-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou
  UVZ,
  FLKŘ
 2. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou
  UVZ, 010/18
  FLKŘ
 3. Zesilovač nízkofrekvenčních signálů
  UVZ, 007/18
  FAI
 4. Vysoce porézní materiál na bázi biorozložitelného polyesteru
  UVZ, 005/18
  CPS
 5. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů
  UVZ, 002/18
  CPS
 6. Zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace
  UVZ, 001/18
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace. Světelným stimulem může být jakékoliv světlo v rozmezí viditelného spektra (280nm-720nm), nebo konkrétními vlnovými délkami s ohledem na jejich potenciální aplikaci. Zařízení tohoto typu lze využít pro výzkum, vývoj a testování materiálů, zejména polymerních a kompozitních systémů, kde je očekávaná aplikace takového materiálu, jenž by mohl vratně nebo nevratně měnit své rozměry.
 7. Cyklovací stroj pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů
  UVZ, 014/17
  FT
  Technické řešení se týká cyklovacího stroje pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů, zejména pak únavovou zkoušku opakovaným ohybem.
 8. Hydrogelová polymerní kompozice pro aplikaci bioaktivních látek s postupným uvolňováním
  UVZ, 015/17
  CPS
  Technické řešení se týká hydrogelové kompozice trojrozměrné polymerní struktury tvořící stabilní hydrogel, který má zvýšené schopnosti imobilizace a následného pozvolného uvolňování bioaktivních látek. Řešení je určeno pro aplikace zejména v kosmetice, v humánní i veterinární medicíně.
 9. Biotechnologický způsob výroby potravinářské želatiny z drůbežího jatečného odpadu
  PAT, 013/17
  FT
  Jatečný odpad se v postupných krocích propláchne ve vodě, předmrazí na teplotu -2 až -5 °C v jádře suroviny, dvoufázově rozmělní suroviny na kousky o velikosti do 3 mm, načež následuje intenzifikovaná separace nekolagenních bílkovin a pigmentů z rozmělněné suroviny vymytím roztokem NaOH, separace tuku extrakcí rozpouštědlovou směsí etanol + petroléter a předúprava bílkovinného izolátu proteolytickým enzymem. Po odfiltrování bílkovinného hydrolyzátu a promytí zbobtnalého bílkovinného izolátu vodou pak následuje první fáze extrakce želatin, inaktivace zbytků proteolytického enzymu, separace želatinového roztoku od zbylého nerozloženého podílu bílkovinného izolátu filtrací, druhá fáze extrakce želatin – vícestupňová extrakce želatin ze zbobtnalého bílkovinného izolátu při teplotě zvyšující se v každém stupni a formování želatin z extrahovaných roztoků a biotechnologické zpracování zbylého nerozloženého podílu na kolagenní hydrolyzát.
 10. Vytlačovací hlava pro transformaci normálových napětí polymerní taveniny
  PAT, 011/17
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní hubicí, tvořenou inertní kapilárou s nulovou délkou nebo inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou, zahrnuje těleso a k němu těsně připojenou transformační komoru, kde vnitřní průměr komory je odlišný od vnitřního průměru tělesa vytlačovací hlavy, přičemž transformační komora se nachází v topném pásmu a je v průběhu své délky vybavena měřicím a snímacím systémem, přičemž inertní hubice je umístěna ve výstupní části transformační komory. Měřicí a snímací systém transformační komory s výhodou sestává z tlakových senzorů. Transformační komora může být výhodně vytvořena z transparentního materiálu.
 11. Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné
  UVZ, 012/17
  FT
  Technické řešení se týká přírodního révového nápoje na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné, který představuje formu prevence pro celý profil populace.
 12. Chytrá obuv s komplexní soustavou monitorování dat jejího uživatele
  UVZ, 010/17
  CPS
 13. Univerzální podložka pro stavebnictví
  UVZ, 009/17
  FT
 14. Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem
  PAT, 007/17
  CPS
  Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.
 15. Vrhací židle
  PVZ, 006/17
  FaME
  Vrhací židle pro handicapované sportovce, zejména pro vrh koulí, hod diskem, oštěpem a kladivem, je nastavitelná a ergonomická, uzpůsobena pro více uživatelů s různými somatotypy.
 16. Antibakteriální preparát pro hydrogelové inkorporace
  UVZ, 005/17
  FaME
 17. Zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru
  UVZ, 004/17
  FAI
  Technické řešení se týká zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru.
 18. Ruční poklepový nástroj s výměnným a otočným tlukem
  UVZ, 003/17
  CEBIA
  Technické řešení se týká ručního poklepového nástroje s výměnnou a otočnou funkční částí – tlukem, určeného zejména pro montážní operace. Navržené řešení poklepového nástroje je vhodné jak pro univerzální použití i pro speciální použití, zejména pro jednoúčelové operace.
 19. Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje
  UVZ, 001/17
  CPS
  Technické řešení se týká topné a/nebo chladící plochy s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje, jímž je maloplošný („bodový“ zdroj). Pomocí této plochy lze definovaně ohřívat nebo chladit materiály o rozměrech výrazně větších než je rozměr samotného tepelného zdroje. Zařízení tohoto typu lze využívat pro výzkum a vývoj nových typů materiálů v různých průmyslových odvětvích. Článek o tomto řešení naleznete na webu.
 20. Ekologické alabastrové sklo
  PAT, 014/16
  FLKŘ,FMK
  Ekologické alabastrové sklo na bázi biogenních komponent, bez obsahu toxických složek, které má technologickou stabilitu pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních.
 21. Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy
  UVZ, 012/16
  UNI
  Technické řešení se týká zařízení pro trojrozměrné skenování prostorových objektů. Zařízení je využitelné především k získávání údajů pro ergonomicky optimální tvarování vnitřního prostoru obuvi.
