-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Designový návrh volejbalového míče
  PVZ, 024/20
  UNI
 2. Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy
  UVZ, 012/16
  UNI
  Technické řešení se týká zařízení pro trojrozměrné skenování prostorových objektů. Zařízení je využitelné především k získávání údajů pro ergonomicky optimální tvarování vnitřního prostoru obuvi.
 3. Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů
  PAT, 002/16
  CPS,UNI
  Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace v senzorech, jsou připravitelné působením vodného extraktu ze stonků Rheum rhabarbarum na roztok dusičnanu stříbrného, přičemž vodný extrakt ze stonků Rheum rhabarbarum je připraven mícháním omytých kousků čerstvých stonků s demineralizovanou vodou v hmotnostním poměru 1:5 až 1:10 a zahříváním na teplotu 40 až 80 °C, ponecháním při této konstantní teplotě po dobu 60 až 30 min, následným chlazením na teplotu okolí a filtrací; takto získaný vodný extrakt působí při smíchání na 0,0002 až 0,002 M roztok dusičnanu stříbrného, s nímž je smíchán v objemovém poměru 1:2 až 1:80 při teplotě okolí, dále je směs držena na tmavém místě po dobu 12 až 26 h, potom odstřeďována po dobu 40 až 15 min při teplotě 15 až 20 °C za získání nanočástic stříbra.
 4. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy
  PAT,
  FT,UNI
  Suchá substance hydrogelu pro krytí ran vyrobená z přírodních a syntetických polymerů obsahuje želatinu a alginát sodný v hmotnostním poměru 3:7 až 7:3, přičemž tyto dvě složky dohromady tvoří 100 hm.d., a současně substance obsahuje 15 až 25 hm.d. polyethylénglykolu, 15 až 25 hm.d. glycerínu, 10 až 40 hm.d. polyvinylalkoholových nanovláken, 1 až 3 hm.d. chloridu sodného, případně další běžná aditiva. Způsob přípravy suché substance tohoto hydrogelu pro krytí ran spočívá v tom, že za stálého míchání při konstantní teplotě 75 až 85 °C se připraví výchozí polymerní roztok želatiny ve 180 až 220 hm.d. vody, po rozpuštění celého objemu želatiny se k výchozímu vodnému polymernímu roztoku želatiny přidají další složky - alginát sodný, polyethylénglykol, chlorid sodný a glycerín, případně rakytníkový olej, míchání této směsi pak pokračuje po dobu 5 až 6 min. při 250 až 350 ot/min., k výsledné viskózní hmotě hydrogelu se pak postupně přidá frakce polyvinylalkoholových nanovláken a rychlost míc hání se sníží na 150 až 50 ot/min., nakonec se viskózní hmota za aseptických podmínek dávkuje do misek a podrobí zrání při pokojové teplotě 20 až 25 °C, během něhož se z viskózní hmoty zcela odstraní obsah vody a získá se finální suchá substance hydrogelu ve tvaru plochého tělíska.
 5. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy
  PAT,
  UNI
  Hydrogel pro krytí ran obsahuje 0,2 až 0,8 % hmotn. polyvinylpyrrolidonu o molekulové hmotnosti 30 až 50 000 Dalton, 0,8 až 0,2 % hmotn. karboxymetylcelulózy nebo kolagenu, 1,5 až 2,5 % hmotn. agaru, 0,5 až 1,5 % hmotn. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 200 až 20 000 Dalton, 0,5 až 1,5 % hmotn. glycerínu a případně obsahuje nejméně jedno antibakteriální a/nebo antiseptické činidlo, s výhodou kyselinu boritou, v množství 1 až 5 % hmotn., přičemž všechny uvedené složky dohromady tvoří 6 až 10 % hmotn. hydrogelu a zbývající část do 100 % hmotnosti tvoří voda. Způsob přípravy tohoto hydrogelu zahrnuje krok přípravy výchozího polymerního vodného roztoku obsahujícího všechny uvedené složky včetně vody v jejich koncentračních rozmezích a navíc 10 až 30 hmotnostních dílů přidané vody, dále zahřátí takto získaného polymerního roztoku ve skleněné nádobě v autoklávu při teplotě 115 až 125 °C za působení páry pod tlakem 15 až 20 psi (103,5 až 138 kPa) po dobu 35 až 15 min, dále umístění ste rilizovaného polymerního roztoku za aseptických podmínek do ploché nádoby, kde želatinuje po dobu 5 až 10 min, dále zrání získaného hydrogelu při pokračujícím spontánním síťování za pokojové teploty po dobu 10 až 30 min, přičemž během zrání a síťování dojde ke ztrátě 10 až 30 % hmotn. vody.