-

Portfolio UTB

Chráněné designy UTB najdete zde/here Community Designs TBU

Video Harfii – Harfa, která hraje i bez strun (chráněný design UTB) zde/here Community Design TBU in video

Chráněná technická řešení zde/here Patents and Utility Models


 1. Zarízení pro aditivní 3D tisk s konstrukcním rešením eliminace studených spoju
  UVZ, 008/20
  FT
 2. Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou
  UVZ,
  FLKŘ
 3. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou
  UVZ, 010/18
  FLKŘ
 4. Zesilovač nízkofrekvenčních signálů
  UVZ, 007/18
  FAI
 5. Vysoce porézní materiál na bázi biorozložitelného polyesteru
  UVZ, 005/18
  CPS
 6. Termoplastická předsměs k aromatizaci a antibakteriální modifikaci polymerních recyklátů
  UVZ, 002/18
  CPS
 7. Zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace
  UVZ, 001/18
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení ke sledování změn rozměrů materiálů vlivem světelné stimulace. Světelným stimulem může být jakékoliv světlo v rozmezí viditelného spektra (280nm-720nm), nebo konkrétními vlnovými délkami s ohledem na jejich potenciální aplikaci. Zařízení tohoto typu lze využít pro výzkum, vývoj a testování materiálů, zejména polymerních a kompozitních systémů, kde je očekávaná aplikace takového materiálu, jenž by mohl vratně nebo nevratně měnit své rozměry.
 8. Cyklovací stroj pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů
  UVZ, 014/17
  FT
  Technické řešení se týká cyklovacího stroje pro životnostní zkoušky kompozitních materiálů, zejména pak únavovou zkoušku opakovaným ohybem.
 9. Hydrogelová polymerní kompozice pro aplikaci bioaktivních látek s postupným uvolňováním
  UVZ, 015/17
  CPS
  Technické řešení se týká hydrogelové kompozice trojrozměrné polymerní struktury tvořící stabilní hydrogel, který má zvýšené schopnosti imobilizace a následného pozvolného uvolňování bioaktivních látek. Řešení je určeno pro aplikace zejména v kosmetice, v humánní i veterinární medicíně.
 10. Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné
  UVZ, 012/17
  FT
  Technické řešení se týká přírodního révového nápoje na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné, který představuje formu prevence pro celý profil populace.
 11. Chytrá obuv s komplexní soustavou monitorování dat jejího uživatele
  UVZ, 010/17
  CPS
 12. Univerzální podložka pro stavebnictví
  UVZ, 009/17
  FT
 13. Antibakteriální preparát pro hydrogelové inkorporace
  UVZ, 005/17
  FaME
 14. Zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru
  UVZ, 004/17
  FAI
  Technické řešení se týká zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru.
 15. Ruční poklepový nástroj s výměnným a otočným tlukem
  UVZ, 003/17
  CEBIA
  Technické řešení se týká ručního poklepového nástroje s výměnnou a otočnou funkční částí – tlukem, určeného zejména pro montážní operace. Navržené řešení poklepového nástroje je vhodné jak pro univerzální použití i pro speciální použití, zejména pro jednoúčelové operace.
 16. Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje
  UVZ, 001/17
  CPS
  Technické řešení se týká topné a/nebo chladící plochy s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje, jímž je maloplošný („bodový“ zdroj). Pomocí této plochy lze definovaně ohřívat nebo chladit materiály o rozměrech výrazně větších než je rozměr samotného tepelného zdroje. Zařízení tohoto typu lze využívat pro výzkum a vývoj nových typů materiálů v různých průmyslových odvětvích. Článek o tomto řešení naleznete na webu.
 17. Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy
  UVZ, 012/16
  UNI
  Technické řešení se týká zařízení pro trojrozměrné skenování prostorových objektů. Zařízení je využitelné především k získávání údajů pro ergonomicky optimální tvarování vnitřního prostoru obuvi.
 18. Polyvinylbutyralový recyklát k přípravě polymerních směsí a polymerní směs jej obsahující
  UVZ, 013/16
  FT
  Technické řešení se týká polyvinylbutyralového recyklátu k přípravě polymerních směsí (polyblendů), zejména pak polymerních směsí s polyvinylchloridem pro podlahoviny a hydroizolační fólie. Dále se týká polymerní směs tento recyklát obsahující.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1480): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 19. Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů.