 22. Polyvinylbutyralový recyklát k přípravě polymerních směsí a polymerní směs jej obsahující
  UVZ, 013/16
  FT
  Technické řešení se týká polyvinylbutyralového recyklátu k přípravě polymerních směsí (polyblendů), zejména pak polymerních směsí s polyvinylchloridem pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Dále se týká polymerní směs tento recyklát obsahující.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1480): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 23. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů.
  UVZ, 010/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi organické biologicky aktivní látky z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1478): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 24. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
  UVZ, 009/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi anorganické biologicky aktivní látky a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, polyestery, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1476): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 25. Manipulační zařízení pro lahve
  PAT, 004/16
  FT
  Základem manipulačního zařízení pro lahve je fixační ústrojí, které sestává z přítlačného segmentu, podstavného segmentu, napínáků, koncovek napínáků, popřípadě držáků koncovek napínáků a dle potřeby ještě dalších dodatečných prvků. Napínáky vyvíjí sílu, která tlačí přechodový prvek k hrdlu otevřené lahve. Přechodový prvek sestává z lůžka nesoucím na straně lahve vkládací nebo integrované těsnění. Na druhé straně navazuje lůžko na nástavec, který má obvykle otvor a nebo olivku pro přívod inertního ochranného plynu a může být zakončen buď jen volným vyústěním nebo konstrukčním prvkem pro následné připojení.
 26. Stabilizovaný polymerní prostředek obsahující nisin
  UVZ, 006/16
  CPS
  Warning: opendir(../utb/pripady/1473): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 27. Protektivní preparát do emulzí
  UVZ, 005/16
  CPS
  Technické řešení se týká liofilizovaného protektivního preparátu s antimikrobiálním účinkem do potravinářsých a kosmetických emulzí jako jsou majonézy aj. studené emulgované omáčky, pleťové krémy, tělová mléka apod.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1469): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 28. Házecí stolice
  PVZ, 003/16
  FaME,FMK
  Využití volnočasových pohybových aktivit pro handicap. Házecí stolice pro handicapované sportovce pro hod kladivem nebo vrh koulí popř. i jiné sporty.
  text
 29. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  CPS
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 30. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 31. Show-off Zeig dich
  OZN,
  FHS
  kombinovaná ochranná známka
  text
 32. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  UVZ,
  FaME
  Technické řešení se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Jde o v prvé řadě o ruční pracoviště montážního, ale i jiného charakteru.
 33. TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN
  OZN,
  REK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1461): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 34. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  PAT, 016/15
  FaME
  Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže je vytvořeno na bázi jedné nebo více měřicích sestav (S), z nichž každá obsahuje 3 až 8 odporových tlakových senzorů (1) (FSR) s citlivostí 0,010 až 10 kp/m2(~ 0,1 až 100 Pa) a nejméně dva senzory (2) polohy, a zařízení dále obsahuje datalogger (D), který je prostřednictvím své řídicí jednotky (3) propojen s oběma měřicími sestavami (S), přičemž řídicí jednotka (3) je v dataloggeru (D) propojena s paměťovým médiem (4), ovládacím panelem (5) a signalizačním zařízením (6), a současně datalogger (D) má řídicí jednotku (3) propojenou s PC jednotkou (7). Toto ergonomické měřicí zařízení má s výhodou řídicí jednotku (3) dataloggeru (D) tvořenou mikrokontrollerem pro řízené snímání dat z měřicí sestavy/sestav (S) a pro předávání přijatých dat paměťovému médiu (4) a vybavenou výstupem na PC jednotku (7).
 35. LABORATVOŘ
  OZN,
  FT
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1457): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 36. Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření
  PAT, 014/15
  CPS
  Zařízení pro generování UV záření, poskytující především UV A a UV B záření s minimálním podílem záření v IR oblasti a oblasti viditelného světla, obsahuje alespoň jednu zdrojovou trubici, která je uzavřena a jejíž stěny jsou propustné pro UV A a UV B záření, přičemž zdrojová trubice obsahuje konstantní podíl molekul oxidu sirnatého (SO) a současně konstantní podíl volných elektronů. Způsob generování UV záření pomocí zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že zdrojová trubice je plněna molekulami SO s podílem volných elektronů za definované teploty, tlaku, kinetické energie a elektronové hustoty volných elektronů, přičemž jsou molekuly SO do zdrojové trubice kontinuálně přiváděny a odváděny tak, že tlak ve zdrojové trubici i podíl volných elektronů zůstává konstantní.
 37. Produkční médium na bázi syrovátky
  UVZ, 015/15
  CPS
  Technické řešení se týká produkčního média na bázi syrovátky. Syrovátka jako odpadní produkt při výrobě sýrů a tvarohů je cenným zdrojem celé řady nutrientů, a proto lze tuto surovinu dále využívat k dalším aplikacím. Syrovátková báze suplementovaná o další vybrané nutrienty je vhodné médium pro fermentační technologie zaměřené na zvýšenou produkci antimikrobiálních látek konkrétně nisinu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1455): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 38. BUSFEST
  OZN,
  FMK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1454): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 39. Nutraceutická potravinářská směs
  UVZ, 012/15
  FT
  Nutraceutická potravinářská směs, zejména k řešení problémů spojených s optimální denní výživou člověka a použití v oblasti terapeutické výživy, kdy plní úlohu tzv. funkční potraviny.
 40. JUNIOR UNIVERZITA FHS UTB VE ZLÍNĚ
  OZN,
  FHS
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1448): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 41. JUNIOR UNIVERZITA
  OZN,
  FHS
  text
 42. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 43. Rautový talíř
  PAT, 007/15
  FaME
  Rautový talíř má na horní straně celistvou nebo dělenou jídelní plochu. Na jeho spodní straně je vytvořen jedno nebo vícenásobný hygienický úložný box používaných součástí příborového setu a/nebo prostředků jídelní hygieny jako je ubrousek, popř. sada ubrousků s tím, že tento úložný box má zcela uzavřeny všechny své stěny kromě jedné, která je obrácena směrem k uživateli a vytváří alespoň jeden manipulační otvor úložného boxu. Na horní straně může mít rautový talíř dále vytvořen alespoň jeden nákružek pro vložení dna a/nebo alespoň jeden minibox s výřezem pro vložení stopky rautové skleničky.
