Komu jsou stránky určeny?

Komu jsou stránky určeny?

 • akademickým a vědeckým pracovníkům, studentům a ostatním pracovníkům UTB ve Zlíně
 • zástupcům průmyslových podniků a dalším spolupracujícím organizacím a institucím
 • všem zájemcům o výzkum, vývoj a inovace

Co zde najdou interní návštěvníci?

 • souhrn užitečných odkazů ve vztahu k vědě, výzkumu a inovacím
 • přehled interních postupů a metodik pro oblast vědy, spolupráce s praxí, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií
 • nabídku aktuálně připravovaných vzdělávacích a jiných odborných akcí
 • výstupy již uskutečněných vzdělávacích a jiných odborných akcí
 • kontakty na specialisty ochotné pomoci se specifickými problémy
 • souhrnné ����������daje o projektu

Co zde najdou externí návštěvníci?

 • souhrnné informace o výzkumu, vývoji a inovacích na UTB ve Zlíně
 • přehled vědeckých pracovi��ť UTB ve Zlíně
 • nabídku služeb v oblasti duševního vlastnictví
 • nab������������dku technologií a know-how vyvinutých na UTB ve Zlíně
 • nabídku spolupráce nejen pro oblast výzkumu
 • užitečné kontakty

Proč rozvíjet znalosti?

Znalosti nejsou poučky, které se naučíme z knih. Znalost je schopnost (umění) něco uskutečnit. Znalost je čin! Rozvoj znalostí znamená přeměnu teoretických poznatků v praktické činy. Bez neustálého rozvoje našich znalostí, schopností a dovedností nelze v dnešním světě uspět.

Proč směřovat k inovacím?

Posl��ním vědců je objevovat dosud neobjevené. Posláním inovátora je zužitkovat nově objevené. Přitom inovace je pouze ta novinka či změna, která je užitečná druhým. Změna, kterou někdo jiný ocení, je pro něj přínosem. Změna, o jejíž dosažení stojí za to usilovat.

Proč inovovat s námi?

Projekt „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“ Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně. Cíle projektu věcně naplňujeme za účasti dalších interních a externích odborníků a specialistů. Nejsme vědci, ale každodenně se zabýváme otázkami, které s vědou úzce souvisejí. Naše zkušenosti a znalosti jsme sbírali několik let a s����������ohledem na mno��ství nových příležitostí a výzev se stále máme co učit. Naší snahou, je předávat nové informace, poznatky i vlastní znalosti a zkušenosti dále. Našim cílem je podpořit rozvoj vašich znalostí a napomoci inovacím.