Pozvánka na konferenci Plastko 2020, 22.-23.4.2020

Můžete se těšit na:

  • přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti „bio-plastů“
  • případové studie, které mění úhel pohledu na použití plastů
  • příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty
  • účast zástupců prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů
  • prezentace formou posterů
  • moderní prostory navržené světově uznávanou architektkou profesorkou Evou Jiřičnou

Organizační pokyny

PŘEDNÁŠKY:
Délka přednášky je 20 min (včetně prostoru na diskuzi).
Přednášejícím jsou k dispozici: počítač, laserové ukazovátko a mikrofon.
Prosíme přednášející, aby využívali možnosti nahrát konferenční prezentace v dostatečném časovém předstihu před samotnou prezentací např. při času registrace a o přestávkách konference či využili možnosti zaslání e-mailem na níže uvedený kontakt.

POSTEROVÁ SEKCE
Posterová sekce je otevřena všem účastníkům.
Maximální velikost posteru je 70 x 100 cm (šířka x délka).
Postery bude možné vyvěsit dopoledne prvního dne konference.

Postery ve foyer 1.000,-Kč bez DPH
Logo firem ve sborníku 1.000,-Kč bez DPH

SBORNÍK
Veškeré příspěvky prezentované na konferenci ve formě přednášek či posterů budou vydány ve formě elektronického sborníku.
Šablona pro přípravu k dispozici zde. Článek zasílejte na níže uvedený kontakt.

Veškeré organizační dotazy ohledně konferenčních přednášek, posterů a sborníku směřujte na:
Ing. Přemysl Strážnický
straznicky@utb.cz
tel.:+420 576 038 041

Komentáře nejsou povoleny.