-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Sportovní lokomoční pomůcka pro osoby se zdravotním postižením
  PVZ, 053/12
  FaME
  text
 2. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému ostraňování škodlivých organismů z elelktricky nevodivých materiálů, zejména pak dezinsekci a dezinfekci těchto materiálů bez použití chemických prostředků, případně jejich sterilizaci bez použití zatěžujícího kontaktního ohřevu.
 3. Brzdový systém kolečkových bruslí
  UVZ,
  FT
  Jedná se o brzdový systém, zejména in-line kolečkových bruslí.
 4. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  OZN,
  text
 5. Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky, určený k místní léčbě, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní, jak u lidských pacientů, tak i u zvířat.
 6. Univerzální jednočipové řídící zařízení
  PAT,
  FAI
  Obsahuje mikroprocesorovou jednotku propojenou s externím časovačem a vybavenou softwarovým modulem pro transformaci logických hodnot diskrétního signálu na hodnoty spojitého signálu řídicího napětí. Vstup této mikroprocesorové jednotky je spojen prostřednictvím USB portu s alespoň jedním zdrojem řídicího signálu na bázi MIDI zprávy, zatímco na výstup, resp. výstupy mikroprocesorové jednotky je připojeno alespoň jedno zařízení se stavy ovládanými spojitými hodnotami výstupního elektrického napětí v rozsahu 0 až 5,5V v závislosti na logických hodnotách diskrétního vstupního signálu. Univerzální jednočipové řídicí zařízení je určeno k programovému řízení elektricky poháněných strojů a zařízení, jako jsou mimo jiné osvětlovací zařízení a technika vizuálních jevištních efektů.
 7. PIMtec
  OZN,
  Warning: opendir(../utb/pripady/1154): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 8. Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí, způsob jeho výroby a jeho použití
  PAT,
  FAI
  Katalyzátor bazicky katalyzovaných reakcí je připravitelný chemisorpcí organické báze na tuhém kyselém nosiči, při čemž chemisorpce probíhá impregnací tuhého kyselého nosiče alkoholickým roztokem organické báze po dobu 1 až 10 hodin při teplotě do 30 °C. Organickou bází je s výhodou alespoň jedna látka ze skupiny alkalických aminů s teplotou varu do 200 °C a/nebo kvartérních amoniových hydroxidů. Kyselým nosičem katalyzátoru pak s výhodou silikagel, křemelina, kysele prané anorganické oxidy a kyselé katexy. Katalyzátoru je použitelný ke katalýze transesterifikace substrátu na bázi triglyceridů, zejména pak tuků a olejů.
 9. Antimikrobiální komponenta a její použití
  PAT,
  CPS
  Antimikrobiální komponenta obsahuje alespoň jednu látku ze skupiny zahrnující izoprenoidy, terpeny nebo jejich deriváty nebo nenasycené ethery, za normálních podmínek těkavou kapalinu, imobilizovanou na pevném nosiči - sorbentu. Látkou na bázi terpenů nebo jejich derivátů je s výhodou látka obsahující ve své struktuře alespoň jednu izoprenovou jednotku a/nebo alespoň jedno benzenové jádro. Sorbentem může být s výhodou látka organického původu na bázi polysacharidů, nebo jejich derivátů, látka mající chemický základ v polyfenolech, jako je lignin, látka organického původu na bázi peptidů a jejich derivátů, látka na bázi aluminosilikátů, zeolitů a dalších látek obsahující oxid křemičitý, případně látka anorganického původu na bázi plastikářských plniv.
 10. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  UVZ,
  CPS
 11. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  PAT,
  CPS
  Vynález se týká polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, určené zejména k přípravě/úpravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou a dále s možností řízeného uvolňování biologicky aktivních látek. Řešení je určeno pro využití v humánní i veterinární medicíně.