-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatační činidel
  UVZ, 023/14
  CPS,FT
  Technické řešení může nabídnout v konkrétních aplikacích zvýšení účinnosti využití chelatačních činidel, za současného snížení možných vedlejších reakcí s nežádoucími látkami, což se projevuje i ekonomicky snížením nákladů na procesy a aplikace využívající předložené technické řešení.
 2. Vstřikovaná struktura pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem
  UVZ, 024/14
  CPS,FT
  Technické řešení se týká vstřikované struktury pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem.
  text
 3. UTB Hockey Team (kombinovaná)
  OZN,
  FaME
  texttext
 4. UTB Hockey Team (slovní)
  OZN,
  FaME
  Warning: opendir(../utb/pripady/1427): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 5. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  CPS
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 6. Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí
  UVZ, 015/14
  CPS
  Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí určena především pro ochranu kovových povrchů se současným antistatickým účinkem.
 7. Zlín Design Week (kombinovaná)
  OZN,
  text
 8. Zlín Design Week (slovní)
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1422): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 9. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby
  PAT,
  CPS
  Plošný senzor pro detekci plynných látek podle vynálezu, zejména pro detekci HMPA, DMF, DMSO, DMAC, NH3, je tvořen membránou o tloušťce 25 až 40 .mi.m, vytvořenou z polymerních nanovláken tloušťky 50 až 320 nm, která jsou na svém povrchu opatřena senzorickou vrstvou na bázi polyanilinu, přičemž tato senzorická vrstva má tloušťku 80 až 90 nm a obsahuje polyanilin ve formě kulovitých útvarů. Membrána je vyrobena z nanovláken z polyamidu, polyvinylidenfluoridu, polyuretanu a/nebo polyvinylacetátu. Způsob výroby tohoto vysoce citlivého plošného senzoru pro detekci plynných látek spočívá v tom, že na nanovlákennou membránu, připravenou technologií elektrostatického zvlákňování z roztoku některého z výše uvedených polymerů, se po ponoření této membrány do reakčního roztoku in-situ deponuje elektrovodivá senzorická vrstva polyanilinu, která se v tomtéž roztoku na povrchu nanovláken vytvoří oxidační roztokovou polymerací anilin hydrochloridu pomocí peroxodisíranu amonného v hmotnostním poměru uvedených složek 1:1,2 až 1:2,2 za normální teploty po dobu max. 24 h, načež se produkt promyje vodou a vysuší při pokojové teplotě.
 10. Tenký širokopásmový radioabsorbér
  UVZ, 014/14
  CPS
  Technické řešení se týká širokopásmového radioabsorbéru,který spadá do oblasti absorpčních materiálů určených pro řešení problémů moderní elektroniky.
 11. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 12. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  PAT, 020/14
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje 40 až 60 % hmotn. polyetylenglykolové složky, která sestává z jednoho nebo více polyetylenglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, a 60 až 40 % hmotn. voskové složky, která obsahuje 70 až 100 % hmotn. acrawaxu a do 30 % hmotn. parafinického vosku.
 13. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  CPS
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 14. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  UVZ, 010/14
  CPS
  Jedná se o kompozici roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií s využitím v obalovém, papírenském, potravinářském a polygrafickém průmyslu.
 15. Způsob úpravy povrchů dílců z polymerních materiálů před vytvořením lepeného spoje
  PAT, 008/14
  CEBIA
  Podstata způsobu úpravy spočívá v tom, že povrchy dílců jsou vystaveny působení záření na bázi urychlených elektronů nebo gama záření. Celková dávka záření je přitom 1 až 200 kGy. Záření mohou být také vystaveny jen ty části povrchu dílce, na které bude aplikováno adhezivo, zatímco ostatní části dílce mohou být odstíněny krytem.
 16. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  PAT, 010/14
  CPS
  Kompozice pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií, je tvořena 99,60 až 99,95 % hmotn. vodné disperze o obsahu 5 až 7 % hmotn. sušiny polyakrylátu a 0,05 až 0,40 % hmotn. neionogenního gemini surfaktantu na bázi diolu.
 17. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích
  UVZ, 009/14
  CPS
  Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery.
 18. PVC - free podlahovina optimalizované struktury
  PAT, 011/14
  CPS
 19. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 006/14
  CPS
  Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, která zprostředkovává snížení mikrobiálního osídlení ošetřených povrchů za současné tvorby mechanické bariéry tvořené polymerním filmem. Řešení je určeno pro aplikace zejména ve veterinární medicíně, jako je ošetření vemen po dojení.
 20. Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
  UVZ, 048/13
  CPS
  Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
 21. Nosné pojivo PIM technologií se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  UVZ, 041/13
  CPS
  Technické řešení se týká nosné pojivové složky PIM aplikace. Řešení je uplatnitelné při zpracování keramických i kovových prášků technologií PIM.
 22. SALVATOR CENA HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE ČLENŮM IZS
  OZN,
  text