Aktualizované směrnice rektora

Směrnice rektora č. 27/2019
Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 19/2015 – Interní fond na podporu inovačních činností

  • Příloha č. 1 – Úplné znění Směrnice rektora č. 19/2015 ve znění dodatku č. 1

Směrnice rektora č. 26/2019 – nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2017
Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

Komentáře nejsou povoleny.