 44. Vodná disperze nanočástic stříbra
  UVZ, 006/15
  FT
 45. Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
  PAT, 006/15
  FT
  Řešení se týká způsobu přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, kdy se v prvním kroku vodný roztok stříbrné soli smíchá s amoniakem, s výhodou v molárním poměru 1:5, a polysacharidem, ve druhém kroku se k reakční směsi přidá redukční činidlo a ve třetím kroku se vzniklá vodná disperze nanočástic stříbra vysuší a ve čtvrtém kroku následuje přečištění s následným dosušením.
 46. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí - 2 varianty
  PVZ, 005/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj s vyměnitelnými tluky
  texttext
 47. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  UVZ, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 48. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  PAT, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 49. Způsob snímání průběhu deformací při rázových testech a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/15
  CEBIA
  Při způsobu snímání průběhu deformací při rázových testech, kdy rázové kladivo nebo padající tluk dopadá na lícovou plochu zkušebního tělesa, se zkušební těleso osvětlí a deformace, popř. destrukce jeho rubové plochy se v průběhu dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku snímá vysokorychlostním kamerovým systémem. Snímky pořízeného záznamu se následně optimalizují metodami postprocessingu. Zařízení k provádění způsobu (viz obr. 1) obsahuje měřicí hlavu (1) se zkušebním tělesem (2) fixovaným na její horní ploše nad vertikálním centrálním kanálem (1a) hlavy, v prostoru dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku (3). Pod zkušebním tělesem (2) jsou v osvětlovacích kanálcích (5) ve stěně měřicí hlavy (1) směrem do dutiny centrálního kanálu (1a) uloženy vnitřní světelné zdroje (4) nebo vyústěny světlovody vnějších světelných zdrojů. V prostoru pod osvětlovacími kanálky (5) proti ústí bočního pozorovacího kanálu (1b) do centrálního kanálu (1a) šikmo uloženo zrcátko (7), jehož horní odrazivá plocha je orientována kolmo k ose úhlu, který svírá osa bočního pozorovacího kanálu s osou centrálního kanálu (1a). V ose bočního pozorovacího kanálu je pak vně měřicí hlavy (1) na stativu (9) umístěna kamera (8) snímacího vysokorychlostního kamerového systému.
 50. Tepelně upravený sýr s karagenanem
  UVZ, 001/15
  FT
  Tepelně upravený sýr s karagenanemkrájitelné konzistence, při jehož výrobě se nepoužívají tavicí soli fosforečnanového anebo citronanového typu, ale karagenan.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1436): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 51. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatační činidel
  UVZ, 023/14
  CPS,FT
  Technické řešení může nabídnout v konkrétních aplikacích zvýšení účinnosti využití chelatačních činidel, za současného snížení možných vedlejších reakcí s nežádoucími látkami, což se projevuje i ekonomicky snížením nákladů na procesy a aplikace využívající předložené technické řešení.
 52. Vstřikovaná struktura pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem
  UVZ, 024/14
  CPS,FT
  Technické řešení se týká vstřikované struktury pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem.
  text
 53. Počítačové klávesnice - 2 varianty
  PVZ, 025/14
  FMK
  Klávesnice je určená handicapovaným s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční. Je kompletně přeprogramovatelná, jakákoliv funkce či znak mohou být přiřazeny libovolné klávese. Uživatel si může rozmístění kláves upravit v závislosti na jeho handicapu, jazyku, ve kterém píše nebo funkcím, které často používá. Vzdálenost mezi oporou zápěstí a klávesovou částí je nastavitelná, tak aby vyhovovala lidem s různou velikostí dlaně. Klávesy jsou sklopeny pod úhlem 5° a napomáhají k přirozenému držení ruky. Použity jsou mechanické snímače Cherry MX s nelineárním odporem, tlak pro sepnutí snímače odpovídá hmotnosti 60 gramů. Klávesnice je navržena ve dvou variantách – pro levou a pravou ruku.
  texttext
 54. UTB Hockey Team (kombinovaná)
  OZN,
  FaME
  texttext
 55. UTB Hockey Team (slovní)
  OZN,
  FaME
  Warning: opendir(../utb/pripady/1427): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 56. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  CPS
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 57. Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí
  UVZ, 015/14
  CPS
  Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí určena především pro ochranu kovových povrchů se současným antistatickým účinkem.
 58. Zlín Design Week (kombinovaná)
  OZN,
  text
 59. Zlín Design Week (slovní)
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1422): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 60. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby
  PAT,
  CPS
  Plošný senzor pro detekci plynných látek podle vynálezu, zejména pro detekci HMPA, DMF, DMSO, DMAC, NH3, je tvořen membránou o tloušťce 25 až 40 .mi.m, vytvořenou z polymerních nanovláken tloušťky 50 až 320 nm, která jsou na svém povrchu opatřena senzorickou vrstvou na bázi polyanilinu, přičemž tato senzorická vrstva má tloušťku 80 až 90 nm a obsahuje polyanilin ve formě kulovitých útvarů. Membrána je vyrobena z nanovláken z polyamidu, polyvinylidenfluoridu, polyuretanu a/nebo polyvinylacetátu. Způsob výroby tohoto vysoce citlivého plošného senzoru pro detekci plynných látek spočívá v tom, že na nanovlákennou membránu, připravenou technologií elektrostatického zvlákňování z roztoku některého z výše uvedených polymerů, se po ponoření této membrány do reakčního roztoku in-situ deponuje elektrovodivá senzorická vrstva polyanilinu, která se v tomtéž roztoku na povrchu nanovláken vytvoří oxidační roztokovou polymerací anilin hydrochloridu pomocí peroxodisíranu amonného v hmotnostním poměru uvedených složek 1:1,2 až 1:2,2 za normální teploty po dobu max. 24 h, načež se produkt promyje vodou a vysuší při pokojové teplotě.
