-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Optimalizovaný způsob výroby nanovláken
  PAT,
  FT
  Způsob výroby nanovláken technologií elektrospinningu spočívá ve zvlákňování z polymerního roztoku v elektrickém poli. Jako výchozí polymerní roztok se během procesu zvlákňování použije roztok se stálými reologickými relaxačními spektry u něhož nedojde v průběhu zvlákňování k výrazné změně indexu polydisperzity.
 2. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  PAT,
  FT
  Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5).
 3. Způsob výroby piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného ovocným a/nebo zeleninovým koncentrátem spočívá v tom, že po vystírce, při rmutování, během chmelovaru nebo po jeho skončení se do mladiny pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, přidá ovocný a/nebo zeleninový koncentrát, přičemž tento koncentrát může být ve formě zahuštěného ovocného a/nebo zeleninového moštu - šťávy, marmelády - džemu, případně i sušené ovocné a/nebo zeleninové složky.
  Warning: opendir(../utb/pripady/831): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 4. Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou
  PAT,
  FaME
  Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou spočívá v tom, že mladina pro výrobu piva světlého nebo piva tmavého nebo piva polotmavého nebo piva pšeničného, případně jejich směsí, se před hlavním kvašením nebo v jeho průběhu nebo po jeho skončení, případně před nebo po dokvašování nebo v jeho průběhu smíchá s čerstvou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem nebo s rozkvašenou či zkvašenou ovocnou a/nebo zeleninovou šťávou nebo moštem.
  Warning: opendir(../utb/pripady/830): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 5. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy
  PAT,
  UNI
  Hydrogel pro krytí ran obsahuje 0,2 až 0,8 % hmotn. polyvinylpyrrolidonu o molekulové hmotnosti 30 až 50 000 Dalton, 0,8 až 0,2 % hmotn. karboxymetylcelulózy nebo kolagenu, 1,5 až 2,5 % hmotn. agaru, 0,5 až 1,5 % hmotn. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 200 až 20 000 Dalton, 0,5 až 1,5 % hmotn. glycerínu a případně obsahuje nejméně jedno antibakteriální a/nebo antiseptické činidlo, s výhodou kyselinu boritou, v množství 1 až 5 % hmotn., přičemž všechny uvedené složky dohromady tvoří 6 až 10 % hmotn. hydrogelu a zbývající část do 100 % hmotnosti tvoří voda. Způsob přípravy tohoto hydrogelu zahrnuje krok přípravy výchozího polymerního vodného roztoku obsahujícího všechny uvedené složky včetně vody v jejich koncentračních rozmezích a navíc 10 až 30 hmotnostních dílů přidané vody, dále zahřátí takto získaného polymerního roztoku ve skleněné nádobě v autoklávu při teplotě 115 až 125 °C za působení páry pod tlakem 15 až 20 psi (103,5 až 138 kPa) po dobu 35 až 15 min, dále umístění ste rilizovaného polymerního roztoku za aseptických podmínek do ploché nádoby, kde želatinuje po dobu 5 až 10 min, dále zrání získaného hydrogelu při pokračujícím spontánním síťování za pokojové teploty po dobu 10 až 30 min, přičemž během zrání a síťování dojde ke ztrátě 10 až 30 % hmotn. vody.