-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  UVZ,
  FaME
  Technické řešení se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Jde o v prvé řadě o ruční pracoviště montážního, ale i jiného charakteru.
 2. TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN
  OZN,
  REK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1461): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 3. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  PAT, 016/15
  FaME
  Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže je vytvořeno na bázi jedné nebo více měřicích sestav (S), z nichž každá obsahuje 3 až 8 odporových tlakových senzorů (1) (FSR) s citlivostí 0,010 až 10 kp/m2(~ 0,1 až 100 Pa) a nejméně dva senzory (2) polohy, a zařízení dále obsahuje datalogger (D), který je prostřednictvím své řídicí jednotky (3) propojen s oběma měřicími sestavami (S), přičemž řídicí jednotka (3) je v dataloggeru (D) propojena s paměťovým médiem (4), ovládacím panelem (5) a signalizačním zařízením (6), a současně datalogger (D) má řídicí jednotku (3) propojenou s PC jednotkou (7). Toto ergonomické měřicí zařízení má s výhodou řídicí jednotku (3) dataloggeru (D) tvořenou mikrokontrollerem pro řízené snímání dat z měřicí sestavy/sestav (S) a pro předávání přijatých dat paměťovému médiu (4) a vybavenou výstupem na PC jednotku (7).
 4. LABORATVOŘ
  OZN,
  FT
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1457): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 5. Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření
  PAT, 014/15
  CPS
  Zařízení pro generování UV záření, poskytující především UV A a UV B záření s minimálním podílem záření v IR oblasti a oblasti viditelného světla, obsahuje alespoň jednu zdrojovou trubici, která je uzavřena a jejíž stěny jsou propustné pro UV A a UV B záření, přičemž zdrojová trubice obsahuje konstantní podíl molekul oxidu sirnatého (SO) a současně konstantní podíl volných elektronů. Způsob generování UV záření pomocí zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že zdrojová trubice je plněna molekulami SO s podílem volných elektronů za definované teploty, tlaku, kinetické energie a elektronové hustoty volných elektronů, přičemž jsou molekuly SO do zdrojové trubice kontinuálně přiváděny a odváděny tak, že tlak ve zdrojové trubici i podíl volných elektronů zůstává konstantní.
 6. Produkční médium na bázi syrovátky
  UVZ, 015/15
  CPS
  Technické řešení se týká produkčního média na bázi syrovátky. Syrovátka jako odpadní produkt při výrobě sýrů a tvarohů je cenným zdrojem celé řady nutrientů, a proto lze tuto surovinu dále využívat k dalším aplikacím. Syrovátková báze suplementovaná o další vybrané nutrienty je vhodné médium pro fermentační technologie zaměřené na zvýšenou produkci antimikrobiálních látek konkrétně nisinu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1455): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 7. BUSFEST
  OZN,
  FMK
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1454): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 8. Nutraceutická potravinářská směs
  UVZ, 012/15
  FT
  Nutraceutická potravinářská směs, zejména k řešení problémů spojených s optimální denní výživou člověka a použití v oblasti terapeutické výživy, kdy plní úlohu tzv. funkční potraviny.
 9. JUNIOR UNIVERZITA FHS UTB VE ZLÍNĚ
  OZN,
  FHS
  Slovní ochranná známka
  Warning: opendir(../utb/pripady/1448): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 10. JUNIOR UNIVERZITA
  OZN,
  FHS
  text
 11. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 12. Vodná disperze nanočástic stříbra
  UVZ, 006/15
  FT
 13. Způsob přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, vodná disperze nanočástic stříbra a její použití
  PAT, 006/15
  FT
  Řešení se týká způsobu přípravy vodné disperze nanočástic stříbra, kdy se v prvním kroku vodný roztok stříbrné soli smíchá s amoniakem, s výhodou v molárním poměru 1:5, a polysacharidem, ve druhém kroku se k reakční směsi přidá redukční činidlo a ve třetím kroku se vzniklá vodná disperze nanočástic stříbra vysuší a ve čtvrtém kroku následuje přečištění s následným dosušením.
 14. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí - 2 varianty
  PVZ, 005/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj s vyměnitelnými tluky
  texttext
 15. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  UVZ, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 16. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  PAT, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 17. Způsob snímání průběhu deformací při rázových testech a zařízení k provádění tohoto způsobu
  PAT, 003/15
  CEBIA
  Při způsobu snímání průběhu deformací při rázových testech, kdy rázové kladivo nebo padající tluk dopadá na lícovou plochu zkušebního tělesa, se zkušební těleso osvětlí a deformace, popř. destrukce jeho rubové plochy se v průběhu dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku snímá vysokorychlostním kamerovým systémem. Snímky pořízeného záznamu se následně optimalizují metodami postprocessingu. Zařízení k provádění způsobu (viz obr. 1) obsahuje měřicí hlavu (1) se zkušebním tělesem (2) fixovaným na její horní ploše nad vertikálním centrálním kanálem (1a) hlavy, v prostoru dopadu rázového kladiva nebo padajícího tluku (3). Pod zkušebním tělesem (2) jsou v osvětlovacích kanálcích (5) ve stěně měřicí hlavy (1) směrem do dutiny centrálního kanálu (1a) uloženy vnitřní světelné zdroje (4) nebo vyústěny světlovody vnějších světelných zdrojů. V prostoru pod osvětlovacími kanálky (5) proti ústí bočního pozorovacího kanálu (1b) do centrálního kanálu (1a) šikmo uloženo zrcátko (7), jehož horní odrazivá plocha je orientována kolmo k ose úhlu, který svírá osa bočního pozorovacího kanálu s osou centrálního kanálu (1a). V ose bočního pozorovacího kanálu je pak vně měřicí hlavy (1) na stativu (9) umístěna kamera (8) snímacího vysokorychlostního kamerového systému.
 18. Tepelně upravený sýr s karagenanem
  UVZ, 001/15
  FT
  Tepelně upravený sýr s karagenanemkrájitelné konzistence, při jehož výrobě se nepoužívají tavicí soli fosforečnanového anebo citronanového typu, ale karagenan.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1436): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237