Evropský vynálezce roku – Inventor 2014

Evropský patentový úřad nabízí možnost navrhovat kandidáty na ocenění 
v devátém ročníku soutěže Evropský vynálezce roku. Předání prestižních 
cen vynálezcům, kteří podstatně přispěli k růstu evropské ekonomiky, 
se tentokrát uskuteční v prvním pololetí 2014.

Ceny budou uděleny v pěti kategoriích

    1)  průmysl
    2)  malé a střední podniky
    3)  výzkum
    4)  celoživotní dílo
    5)  mimoevropské země

Podmínkou pro zařazení kandidáta do výběru je, že na jeho vynález byl 
udělen Evropský patent, který je v současnosti platný. V přihlášce 
kandidáta musí být popsána inovační úroveň vynálezu a jeho přínos pro 
evropské hospodářství.

Informace o ceně Evropský vynálezce, včetně přihlašovacího formuláře 
na ročník 2014, zveřejnil Evropský patentový úřad na internetové 
adrese
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html .

Prosím vás o pomoc při rozšíření této informace držitelům Evropských
patentů, kteří by mohli splňovat zadání soutěže. Nominace může být 
provedena buď prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví nebo 
přímo. Konečný termín přihlášek (doručení do Evropského patentového 
úřadu) je 30.9. 2013.

V případě zájmu se prosím obraťte na: 
Centrum transferu technologií ctt@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.