 61. Tenký širokopásmový radioabsorbér
  UVZ, 014/14
  CPS
  Technické řešení se týká širokopásmového radioabsorbéru,který spadá do oblasti absorpčních materiálů určených pro řešení problémů moderní elektroniky.
 62. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 63. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 64. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  CPS
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 65. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  UVZ, 010/14
  CPS
  Jedná se o kompozici roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií s využitím v obalovém, papírenském, potravinářském a polygrafickém průmyslu.
 66. Způsob úpravy povrchů dílců z polymerních materiálů před vytvořením lepeného spoje
  PAT, 008/14
  CEBIA
  Podstata způsobu úpravy spočívá v tom, že povrchy dílců jsou vystaveny působení záření na bázi urychlených elektronů nebo gama záření. Celková dávka záření je přitom 1 až 200 kGy. Záření mohou být také vystaveny jen ty části povrchu dílce, na které bude aplikováno adhezivo, zatímco ostatní části dílce mohou být odstíněny krytem.
 67. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  PAT, 010/14
  CPS
  Kompozice pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií, je tvořena 99,60 až 99,95 % hmotn. vodné disperze o obsahu 5 až 7 % hmotn. sušiny polyakrylátu a 0,05 až 0,40 % hmotn. neionogenního gemini surfaktantu na bázi diolu.
 68. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích
  UVZ, 009/14
  CPS
  Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery.
 69. PVC - free podlahovina optimalizované struktury
  PAT, 011/14
  CPS
 70. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 006/14
  CPS
  Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, která zprostředkovává snížení mikrobiálního osídlení ošetřených povrchů za současné tvorby mechanické bariéry tvořené polymerním filmem. Řešení je určeno pro aplikace zejména ve veterinární medicíně, jako je ošetření vemen po dojení.
 71. Širokofrekvenční absorbér magnetického záření
  UVZ, 040/13
  CPS
  Technické řešení se týká širokofrekvenčních absorpčních materiálů magnetického typu určených pro řešení problémů souvisejících s nežádoucími účinky elektromagnetického záření v moderní elektronice. Řešení patří do oblasti materiálů a zařízení se speciálními elektrofyzikálními vlastnostmi, schopných absorbovat energii mikrovlnného elektromagnetického záření ve frekvenčním rozsahu 0,5 až 15 GHz.
 72. Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
  UVZ, 048/13
  CPS
  Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
 73. Nosné pojivo PIM technologií se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  UVZ, 041/13
  CPS
  Technické řešení se týká nosné pojivové složky PIM aplikace. Řešení je uplatnitelné při zpracování keramických i kovových prášků technologií PIM.
 74. Kosmetický polymerní gel se solí z Mrtvého moře
  UVZ, 045/13
  CPS,UNI
  Technické řešení se týká kosmetického polymeního gelu s léčivými účinky, který je určen pro vnější použití na živých tělech, zejména lidských.
 75. SALVATOR CENA HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE ČLENŮM IZS
  OZN,
  text
 76. Optimalizovaný zateplovací systém budov
  UVZ,
  FaME
  Optimalizovaný zateplovací systém, přičemž zdokonalení nepropustnosti proti vyklování děr a dutin ptáky, spočívá v užití namísto armovací tkaniny skelnou tkaninu bez ok, což snižuje prostupnost do izolace a ptáci tak poškodí jen svrchní vrstvu omítky. Z ekonomického hlediska se jedná o podobnou částku, jako u armovací tkaniny, protože skelná tkanina bez ok je proti té s oky 8x8 mm o 25% dražší, což je ale zanedbatelné oproti nákladům vzniklým při opravě poškozené izolace.
 77. UTB
  OZN,
  text
 78. Elastomerní desky se zlepšenými užitnými vlastnostmi
  UVZ, 027/13
  CPS
  Technické řešení se týká elastomerních desek se zlepšenými užitnými vlastnostmi: oděruvzdornost, kluzné vlastnosti. Tyto desky jsou využitelné zejména jako výstelky oclových násypek nebo koreb nákladních automobilů používaných při dávkování či přepravování abrazivního sypkého materiálu.
 79. Transparentní polymerní desky se zvýšenou oteruvzdorností
  UVZ,
  CPS
  Technické řešení se týká transparentních polymerních desek se zvýšenou otěruvzdorností. Tyto desky jsou využitélné v aplikacích, kdy efektivně nahrazují standardní transparentní polymerní materiály se slabou otěruvzdorností, zejména jako zastřešení bazenů nebo výplň obchodních regálů.
 80. UTB ve Zlíně
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1357): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 81. Anorganický inkoust na bázi nanočástic, zejména pro materiálový tisk
  PAT, 037/13
  CPS
  Anorganický inkoust sestává z nanočástic CuO o koncentraci 3 až 10 % hmotn. ve směsi polymerních dispergátorů v množství 27 až 35 % hmotn. a doplňujícího množství vody do 100 % hmotn. Nanočástice oxidu měďnatého mají s výhodou velikost menší než 50 nm. Výhodou anorganického inkoustu pro materiálový tisk podle vynálezu je kromě samotné depozice CuO především skutečnost, že se u něj dosahuje rapidního zlepšení tryskání kapek z tiskové hlavy a zvýšení samotné adheze na substrát, čímž se pak dosahuje tisku precizních homogenních a kvalitních vrstev při materiálovém tisku.
 82. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli
  UVZ,
  CPS
  Technické řešení se týká elastomerního kompozitu s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli a se zvýšenou chemickou a oxidační stabilitou. Tyto kompozity jsou využitelné především v systémech tlumících vibrace.
 83. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli
  PAT,
  CPS
  Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli a se zvýšenou chemickou a oxidační stabilitou obsahuje kulovité modifikované magnetické částice železa o průměru 2 až 5 .mi.m a obsahu F > 98 hmotn. % s tenkou povrchovou vrstvou polysiloxanu o tloušťce 5 až 20 nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 % objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikonovým elastomerem. Elastomerní kompozity najdou uplatnění jako efektivní tlumiče vibrací u ložisek automobilů nebo silent bloků, které oproti systémům používaným v současné době snáze odolají náročným provozním podmínkám a dlouhodobě udrží efektivitu řízení tuhosti v magnetickém poli.
