Nový ročník soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“

Inovační firma Zlínského kraje? Více publicity pro oceněné

Do soutěže Inovační firma Zlínského kraje se mohou hlásit i sdružení či klastry

ZLÍN (24. února 2014) – Soutěž Inovační firma Zlínského kraje, která si klade za cíl zviditelnit úspěšné a progresivní společnosti z regionu, přináší pro letošní rok několik novinek. Firmy, které budou oceněny v aktuálním čtvrtém ročníku, se mohou těšit na větší míru publicity, především prostřednictvím mediálních partnerů akce. Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj, organizátorem pak Technologické inovační centrum. První ročník se uskutečnil v roce 2009.

„Další novinkou, kterou zavádíme na základě zkušeností z předchozích ročníků, je otevření soutěže pro zájmová podnikatelská sdružení. Jde například o klastry, jež realizují konkrétní inovační aktivity,“ uvedla ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská. Firmy se mohou registrovat do 18. dubna 2014. Přihláška a veškeré informace jsou k dispozici na adrese www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v květnu v prostorách Podnikatelského inovačního centra v továrním v Baťově továrním areálu.

Přihlášky bude posuzovat tým odborníků, v němž jsou například akademičtí pracovníci či zástupci podnikatelské sféry. Největší důraz kladou na přidanou hodnotu inovací. „Důležitým kritériem je i to, jak zavedení technologie či nabídka produktu ovlivnila konkurenceschopnost firmy,“ doplnila Daniela Sobieská. V minulém ročníku hodnotitelé nejvíce zaujala Česka zbrojovka, a.s., čestná uznání si pak připsaly společnosti Koma Modular Construction, s.r.o., a Austin Detonator, s.r.o., Do užšího finále dále postoupily firmy Spur, a.s., a Elko EP, s.r.o.

Soutěž je jedním z výstupů Regionální inovační strategie Zlínského kraje. „Uvědomujeme si, jak velký význam má podnikatelský sektor pro budoucnost našeho regionu. Snažíme se jim proto vycházet vstříc tak, aby se odpovědné firmy mohly rozvíjet a vytvářet tolik potřebná pracovní místa. Přestože možnosti samospráv jsou v tomto směru omezené, podařilo se nám vytvořit několik účinných nástrojů. Od podpory technických oborů vzdělávání, až po oceňování a propagaci těch úspěšných,“ konstatoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

 Historie soutěže

Pilotní ročník soutěže, se konal v roce 2009. Po vyhodnocení zkušeností bylo rozhodnuto o dvouletém cyklu pořádání. Další ročníky tak byly v roce 2010 a 2012 a další je vyhlášen letos.

V roce 2010 se do soutěže registrovalo 16 firem, v roce 2012 jich bylo již více než 20. V prvním ročníku zvítězila firma 5M, s.r.o., z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové materiály. V roce 2010 zvítězila společnost Koma Modular Construction, s.r.o., z Vizovic. Porotu zaujala zejména inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb, které jsou vhodné pro rychlou a ekonomickou výstavbu. V minulém ročníku si pak prvenství připsala Česká zbrojovka, a.s., která patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

Partneři soutěže

strategický partner: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

generální partner: Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

mediální partneři: Mladá fronta DNES, iDNES.cz, HEXXA.CZ

 další partneři: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká spořitelna, a.s., Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Inovační infrastruktura Zlínského kraje

Pořadatel soutěže

Zlínský kraj pořádáním soutěže pověřil Technologického inovační centrum, s.r.o. Firma byla založena v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání v regionu.

Technologické inovační centrum je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Od roku 2009 je pověřeno zastupováním Asociace inovačního podnikání České republiky na území Zlínského kraje. Asociace inovačního podnikání České republiky je nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků.

Ve Zlíně provozuje podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a nově i co-workingové centrum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery připravuje soutěž Nejlepší podnikatelský záměr, spolupracuje i na projektu Inovační Vouchery Zlínského kraje.

 Kontakt

Ing. Jaroslav Kamenčák, manažer soutěže

Mob: 734 443 877

E-mail: kamencak@ticzlin.cz,

Web: www.inovacnipodnikani.cz/soutez

 

 

Komentáře nejsou povoleny.