-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Ekologické alabastrové sklo
  PAT, 014/16
  FLKŘ,FMK
  Ekologické alabastrové sklo na bázi biogenních komponent, bez obsahu toxických složek, které má technologickou stabilitu pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních.
 2. Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy
  UVZ, 012/16
  UNI
  Technické řešení se týká zařízení pro trojrozměrné skenování prostorových objektů. Zařízení je využitelné především k získávání údajů pro ergonomicky optimální tvarování vnitřního prostoru obuvi.
 3. Polyvinylbutyralový recyklát k přípravě polymerních směsí a polymerní směs jej obsahující
  UVZ, 013/16
  FT
  Technické řešení se týká polyvinylbutyralového recyklátu k přípravě polymerních směsí (polyblendů), zejména pak polymerních směsí s polyvinylchloridem pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Dále se týká polymerní směs tento recyklát obsahující.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1480): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 4. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů.
  UVZ, 010/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi organické biologicky aktivní látky z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 5. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
  UVZ, 009/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi anorganické biologicky aktivní látky a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, polyestery, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 6. Manipulační zařízení pro lahve
  PAT, 004/16
  FT
  Základem manipulačního zařízení pro lahve je fixační ústrojí, které sestává z přítlačného segmentu, podstavného segmentu, napínáků, koncovek napínáků, popřípadě držáků koncovek napínáků a dle potřeby ještě dalších dodatečných prvků. Napínáky vyvíjí sílu, která tlačí přechodový prvek k hrdlu otevřené lahve. Přechodový prvek sestává z lůžka nesoucím na straně lahve vkládací nebo integrované těsnění. Na druhé straně navazuje lůžko na nástavec, který má obvykle otvor a nebo olivku pro přívod inertního ochranného plynu a může být zakončen buď jen volným vyústěním nebo konstrukčním prvkem pro následné připojení.
 7. Házecí stolice
  PVZ, 003/16
  FaME,FMK
  Využití volnočasových pohybových aktivit pro handicap. Házecí stolice pro handicapované sportovce pro hod kladivem nebo vrh koulí popř. i jiné sporty.
  text
 8. Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími solemi
  PAT, 008/15
  CPS
  Syntéza nanokompozitu spočívající ve čtyřech krocích: nejprve se rovnoměrnou dispergací vytvoří disperze ligninsulfonové kyseliny ve vodě, pak následuje etapa tvorby komplexu ligninsulfonové kyseliny s ionty železa Fe3+ a/nebo Fe2+ v okyseleném vodném roztoku, zejména za použití minerální kyseliny, vysrážení nanokompozitu oxid železa-LSA metodou ko-precipitace za použití hydrolyzačního činidla, jako je hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid draselný nebo tetraetylamonium hydroxid a vznik částic oxidu železa, potvrzený černou barvou sraženiny, s tím, že tato sraženina se pak následně promývá destilovanou vodou až k dosažení pH filtrátu ~7 a suší se na prášek.
 9. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 10. Show-off Zeig dich
  OZN,
  FHS
  kombinovaná ochranná známka
  text