Pozvánka na konferenci „Plastko 2014“ 8. a 9.4.2014

logolink

uni logo cz rgb

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník odborné konference

Plastko 2014

Kongresové centrum Zlín, 8. – 9. duben 2014

Odborný garant:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
rektor UTB ve Zlíně

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Náplň konference:

– plenární přednášky – novinky a trendy plastikářského sektoru,
– odborné přednášky – výsledky výzkumu a vývoje vědecké i komerční sféry,
– prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách,
– distribuce informačních a propagačních materiálů.

Konference je pořádána v rámci projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“,
reg. č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205.
Tato konference je spolufinancována EU z OP VaVpI.

Více informací a program zde: http://www.plastko.utb.cz/

Komentáře nejsou povoleny.