Pozvánka na seminář 25. 5. 2016 „ PATENT X DESING ≠ LOGO X DOMÉNA “

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

PATENT X DESING ≠ LOGO X DOMÉNA

Obsah:

Patenty ve vědě a technice

Designová řešení a možnosti jejich ochrany v ČR I EU

Strategie ochrany loga

Rozhodování o názvu firmy, logu firmy

Ochranné známky x domény

Dotazy

Přednášející:

Ing. Přemysl Strážnický, specialista TT a licencí

Ing. Jarmila Strážnická, patentový zástupce

Místo konání:            Laboratorní centrum Fakulty technologické

Datum konání:          25. 5. 2016

Doba trvání:              od 10:00

Pozvánka

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.