Aktuální harmonogram Program GAMA

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMATechnologické agentury ČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

UTB ve Zlíně získala v rámci programu GAMA podporu na projekt Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Finanční prostředky budou alokovány během let 2017-2019 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže.

Harmonogram 1. výzvy na podávání přihlášek projektů proof of concept

01. 09. 2016 Vyhlášení 1. výzvy na podávání návrhů dílčích projektů PoC
13. 09. 2016 Informační seminář pro zájemce 1. výzvy (13:00, U11, místnost č. 419)
09. 10. 2016 Termín pro odevzdání návrhů dílčích projektů (včetně zadání do GaP)
11. 11. 2016 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Centrem transferu technologií
do 28. 11. 2016 Hodnocení návrhů dílčích projektů PoC Radou pro komercializaci
29. 11. 2016

do 16. 12. 2016

Zasedání Rady pro komercializaci – doporučení vybraných projektů k realizaci rektorovi UTB
Podepsání dílčích projektů rektorem UTB, informování navrhovatelů
Příprava podkladů přijatých projektů pro schvalovací řízení TAČR
Schvalovací proces TAČR
30. 12. 2016 Přípravy na zahájení dílčích projektů PoC (personálie, SPP prvky, aj.)
01. 01. 2017 Zahájení řešení dílčích projektů PoC (odsouhlasených TAČR)

Projekty proof of concept (dále jen PoC) jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Výsledky musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořeny budou pouze takové aktivity aplikovaného výzkumu/experimentálního vývoje, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání:

 • prototypu;
 • funkčního vzorku;
 • průmyslového vzoru;
 • užitného vzoru;
 • zkušební série,
 • materiálu s ověřenými vlastnostmi;
 • metodiky s ověřenými vlastnostmi;
 • uzavřené licenční smlouvy;
 • založené start-up společnosti;
 • založené spin-off společnosti;
 • případně dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu.
 1. výzva na podávání přihlášek dílčích projektů PoC programu GAMA

Oficiální znění výzvy vyhlášení GAMA 1.kolo výzvy

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace CTT UTB a jeho autorem je ctt. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.