 84. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů (validovaný EP) METHOD FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM FATS AND OILS
  PAT,
  CEBIA,FAI
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2238224A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20101013&DB=EPODOC&locale=en_EP#
 85. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku
  PAT, 029/13
  CPS
  Zařízení je tvořeno pevným rámem pro instalaci připojením k pásovému dopravníku opatřeného uzemněnou deskou. Na pevném rámu je posuvně uložen pohyblivý rám, k němuž je připojena vodivá deska s hroty, zavěšená ve vnitřním krytu z nevodivého materiál, přičemž závěs vnitřního krytu je vybaven subsystémem synchronizace výšky zavěšení desky s hroty s výškou profilu pod hroty procházejícího ošetřovaného materiálu.
 86. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  UVZ, 015/13
  CEBIA,CPS,FAI
  Technické řešení se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích, přičemž druhou funkcí antény je možnost detekce organických par.
 87. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par
  PAT, 015/13
  CPS,FAI
  Vynález se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích. Druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem (1) z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva (2) se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. Funkční vrstva (2), konstituovaná na bázi náhodně zapletených nanotrubic, je produktem vakuové filtrace disperze uhlíkových nanotrubic přes filtrační membránu z polymerních nanovláken a to buď jako samonosná funkční vrstva nebo s integrovanou filtrační membránou, která zůstává součástí vzniklé funkční vrstvy.
  text
 88. Nábytkové sestavy (Dětský stůl)
  PVZ, 031/13
  CPS
  Nábytek je určen dětem předškolního i mladšího školního věku, které již chápou okolní svět ve své vlastní podstatě, ale ještě je neopustil duch svobodné spontánnosti a expresivního vyjadřování. Záměrem bylo vytvořit stůl a židli, skýtající co nejvíce možností pro projevení dětské kreativity. Vybrala jsem si kombinaci snadno recyklovatelných materiálů šetřící naše životní prostředí a to dřevěné překližky, plsti a speciálního nátěru, který je obdobou bílé tabule ve školních prostorách. Speciálním nátěrem je natřen celý povrch nábytku. Na tento speciální povrch lze psát fixem, a poté jej na sucho smazat. Mým cílem je rozvíjet dětskou představivost i talent. Dát dětem nový pohled na řešení samotného nábytku a odbourat starý stereotyp, kdy se dítě může výtvarně projevit pouze na kousku papíru. Hlavními pojmy, na které jsem se soustředila, bylo celkové myšlení dítěte, jeho kreativita a ergonomie. Taktéž jsem se snažila využít nové technologie a klást důraz na ekologii. Rozměr stolu: 600 x 500 x 470 mm
  texttexttext
 89. Dóza na ovoce (Kapitán ovocňák) dva vzory
  PVZ, 030/13
  CPS
  texttexttext
 90. Volnočasové aktivity handicap
  PVZ, 025/13
  FaME
  Pomůcky pro zdravotně postižené pro volnočasové aktivity
  texttexttexttext
 91. Polymerní inkoust pro materiálový tisk
  UVZ, 028/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká složení polymerního inkoustu pro materiálový tisk.
 92. Vodní motor
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o konstrukci vodního motoru k výrobě elektrické energie.
 93. Time prediction system for the safe wearing of newly acquired foorwear (patent USA)
  PAT,
  FT
  The device relates to a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear without the risk of damage to their growing feet, which is directly applicable in shoe shops (at their computer cash registers). The essence of the solution for a system for predicting the period for children to safely wear newly acquired footwear rests in the fact that it contains an input module measuring foot length and input of information about the age of the monitored child to which is linked a model for predicting the growth of the childs foot by applying the laws of growth, possibly also including genetic and local influences, connected to a comparative and inferential module establishing the predicted course of growth in foot length of the monitored child, to which is then linked an output module designating the nearest date for the necessary replacement of shoe size for the monitored child.
 94. Nádoby na potravinářské výrobky
  PVZ, 010/13
  CPS
  text
 95. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  PAT, 012/13
  CPS
  Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahuje vedle základní polymerní složky tvořené polyolefinem přídavek multifunkčního aluminosilikátového aditiva se synergickými účinky taveninu ztužujícího plniva a nukleačního činidla na bázi jílu upraveného vyluhováním v HCl, přičemž toto aditivum je v kompozitní směsi obsaženo v množství 0,5 až 10 % hmotnostních a velikost jeho částic nepřesahuje 50 .mi.m. Je vhodný zejména pro výrobu lehčených polyolefinů se zjemněnou lehčenou strukturou a zlepšenými mechanickými vlastnostmi v energeticky úspornějším režimu.
 96. Obal na pastelky
  PVZ, 006/13
  FMK
  Designový obal na pastelky
  texttext
 97. Skládací stolek
  PVZ, 007/13
  FMK
  Design skládacího stolku pro úsporu místa a hmotnosti.
  text
 98. Obal na kuličky (Hrací koule)
  PVZ, 008/13
  FMK
  texttexttexttext
  texttexttext
 99. Etalon k hodnocení topografie materiálů
  PAT, 005/13
  FT
  Řešení se týká etalonu k hodnocení topografie materiálů, který je určen ke kalibraci přístroje hodnotícího kvalitu makro-disperze plniv. Etalon je zhotoven z dvoufázového kompozitního materiálu na bázi spojité fáze a inertních částic globulárních tvarů o rozměrech od 0,5 do 500 mikrometrů a úzké distribuci velikosti částic s variačním koeficientem do hodnoty 1. Spojitou fázi může tvořit polymerní matrice na bázi elastomeru, zejména pak silikonového kaučuku, polymerní matrice na bázi termoplastu nebo polymerní matrice na bázi reaktoplastu. V jiném provedení etalonu může spojitou fázi tvořit také nízkomolekulární organický materiál jako vosk, parafínový olej nebo lepidlo. Inertními částicemi globulárních tvarů jsou s výhodou skleněné kuličky, mohou jí být ale také částice organického původu, například částice sazí, keramické kuličky nebo i kovové kuličky.
