Nejlépe inovuje výrobce skladovacích palet a systému Soutěž Inovační firma Zlínského kraje 2014 vyvrcholila

ZLÍN (26. května 2014) – Sídlo v Otrokovicích, 300 kmenových a externích zaměstnanců, vlastní vývoj a výroba speciálních skladovacích palet a systému, export do více než 90 zemí po celém světě. To je základní charakteristika společnosti Avex Steel Products s.r.o., která získala hlavní cenu v aktuálním ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Do akce se letos zapojil rekordní počet firem z regionu – hodnotitelé se zabývali více než třemi desítkami přihlášek.

Slavností vyhlášení soutěže, jejíž cílem je ocenit firmy z regionu, kterým se díky inovacím podařilo výrazným způsobem rozvinout své podnikání,se uskutečnilo 26. května v prostorách 14|15 Baťova institutu. Akci pořádá Zlínský kraj, jejím organizací je pak pověřeno Technologické inovační centrum s.r.o.

Firmy ze Zlínského kraje se mohly přihlásit do poloviny dubna. Letos tak učinilo 31 společností, tedy zhruba o třetinu více než v předchozím ročníku. Všechny přihlášky hodnotili odborníci. Posuzovali především přidanou hodnotu inovací a to, jak zavedení nových technologií či nabídka nového výrobku nebo služby zvýšila konkurenceschopnost dané společnosti. „Letos měli opravdu hodně práce. A to nejenom s ohledem na počet přihlášených společností. Vysoká byla i kvalita popisovaných inovací,“ uvedla Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o.

Letošní ročník přitom přinesl i několik zajímavých novinek. Tou hlavní je ještě větší míra publicita pro oceněné firmy, především prostřednictvím mediálních partnerů soutěže. Další úpravou, kterou pořadatelé zavedli na základě zkušeností z předchozích ročníků, je otevření soutěže pro zájmová podnikatelská sdružení. Jde například o klastry, jež realizují konkrétní inovační aktivity. Více na www.inovacnipodnikani.cz/soutez.

Kromě hlavní ceny pro společnost Avex Steel Products hodnotitelé vyhlásili i firmy na druhém a třetím místě, které si odnesly čestná uznání za inovační aktivity. Druhé místo tak získala Fatra, a.s. Napajedelská společnost je významným středoevropským zpracovatelem plastů, který zaměstnává přes 1 000 lidí. Více než polovina produkce, jako jsou například podlahové krytiny, hydroizolační fólie, paropropustné fólie, granulát a profily, směřuje na zahraniční trhy.

Třetí místo přiřkli porotci KOMA MODULAR s.r.o. Firma z Vizovic je specialista na modulární výstavbu. Její modulární systém umožňuje rychlou a efektivní realizaci objektů. Tato společnost přitom získala v soutěži Inovační firma Zlínského kraje hlavní cenu v roce 2010.

Do užšího finále dále postoupily firmy SATTURN HOLEŠOV spol s r.o. a MORAVIA CANS a.s. z Bojkovic. Holešovská společnost vyvíjí aktivity v oblasti elektronických komunikací. Základními produkty firmy jsou kabelová televize, multifunkční datové sítě, systémy pro varování obyvatelstva či telemetrie v oblasti životního prostředí. Firma z Bojkovic pak vyvíjí a vyrábí aerosolové nádobky.

Historie soutěže

Pilotní ročník soutěže, se konal v roce 2009. Po vyhodnocení zkušeností bylo rozhodnuto o dvouletém cyklu pořádání. Další ročníky tak byly v roce 2010 a 2012, další se uskutečnil letos.

V roce 2010 se do soutěže registrovalo 16 firem, v roce 2012 jich bylo již více než 20. V prvním ročníku zvítězila firma 5M z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové materiály. V roce 2010 si prvenství připsala společnost KOMA MODULAR z Vizovic. Porotu zaujala zejména inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb, které jsou vhodné pro rychlou a ekonomickou výstavbu. V minulém ročníku dominovala Česká zbrojovka, která patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

 Pořadatel soutěže

Zlínský kraj pořádáním soutěže pověřil Technologického inovační centrum, s.r.o. Firma byla založena v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání v regionu.

Ve Zlíně provozuje podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, unikátní systém Otevřené inovace a nově i co-workingové centrum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery připravuje soutěž Nejlepší podnikatelský záměr, spolupracuje i na projektu Inovační Vouchery Zlínského kraje.

 Partneři soutěže

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, strategický partner

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, generální partner

Mladá fronta DNES, iDNES.cz, mediální partner

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR

Česká spořitelna, a.s., Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Inovační infrastruktura Zlínského kraje, HEXXA.CZ s.r.o.

 Kontakt

Ing. Jaroslav Kamenčák, manažer soutěže

Mob: 734 443 877

E-mail: kamencak@ticzlin.cz

Web: www.inovacnipodnikani.cz/soutez

Fatra

 

Komentáře nejsou povoleny.