Pozvánka na seminář 14.10.2015 „Sklářské výrobky: autorská díla nebo průmyslové vzory?“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Sklářské výrobky: autorská díla nebo průmyslové vzory?

Obsah:

Představení Centra transferu technologií

Autorské dílo – vymezení, práva autora, užití díla – vzor licenční smlouvy

Design sklářských výrobků jako průmyslový vzor – praktické příklady

Sporná řízení – autorské právo, průmyslové vzory

Dotazy

Přednášející:              Ing. Jarmila Strážnická, patentový zástupce

Ing. Jan Görig, patentový zástupce

Pozvánka

Místo konání:

Fakulta multimediálních komunikací budova U16, učebna 319

Datum konání:          14. 10. 2015

Doba trvání:              od 14:00 do 16:00

Komentáře nejsou povoleny.