Pozvánka na 10.4.2014 „Aplikace služeb pro zvýšení konkurenceschopnosti“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vás srdečně zve na seminář na téma

Aplikace služeb pro zvýšení konkurenceschopnosti
vlastnosti a služby na podporu prodeje výrobků

Přednášející:     doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Ústav managementu a marketingu
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Místo konání:     Academia centrum – budova Fakulty managementu a ekonomiky U2, Mostní 5169, Zlín

seminární místnost 0111

Datum konání:     10. 04. 2014
Doba trvání:    09:00 – 11:00 hod

Pozvánka zde

Budeme velmi rádi, pokud přijmete naše pozvání a zúčastníte se této akce,
kde můžete získat teoretické i praktické poznatky z dané odborné oblasti.

Svou účast potvrďte, prosím, na e-mailovou adresu   ctt@utb.cz

Více informací na www.isctt.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.