  UVZ, 010/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi organické biologicky aktivní látky z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 20. Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky
  UVZ, 009/16
  CPS
  Technické řešení se týká kompozice koncentrátu, který je určen pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. Koncentrát je vytvořen na bázi anorganické biologicky aktivní látky a jeho aplikace se předpokládá ve výrobcích z plastů, jako jsou polyolefiny, polyestery, vinylové polymery a kopolymery těchto polymerů.
 21. Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
  UVZ,
  FaME
  Technické řešení se týká ergonomického zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. Zařízení je využitelné na pracovištích, kde dochází ke zvýšenému namáhání, především namáhání rukou při četných/opakovaných pohybech, často spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Jde o v prvé řadě o ruční pracoviště montážního, ale i jiného charakteru.
 22. Produkční médium na bázi syrovátky
  UVZ, 015/15
  CPS
  Technické řešení se týká produkčního média na bázi syrovátky. Syrovátka jako odpadní produkt při výrobě sýrů a tvarohů je cenným zdrojem celé řady nutrientů, a proto lze tuto surovinu dále využívat k dalším aplikacím. Syrovátková báze suplementovaná o další vybrané nutrienty je vhodné médium pro fermentační technologie zaměřené na zvýšenou produkci antimikrobiálních látek konkrétně nisinu.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1455): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 23. Nutraceutická potravinářská směs
  UVZ, 012/15
  FT
  Nutraceutická potravinářská směs, zejména k řešení problémů spojených s optimální denní výživou člověka a použití v oblasti terapeutické výživy, kdy plní úlohu tzv. funkční potraviny.
 24. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu
  UVZ, 009/15
  CPS
  Technické řešení se týká zařízení pro měření tahové deformace se senzorem vytvořeným na bázi CNT/polymer laminátu a zapojeným jako anténa. Zařízení je určeno pro statické i dynamické aplikace.
 25. Vodná disperze nanočástic stříbra
  UVZ, 006/15
  FT
 26. Poklepový nástroj s výměnnou funkční částí
  UVZ, 004/15
  CEBIA
  Ruční poklepový nástroj (viz obr. 1) je tvořen nosnou tyčí (1) s rukojetí (2), s ní spojeným nosným dílem (3) a k nosnému dílu (3) uchycenými vyměnitelnými tluky (4). Tyto tluky (4) jsou opatřeny centrálními otvory k přechodné fixaci v tluku zapuštěným šroubem (8) a jsou otočně uchyceny jedním a/nebo více tvarovými spoji výběžku (9) na čelní stěně (11) nosného dílu (3) a drážek (10) na vybrání (7) tluku (4).
 27. Tepelně upravený sýr s karagenanem
  UVZ, 001/15
  FT
  Tepelně upravený sýr s karagenanemkrájitelné konzistence, při jehož výrobě se nepoužívají tavicí soli fosforečnanového anebo citronanového typu, ale karagenan.
  Warning: opendir(../utb/pripady/1436): failed to open dir: No such file or directory in /media/data/www/isctt.utb.cz/www/wp-content/themes/utbpatenty/funkce.php on line 237
 28. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatační činidel
  UVZ, 023/14
  CPS,FT
  Technické řešení může nabídnout v konkrétních aplikacích zvýšení účinnosti využití chelatačních činidel, za současného snížení možných vedlejších reakcí s nežádoucími látkami, což se projevuje i ekonomicky snížením nákladů na procesy a aplikace využívající předložené technické řešení.
 29. Vstřikovaná struktura pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem
  UVZ, 024/14
  CPS,FT
  Technické řešení se týká vstřikované struktury pro kvalitativní vyhodnocení fázové separace kompozitu na bázi polymerní matrice vysoce plněné kovovým nebo keramickým práškem.
  text
 30. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny
  UVZ, 021/14
  CPS
  Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. Lehčené produkty tohoto typu nacházejí uplatnění především v oblasti obalového či stavebního průmyslu, například jako tepelné a zvukové izolační systémy.
 31. Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí
  UVZ, 015/14
  CPS
  Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí určena především pro ochranu kovových povrchů se současným antistatickým účinkem.
 32. Tenký širokopásmový radioabsorbér
  UVZ, 014/14
  CPS
