.2016 dopoledne

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.