 100. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 004/13
  CPS,FT
  Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1292): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 101. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  PAT, 004/13
  CPS,FT
  Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů je tvořena plošným útvarem o tloušťce 0,5 až 2 mm z kaučukové směsi na bázi dienového elastomeru nebo směsi dienových elastomerů se stupněm zesíťování 40 až 85 % příčných vazeb, tažností 200 až 800 %, tvrdostí 20 až 70 ShA a teplotní odolností do 130 až 180 °C. S výhodou se jedná o materiál plynonepropustný, přičemž dienovým elastomerem je alespoň jeden kaučuk vybraný ze skupiny zahrnující butylkaučuk nebo halobutylkaučuk, chloroprenový kaučuk a kopolymer EPDM.
 102. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 002/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1281): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 103. Způsob výroby vína se zvýšenou přírodní natioxidační kapacitou a sníeným obsahem SO2
  PAT, 001/13
  FT
  Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou a s nízkým obsahem SO2 spočívá v tom, že u vstupní suroviny se provede stanovení obsahu biologicky aktivních látek (BAL) a ekvivalentní určení přírodní antioxidační kapacity (PAK), vstupní surovina se podrobí jednotlivým technologickým etapám procesu zpracování, během něhož se ve všech předem stanovených kritických bodech těchto technologických etap provede zjištění změny obsahu BAL-PAK, takto zjištěný pokles obsahu BAL (PAK) se nahradí ekvivalentní dávkou SO2 jako látky se syntetickou antioxidační kapacitou (SAK) v přebytku až do 40 mg/l u bílého vína nebo 30 mg/l u červeného vína (20% z normativu SO2 pro tato vína bez zvýšeného obsahu cukru). Celková antioxidační kapacita na výstupu z technologického procesu výroby vína je tvořena až z 35 % přírodní antioxidační kapacitou a zbytek je tvořen SAK – podílem SO2. Kritické body přitom představuje a) ukončení lisování hroznů za zís kání hroznové šťávy, b) ukončení kvašení moštu před separací kvasnic a bentonitových kalů, c) vyzrávání 3 až 4 týdny po separaci kvasnic a bentonitových kalů, d) ukončení technologického procesu výroby vína před plněním do lahví nebo před zpracováním na další produkty na bázi vína, e) příprava k dodatečné manipulaci, jako je přečerpávání, filtrace, transport.
 104. Sociální pedagogika (Social Education)
  OZN,
  text
 105. Sportovní lokomoční pomůcka pro osoby se zdravotním postižením
  PVZ, 053/12
  FaME
  text
 106. Zařízení k měření creepu polymerních materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení pro měření creepu polymerních materiálů za pokojové teploty, umožňující měřit současně více zkušebních vzorků různých materiálů při znásobení počtu konstrukcí, což je řešeno samostatným zatěžováním jednotlivých vzorků. Zařízení umožňuje zatížit zkušební vzorek zatížením v rozmezí 2,5 kg až 100 kg. Systém zatěžování je gravitační. Odečítání hodnot je prováděno pomocí digitálního číselníkového úchylkoměru s rozlišitelností 0,001mm, připojeného do elektronického zařízení pro sběr dat. Jedná se o mobilní, lehce přenositelné měřící zařízení, u kterého vzhledem k jednoduché konstrukci a využitím standardních komunálních měřidel pro odečet dochází k významnému snížení ceny. Snímání protažení polymerního materiálu kontaktní metodou je přesnější oproti používanému optickému odečítání.
 107. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému ostraňování škodlivých organismů z elelktricky nevodivých materiálů, zejména pak dezinsekci a dezinfekci těchto materiálů bez použití chemických prostředků, případně jejich sterilizaci bez použití zatěžujícího kontaktního ohřevu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1209): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 108. Brzdový systém kolečkových bruslí
  UVZ,
  FT
  Jedná se o brzdový systém, zejména in-line kolečkových bruslí.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1208): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 109. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  OZN,
  text
 110. Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky, určený k místní léčbě, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní, jak u lidských pacientů, tak i u zvířat.
 111. Univerzální jednočipové řídící zařízení
  PAT,
  FAI
  Obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídicího napětí. Vstup této mikroprocesorové jednotky je spojen prostřednictvím USB portu s alespoň jedním zdrojem řídicího signálu na bázi MIDI zprávy, zatímco na výstup, resp. výstupy mikroprocesorové jednotky je připojeno alespoň jedno zařízení se stavy ovládanými spojitými hodnotami výstupního elektrického napětí v rozsahu 0 až 5,5V v závislosti na logických hodnotách diskrétního vstupního signálu. Univerzální jednočipové řídicí zařízení je určeno k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako jsou mimo jiné osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů.
 112. PIMtec
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1154): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 113. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  FAI
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 114. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  CPS
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 115. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  UVZ,
  CPS
 116. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  PAT,
  CPS
  Vynález se týká polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, určené zejména k přípravě/úpravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou a dále s možností řízeného uvolňování biologicky aktivních látek. Řešení je určeno pro využití v humánní i veterinární medicíně.
 117. Koupelnové držáky
  PVZ,
  FMK
  texttexttexttext
  text
 118. Modifikovaný včelí med
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o modifikovaný včelí med pro použití jako zdroj energie a pro udržení pozornosti, například u řidičů.
 119. Srovnávací systém prostorových objektů
  UVZ,
  FMK
  Srovnávací systém prostorových objektů pro práci s designy.