  Technické řešení se týká širokopásmového radioabsorbéru,který spadá do oblasti absorpčních materiálů určených pro řešení problémů moderní elektroniky.
 33. Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí
  UVZ,
  CPS
  Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenou adhezí obsahuje polyetylénglykolovou složku, která sestává z jednoho nebo více polyetylénglykolů o rozdílných molekulových hmotnostech, voskové složky, acrawax a parafinický vosk.
 34. Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty
  UVZ, 012/14
  CPS
  Jedná se o biomateriál na bázi hydrogelu citlivého na magnetické podněty, určeného pro různé technologie založené na působení magnetických nebo magnetizovaných částic, jako jsou biolékařské aplikace, procesy čištění tekutin včetně odpadních vod aj.
 35. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií
  UVZ, 010/14
  CPS
  Jedná se o kompozici roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií s využitím v obalovém, papírenském, potravinářském a polygrafickém průmyslu.
 36. Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích
  UVZ, 009/14
  CPS
  Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery.
 37. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi
  UVZ, 006/14
  CPS
  Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi, která zprostředkovává snížení mikrobiálního osídlení ošetřených povrchů za současné tvorby mechanické bariéry tvořené polymerním filmem. Řešení je určeno pro aplikace zejména ve veterinární medicíně, jako je ošetření vemen po dojení.
 38. Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
  UVZ, 048/13
  CPS
  Tavný systém pro spojování termoplastického elastomeru a kovu
 39. Nosné pojivo PIM technologií se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi
  UVZ, 041/13
  CPS
  Technické řešení se týká nosné pojivové složky PIM aplikace. Řešení je uplatnitelné při zpracování keramických i kovových prášků technologií PIM.
 40. Polymerní inkoust pro materiálový tisk
  UVZ, 028/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká složení polymerního inkoustu pro materiálový tisk.
 41. Vodní motor
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o konstrukci vodního motoru k výrobě elektrické energie.
 42. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 004/13
  CPS,FT
  Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů.
 43. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů
  UVZ, 002/13
  CPS,FT
  Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů.
 44. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů
  UVZ,
  FT
  Jedná se o zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému ostraňování škodlivých organismů z elelktricky nevodivých materiálů, zejména pak dezinsekci a dezinfekci těchto materiálů bez použití chemických prostředků, případně jejich sterilizaci bez použití zatěžujícího kontaktního ohřevu.
 45. Brzdový systém kolečkových bruslí
  UVZ,
  FT
  Jedná se o brzdový systém, zejména in-line kolečkových bruslí.
 46. Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky, určený k místní léčbě, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní, jak u lidských pacientů, tak i u zvířat.
 47. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
  UVZ,
  CPS
 48. Modifikovaný včelí med
  UVZ,
  FaME
  Jedná se o modifikovaný včelí med pro použití jako zdroj energie a pro udržení pozornosti, například u řidičů.
 49. Srovnávací systém prostorových objektů
  UVZ,
  FMK
  Srovnávací systém prostorových objektů pro práci s designy.
 50. Zařízení pro univerzálně stavitelné uchacení vysílače/přijímače záření, zejména vysokofrekvenčních antén
  UVZ,
  CPS
 51. Emulzní reaktor
  UVZ, 009/11
  FAI
  Technické řešení se týká emulzního reaktoru, zejména extraktoru a/nebo transesterifikačního reaktoru pro zpracování odpadních tuků a olejů (např. z koželužského průmyslu - tzv. mázdry, z odpadních kafilérních tuků a odpadních kyselých tuků a olejů z potravinářského a masného průmyslu).
 52. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou
  UVZ,
  CPS
  Jedná se o vytlačovací hlavu s inertní kapilárou s nulovou délkou, určenou pro nezkreslené vytlačování polymerů jak v samotném technologickém procesu, tak i při experimentálních postupech a měřicích technikách z oblasti polymerních materiálů. Využitelné zejména u reometru měřícího tokové vlastnosti polymerních tavenin.