Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje výsledky prvního uzavřeného dílčího projektu GAMA

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Univerzitní institut (UNI) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně získal v rámci programu GAMA finanční podporu na projekt Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (TG03010052). Finanční prostředky budou alokovány během let 2017-2019 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže.

Prvním z již ukončených projektů je dílčí projekt řešitelského kolektivu pod vedením prof. Ing. Vlastimila Fice, DrSc. V souladu s původním záměrem je výstupem projektu přírodní révový nápoj se zvýšenými hodnotami biologicky aktivních látek, který je uplatnitelný samostatně i jako médium (nosič) medicinálních a potravinových doplňků. Nápoj má příjemné buketní a chuťové vjemy s vyváženými nutričními hodnotami a díky zvýšenému obsahu biologicky aktivních látek představuje účinnou formu prevence pro celý profil populace. Z technologického hlediska je nápoj řešen i bez alkoholové fermentace.  

Mezinárodní projekt Wine Waste INvestigation Europe (řízený rovněž prof. Ficem), jenž předcházel řešení projektu GAMA, přinesl poznání o stabilizaci biologických hodnot a možnosti snížení obsahu oxidu siřičitého jako antioxidačního činitele ve finálních přírodních nápojích. Na jeho bázi pak navázaly projektové aktivity, které současně respektovaly tržní trendy. V poslední době jsou totiž zjevné preference bílého vína v celosvětovém měřítku, aniž by však klesala produkce révy vinné – modrých hroznů. S tím souvisí nutnost hledat nové produkty. Předložený révový nápoj proto posiluje tržní tendence – je v něm použit červený mošt z modrých hroznů, který může dosahovat i vyšších biologických hodnot.

V rámci řešení projektu probíhaly analýzy vzorků moštů modrých hroznů révy vinné z hlediska stability biologicky aktivních látek a analýzy pro stanovení hodnot biochemických, mikrobiologických a enologických. Souběžně probíhající marketingové aktivity se zaměřily na laickou i odbornou veřejnost, která byla informována o nápoji (včetně možnosti degustace) na těchto akcích:

  • ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně;
  • obchodní a odborný den v Bzenci;
  • plenární zasedání Konference České akademie zemědělských věd v Brně;
  • 40 World Congress of Vine and Wine v Sofii; na kongresu byl navázán kontakt s pařížským zástupcem Organisation Internationale de la Vigne et du Vin s cílem další vědecko-vývojové spolupráce a zájmem o další produkty z modrých hroznů révy vinné;
  • konference MIKROELEMENTY 2017 ve Valticích zaměřená komplexně na vinařskou produkci, včetně výstupů i mimo klasického vína; prezentace proběhla formou přednášek odborníků z UTB ve Zlíně a byla doprovázená degustací révového nápoje. Odborným garantem konference byl prof. Fic.

Ještě před ukončením projektu nalezl nápoj vážného zájemce o výrobu a aktuálně se jedná o uzavření licenční smlouvy.

V současné době dále probíhají jednání s dalšími společnostmi a rýsuje se spolupráce přesahující hranice naší země směrem k východním i západním trhům.

Tým Centra transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.