 120. Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu spočívá v tom, že při výrobě báze z předpěněných perliček z lehčeného polystyrenu se do formy umístí funkční a/nebo ozdobné prvky, jejichž kontaktní plocha umístěná uvnitř formy se předem opatří nánosem z kapalného prepolymeru na bázi polyester nebo polyetéruretanů, kopolymerů butadienu a styrénu, butadienu a akrylonitrilu, případně z dalších monomerů zakončených NCO skupinou o obsahu 0,7 až 3,0 hmotn. dílů, nejlépe 1,2 až 2,2 hmotn. dílů na 100 hmotn. dílů prepolymeru, na takto připravený polotovar se působí vodou ze syté vodní páry, čímž se z předpěněných perliček vytvoří báze z lehčeného polystyrenu a současně se působením vody na koncové NCO skupiny nánosu kapalného prepolymeru vytvoří na rozhraní báze a funkčního a/nebo ozdobného prvku pevný polymer. Tato technologie umožňuje spojování bloku na bázi lehčeného polystyrénu s dílci v podobě obvodových stěn na bázi deskových materiálů, elektroinstalačních příp. vodoinstalačních trubek, výztužných materiálů v podobě trubek, drátů, síťovin apod., tapet nebo fólií sloužících jako povrchová úprava případných dalších funkčních dílců, které budou důležité pro uplatnitelnost integrálního dílce v praxi.
 121. Drátěný program - 10 variant
  PVZ,
  CPS
  texttexttexttext
  texttexttexttext
  texttexttext
 122. Zařízení pro univerzálně stavitelné uchacení vysílače/přijímače záření, zejména vysokofrekvenčních antén
  UVZ,
  CPS
 123. Emulzní reaktor
  UVZ, 009/11
  FAI
  Technické řešení se týká emulzního reaktoru, zejména extraktoru a/nebo transesterifikačního reaktoru pro zpracování odpadních tuků a olejů (např. z koželužského průmyslu - tzv. mázdry, z odpadních kafilérních tuků a odpadních kyselých tuků a olejů z potravinářského a masného průmyslu).
 124. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o vytlačovací hlavu s inertní kapilárou s nulovou délkou, určenou pro nezkreslené vytlačování polymerů jak v samotném technologickém procesu, tak i při experimentálních postupech a měřicích technikách z oblasti polymerních materiálů. Využitelné zejména u reometru měřícího tokové vlastnosti polymerních tavenin.
 125. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  PAT,
  CPS
  Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) zakončenou štěrbinou (4) o světlosti (LS) 0,05 až 8 mm, šířce v rozmezí 10 až 300 násobků její světlosti (LS) a délce (LD) 0.01 až 0.5 násobků její světlosti (LS), kde v místě spojení se vstupní dutou částí (1) má výstupní plochá část (3) maximální tloušťku (L) stěny definovanou rovnicí L = LD+ 0.5 ·Ls·(k-1)·tg.alfa., kde k (1; 300 a .alfa. (0; 30. Tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) se směrem ke štěrbině (4) postupně snižuje tak, že v místě vstupního obvodu štěrbiny (4) je rovna délce (LD) štěrbiny (4). Vnitřní a/nebo vnější povrch výstupní ploché části (3) je tvořen přechodovými plochami vzájemně sbíhavými směrem ke štěrbině (4) ta k, že vrcholový úhel tečen těchto sbíhavých ploch je v intervalu 120° až 180°. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena 2 až 6 montážními otvory (5).
  text
 126. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken
  PAT, 016/11
  FT
  Připravené prostorové nanostruktury obsahují pravidelné struktury na bázi kapkovitých mikrosfér z polymerů, případně polymerních směsí, zajišťujících vznik prostorových objemných struktur, připravitelných vhodnou kombinací proměnných, při procesu elektrospinningu. Tyto prostorové objemové struktury vykazují ve srovnání s plošnými útvary větší tloušťku a plošnou hmotnost filtračního materiálu, tedy tolik požadované zlepšení mechanických vlastností a manipulovatelnosti s filtračním nanomateriálem. Srovnáváme-li ale plošné a prostorově uspořádané nanostruktury, které mají stejný tlakový odpor, pak materiály s prostorovou morfologií mají větší efektivní povrch vláken a lepší filtrační vlastnosti při eliminaci ultrajemných částic, tedy účinnost filtrace a i faktor kvality.
 127. Laserová harfa
  PVZ,
  FMK
  text
 128. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení
  PAT,
  FT
  Zařízení je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí páska (4) je dále vedena přes horní kladky (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páska (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřídele (13). Ke hřídeli (13) je v kolmém směru k ose hřídele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17).
  text
 129. Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů
  PAT,
  CEBIA
  Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů, zejména pak z odpadu kožedělného, masného a potravinářského průmyslu a především pro výrobu biostimulátorů a biopaliv, spočívá v odstranění bílkovinného tuhého podílu a volných mastných kyselin. Příslušná odpadní surovina se podrobí alkalické hydrolýze působením organické báze nebo směsi organických bází, přičemž jako produkty této alkalické hydrolýzy vzniknou vzájemně oddělené frakce tekutého bílkovinného hydrolyzátu a rafinovaného tuku nebo oleje, který je zbaven jak bílkovinné složky, tak i volných mastných kyselin. Jako organická báze nebo směsi organických bází se použije s výhodou alespoň jeden amin vybraný ze skupiny zahrnující izopropylamin, diizopropylamin, butylamin, cyklohexylamin a tetrametyl-amoniumhydroxid. Alkalická hydrolýza se provede s výhodou v přítomnosti proteolytického enzymu, který proces hydrolýzy urychluje.
 130. Papírové nádoby
  PVZ,
  Papírové nádoby z nasávané kartonáže pro uložení potravin nejen pro rauty, společenské akce, ale i pro domácí využití.
  texttexttexttext
  text
 131. Optimalizovaný způsob předúpravy kyselých odpadních tuků a olejů
  PAT,
  FAI
  Optimalizovaný způsob spočívá v extrakci mastných kyselin alkoholickými alkalickými roztoky, přičemž jako alkálie se použije alespoň jedna látka ze skupiny zahrnující těkavé organické báze, kvartérní amoniové zásady a bezvodý amoniak. Jako těkavá organická báze může být s výhodou použit alespoň jeden alkylamin s teplotou varu nepřevyšující 200 °C, jako kvartérní amoniová zásada pak alespoň jeden tetraalkylammonium hydroxid, zejména tetramethylammonium hydroxid. Z hlediska průběhu procesu předúpravy je výhodný postup, při němž se po oddestilování přebytečného alkoholu z extraktu amoniová sůl odvodní při teplotě v rozmezí 180 až 220 °C a vzniklý amid se přemění na požadovaný ester mastné kyseliny, nejčastěji methyl-, ethyl- či butylalkoholem v přítomnosti koncentrované kyseliny sírové nebo fosforečné.
