Pozvánka na seminář 12.10.2017 „Nevšední vynálezy aneb Co vše je možné si nechat patentovat?“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vás srdečně zve na seminář na téma

Nevšední vynálezy aneb Co vše je možné si nechat patentovat?

Obsah:                       

Přihlášky průmyslových práv

Praktické aspekty ochrany duševního vlastnictví

Dotazy

Přednášející:             

Ing. Přemysl Strážnický, specialista TT a licencí

Ing. Jan Görig, patentový zástupce

Místo konání:            Laboratorní centrum Fakulty technologické, U15/208

Datum konání:          12. 10. 2017

Doba trvání:              od 11:30

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,

kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Komentáře nejsou povoleny.