 132. Klip držák sklenice a/nebo příborů
  PVZ,
  Praktický držáček sklenice a/nebo příboru o třech variantách pro využití na rautech a společenských akcích.
  text
 133. Způsob replikace povrchových struktur
  PAT,
  FT
  Povrch příslušného dílce se nejprve pokryje neprůhlednou maskou, která má vytvořen otvor tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka o hranách odpovídajících velikosti replikované části povrchu. Potom následuje optické snímání souřadnic této části povrchu, uložení souřadnic v podobě třídimenzionální matice x, y, z a vytvoření zvětšené repliky povrchu převedením dat třídimenzionální matice na uzavřenou plochu bez mezer s následným vytištěním 3D tiskem a/nebo importem dat do systému CAD s automatickým vygenerováním příslušných nástrojových trajektorií pro vyrobení zvětšeného modelu povrchu technologií CNC obrábění.
 134. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy
  PAT,
  FT,UNI
  Suchá substance hydrogelu pro krytí ran vyrobená z přírodních a syntetických polymerů obsahuje želatinu a alginát sodný v hmotnostním poměru 3:7 až 7:3, přičemž tyto dvě složky dohromady tvoří 100 hm.d., a současně substance obsahuje 15 až 25 hm.d. polyethylénglykolu, 15 až 25 hm.d. glycerínu, 10 až 40 hm.d. polyvinylalkoholových nanovláken, 1 až 3 hm.d. chloridu sodného, případně další běžná aditiva. Způsob přípravy suché substance tohoto hydrogelu pro krytí ran spočívá v tom, že za stálého míchání při konstantní teplotě 75 až 85 °C se připraví výchozí polymerní roztok želatiny ve 180 až 220 hm.d. vody, po rozpuštění celého objemu želatiny se k výchozímu vodnému polymernímu roztoku želatiny přidají další složky - alginát sodný, polyethylénglykol, chlorid sodný a glycerín, případně rakytníkový olej, míchání této směsi pak pokračuje po dobu 5 až 6 min. při 250 až 350 ot/min., k výsledné viskózní hmotě hydrogelu se pak postupně přidá frakce polyvinylalkoholových nanovláken a rychlost míc hání se sníží na 150 až 50 ot/min., nakonec se viskózní hmota za aseptických podmínek dávkuje do misek a podrobí zrání při pokojové teplotě 20 až 25 °C, během něhož se z viskózní hmoty zcela odstraní obsah vody a získá se finální suchá substance hydrogelu ve tvaru plochého tělíska.
 135. BUSFEST
  OZN,
  text
 136. NEON
  OZN,
  text
 137. MISS ACADEMIA (kombinovaná)
  OZN,
  text
 138. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken
  PAT,
  FT
  Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity.
 139. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).
 140. Způsob výroby piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem spočívá v tom, že po vystírce, při rmutování, během chmelovaru nebo po jeho skončení se do mladiny pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, přidá ovocný a/nebo zeleninový koncentrát, přičemž tento koncentrát může být ve formě zahuštěného ovocného a/nebo zeleninového moštu - šťávy, marmelády - džemu, případně i sušené ovocné a/nebo zeleninové složky.
  Warning: opendir(../utb/pripady/831): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 141. Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou spočívá v tom, že mladina pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, se před hlavním kvašením nebo v jeho průběhu nebo po jeho skončení, případně před nebo po dokvašování nebo v jeho průběhu smíchá s čerstvou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem nebo s rozkvašenou či zkvašenou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem.
  Warning: opendir(../utb/pripady/830): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 142. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy
  PAT,
  UNI
  Hydrogel pro krytí ran obsahuje 0,2 až 0,8 % hmotn. polyvinylpyrrolidonu o molekulové hmotnosti 30 až 50 000 Dalton, 0,8 až 0,2 % hmotn. karboxymetylcelulózy nebo kolagenu, 1,5 až 2,5 % hmotn. agaru, 0,5 až 1,5 % hmotn. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 200 až 20 000 Dalton, 0,5 až 1,5 % hmotn. glycerínu a případně obsahuje nejméně jedno antibakteriální a/nebo antiseptické činidlo, s výhodou kyselinu boritou, v množství 1 až 5 % hmotn., přičemž všechny uvedené složky dohromady tvoří 6 až 10 % hmotn. hydrogelu a zbývající část do 100 % hmotnosti tvoří voda. Způsob přípravy tohoto hydrogelu zahrnuje krok přípravy výchozího polymerního vodného roztoku obsahujícího všechny uvedené složky včetně vody v jejich koncentračních rozmezích a navíc 10 až 30 hmotnostních dílů přidané vody, dále zahřátí takto získaného polymerního roztoku ve skleněné nádobě v autoklávu při teplotě 115 až 125 °C za působení páry pod tlakem 15 až 20 psi (103,5 až 138 kPa) po dobu 35 až 15 min, dále umístění ste rilizovaného polymerního roztoku za aseptických podmínek do ploché nádoby, kde želatinuje po dobu 5 až 10 min, dále zrání získaného hydrogelu při pokračujícím spontánním síťování za pokojové teploty po dobu 10 až 30 min, přičemž během zrání a síťování dojde ke ztrátě 10 až 30 % hmotn. vody.
 143. MISS ACADEMIA ČR (slovní)
  OZN,

  Warning: opendir(../utb/pripady/549): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 

Theme Design By Vintage Tea Cups Wholesale Fair Cups Amber Bangle Bracelets